ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 64 46 222

Msze Święte - Sandomierz

Informacje o mszach Świętych w sandomierskich kościołach.

Czytaj więcej

Wisła Sandomierz

Informacje o naszej czołowej sandomierskiej drużynie piłkarskiej - Wisła Sandomierz

Czytaj więcej

Ośrodek Psychoterapii

Szeroko pojęta pomoc psychologiczna. Bo ważne jest Twoje zdrowie.

Czytaj więcej

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

Wnioski i zalecenia po ocenie kolejnych fachowców z dnia 16.09.2017r.:

Na niekorzyść tego egzemplarza wpływa również działalność grzybów pasożytniczych i saprofitycznych z rodzaju Ganoderma sp., które szybko rozkładają drewno drzew obumarłych lub mocno osłabionych albo uszkodzonych czego efektem jest biała zgnilizna drewna. Wymienione powyżej czynniki kwalifikują drzewo do zdjęcia z rejestru pomników przyrody i usunięcia ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa dla potencjalnych użytkowników terenu.

Ocena wartości kompozycyjnej, historycznej i kulturowej drzewa w otoczeniu:

Drzewo jest cennym obiektem o dosyć dużej wartości kompozycyjnej ze względu na swoje rozmiary oraz wartość historyczną. Lipa mogłaby być wartościowym obiektem na działce, przed nowo wybudowanym budynkiem handlowym. Jednak pomnikowe drzewo jest w tak złym stanie zdrowotnym, że nieunikniona wydaje się jego wycinka. Zdaniem autorów opracowania upamiętnienie drzewa może polegać np.:
• na usunięciu starego egzemplarza, wymianie i odkażeniu gleby a następnie posadzeniu na jego miejscu nowego drzewa z tego samego gatunku o obwodzie pnia min. 20 cm dla uzyskania właściwego efektu wizualnego ze stosowną informacją dotyczącą poprzednika;
• obok nowego drzewa ustawienie odlewu plastra z przekroju pnia dawnej lipy – tak aby unaocznić jego średnicę. Na słojach mogłyby zostać zaznaczone ważne wydarzenia z historii Polski/miasta Sandomierz;
• zaznaczenie w nawierzchni parkingu lub trawnika za pomocą np. stalowej/miedzianej/aluminiowej taśmy zarysu korony dawnego drzewa, tak aby unaocznić dawną wielkość lipy.

Opis dla prasy <<--- pobierz

Po długich dyskusjach i miesiącach przygotowań Zakład komunikacji miejskiej przedstawił Nowy rozkład jazdy autobusów.

Jest on wynikiem analiz i zapotrzebowania mieszkańców na połączenia autobusowe do Centrum i Szpitala.

Udało się również zwiększyć ilość przyjazdów i odjazdów komunikacji miejskiej z przystanku Szpital :)

Dzięki decyzji Rady Miasta Sandomierz w przeciągu 2ch kolejnych miesięcy zostanie wykorytowana i wytłoczona ulica Długa-boczna.
Pozowoli to na przeprowadzanie kolejnych inwestycji w rejonie ulicy Długiej.

Już dziś wiadomo na pewno, że szpital w Sandomierzu będzie jednym z ważniejszych szpitali w województwie świętokrzyskim.

Dziś ogłoszono wykazy szpitali, które znajda się w sieci.

Sieć to szansa na rozwój i bezpieczeństwo placówki w Sandomierzu, jest to również wyzwanie stawiane przed pracownikami i dyrekcją.
Szpital w Sandomierzu już od kilku lat, spełnia większość wymagań, które wprowadza tzw. sieć szpitali. Proces dostosowawczy odbywa się cały czas i ciągle poprawiamy naszą jakość.
Jesteśmy dla pacjentów, jesteśmy po to aby pomagać - szanowni Państwo nie zawiedziemy Was.

Szpitale, które wejdą do sieci będą funkcjonować w tej strukturze od 1 października br. do 30 czerwca 2021 r. - Celem tzw. sieci jest zapewnienie kompleksowej opieki na oddziałach szpitalnych, w szpitalnych poradniach specjalistycznych i rehabilitacji. Do tego dochodzą świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - opisuje szef LOW NFZ.

Lecznice, które znajdą się w sieci, mają zyskać stabilność i bezpieczeństwo finansowe,  a z punktu widzenia pacjenta, ważna będzie dostępność do poradni specjalistycznych przy szpitalach. Ta ma przynieść poprawę.

Pozostałe placówki, które do sieci nie trafią, będą brały udział w rozpisanych przez NFZ konkursach lub rokowaniach na pozostałe świadczenia opieki zdrowotnej.

Wykaz placówek w województwie świętokrzyskim:

http://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-swietokrzyskiego-ow-nfz/wykaz-szpitali-zakwalifikowanych-do-psz/

Trwało to dość długo, ale miło mi poinformować, że koncepcja przebudowy ulicy Długiej jest praktycznie ukończona.

Przebudowa ma na celu zmiany pozwalające na dostosowanie ulicy Długiej do zwiększonego ruchu pojazdów jak i wykonanie niezbędnych chodników.

Realizacja inwestycji ma szansę się odbyć jeśli wniosek o przebudowę ulicy zostanie złożony i pozytywnie rozpatrzony w ramach rządowego programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Warto zagłosować na Sandomierz - to nic nie kosztuje - głosowanie codziennie od 10 maja do 30 czerwca.
 
 
W ramach konkursu "Nestlé Porusza Polskę" Gmina Miejska Sandomierz złożyła propozycję lokalizacji siłowni zewnętrznej w Sandomierzu.

Siłownia znalazłaby się wewnątrz osiedla Szpital, w bezpośredniej bliskości Placu Zabaw. W niedalekiej odległości znajduje się zespół budynków szpitala specjalistycznego w Sandomierzu.

Dot. wyboru oferty w postępowaniu przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu etap 1”

Zamawiający - Gmina Miejska Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego INTERBET ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-400 Tarnobrzeg. Oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, jest zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała – poniższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu (cena brutto – 60%, skrócenie terminu realizacji – 20%, wydłużenia okresu gwarancji – 20%).

Miło Mi Państwa Poinformować, że do przetargu pt. „Przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu etap 1” 

PRZYSTĄPIŁO 3 Oferentów. Wszyscy cenowo mieszczą się w kwocie przeznaczonej na realizację zadania.

Informacja z otwarcia ofert

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 360 100,00 zł

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

(brutto)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

 

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INTERBET ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-400 Tarnobrzeg

 

325 679,05 zł

 

 

do 12.08.2017 r

(ilość dni skrócenia 20)

60  m-cy

Jak we wzorze umowy

 

2

GOBIO – ENERGETYKA  - Jan Sochacki

Kobierniki 19a 27-600 Sandomierz

 

349 025,08 zł

 

25.08.2017 r (ilość dni skrócenia 6)

 

36 m-cy

Jak we wzorze umowy

 

3

Zakład Usług Remontowo – Budowlanych Andrzej Michalski

ul. Górna 20, 25-415 Kielce

 

341 764,77 zł

 

 

28.07.2017 r (ilość dni skrócenia 34)

 

72 m-cy

Jak we wzorze umowy

Trwają prace koncepcyjne kursów linii nr 19. Wstępna propozycja wygląda następująco:

Przedział godzinowy

Częstotliwość modułowa [min]

dzień powszedni

sobota

niedziela

 05:00-06:30

30

60

60

06:30-08:30

15

08:30-15:30

30

40

15:30-16:30

40

16:30-18:00

20

18:00-20:00

30

20:00-23:00

60

60

60

Celem zmian ma być pobudzenie popytu na usługi komunikacji organizowanej przez miasto.

Proponuje się również zmienić numerację linii, gdzie nr 19 zastąpiony zostanie prawdopodobnie numerem 2..., a linia 8 - numer 4.

Równoważna względem linii 19, będzie linia 1, ale o znacznie zmodyfikowanej w stosunku do aktualnej trasie, będącej syntezą dotychczasowych linii 0 i 1 oraz linii prywatnej P0.

Tak jak obecnie, linia 1 połączy szpital z centrum Miasta i os. Rokitek (w tym z ulicami Maciejowskiego i Cieśli), jednak jej trasa zakończy się na nowym dworcu autobusowym przy ulicy 11 listopada.

W kierunku szpitala autobusy linii 1 kursowałyby ulicami: 11 listopada, Mickiewicza, Maciejowskiego, Cieśli, Armii Krajowej, Mickiewicza, Zawichojską, Żwirki i Wigury - do pętli przy szpitalu.

Taki przebieg trasy wymusza jednak usytuowanie przystanków przy ul. Cieśli i Maciejowskiego także po przeciwnych - niż obecnie stronach drogi.

 

Miło mi Państwa poinformować, że na stronach Urzędu Miasta w Sandomierzu pojawił się długo wyczekiwany przetarg pt.: Przebudowa ulic Schinzla i Dobkiewicza (Etap I)

Realizacja zadania odbędzie się dzięki wygranemu przez Mieszkańców Miasta projektowi w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016r.

Pozdrawiam serdecznie

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 1:

W  ogłoszeniu nr 509166-N-2017 z dnia 2017-05-17: Przebudowa ulic Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu (Etap I) zamawiający nie uwzględnił jednego z wjazdów na prywatną posesję (działka o nr ewidencyjnym 961/3).
Podczas przetargu w 2016 wjazd ten był uwzględniony, o czym świadczy dokumentacja przetargowa z 2016r.
Czy należy uwzględnić przedmiotowy wjazd w ofercie przetargowej ?

Odpowiedź Tak. Należy uwzględnić zjazd na posesję nr 961/3 w ofercie przetargowej. W przedmiarach ujęto ilości robót z ww. zjazdem.

Mamy już praktycznie połowę Maja, nadal czekam aż zostaną ogłoszone przez urząd miejski w Sandomierzu postępowania przetargowe na Dwa projekty budżetu obywatelskiego, które zostały przekazane do realizacji na 2017r., są to:

"Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Schinzla obok szpitala."

"Remont - przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu"

 

Czy mieszkańcy doczekają się realizacji tych projektów? Wszystko zależy od burmistrza.

My swoje głosy oddaliśmy.

Przedstawiam listę projektów, które zostały zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018r.

1. Razem dla Sandomierza – monitoring miasta, koszt: 135 000zł
2. Budowa bieżni 60 m 4-torowej ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu, koszt: 149 500zł
3. Sandomierz Kocha Sport. Zajęcia sportowe dla mieszkańców Sandomierza – darmowe treningi, koszt: 70 000zł
4. Maluszek – plac zabaw dla dzieci w wieku 1-3 latka, koszt: 132 930zł
5. Pierwszy Sandomierski Festiwal „Żywych Szachów Rycerskich” – widowisko historyczne nawiązujące do znalezienia w Sandomierzu najstarszych szachów w Europie, koszt: 95 000zł
6. Zachować Tradycję – dożynkowy festyn rodzinny w Nadbrzeziu II, koszt: 23 081zł
7. Budowa chodnika na os. Kamień Plebański wzdłuż ulicy Błonie, Podmiejska, koszt: 150 000zł
9. Remont Sali gimnastycznej przy ul. Słowackiego 17 w Sandomierzu, zakup nowoczesnego sprzętu sportowego, koszt: 25 000zł
10. Doprowadzenie wody do każdej działki w ROD im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu, koszt: 150 000zł
11. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3, koszt: 133 500zł
12. Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadbrzezie” w Sandomierzu przy ul. Powiśle obejmujący pow. 9,68 ha, koszt: 114 740zł
13. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania – Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr Ew. 1151, koszt: 40 000zł
14. Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego, koszt : 125 000zł
15. Wymiana nawierzchni oraz wykonanie dodatkowego oświetlenia kortów tenisowych, koszt: 150 000zł
16. „Stop dewastacji Sandomierza” - mural, koszt: 40 000zł
17. Od Sandomierza do NBA 2, koszt: 15 495zł
18. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4, koszt: 142 400zł

ul. dr Zygmunta Schinzla nie załapała się na Mieszkanie Plus - podobno plac zabaw "zabrał i zmniejszył" miejsce pod inwestycję... :)

Lokalizacje to:

Nr działki Ark Położenie działki Użytki Pow działki[ha]
1611/7
Id działki :
260901_1.0005.1611/7
24
ZARZEKOWICE 1
SANDOMIERZ
Klasoużytek Pow.
Bi 0.2789
Lzr-RI 0.2052

0.4841

 

 

 

Nr działki Ark Położenie działki Użytki Pow działki[ha]
154/6
Id działki :
260901_1.0002.154/6
1 LUBELSKA 34
Klasoużytek Pow.
RI 1.5362
RII 0.5504
B 0.22
2.3066

Pierwsze w regionie mieszkania w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus” powstaną w Sandomierzu. Już w najbliższy wtorek, 4 kwietnia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim podpisany zostanie z miastem Sandomierz list intencyjny w ramach pilotażu rządowego programu (informacje z echodnia.eu).

Starania Sandomierza, o uruchomienie programu w pierwszej kolejności akurat tutaj przynoszą efekty.

Przypomnę, że jedną z lokalizacji wskazanych pod budynek "+" jest ulica dr Zygmunta Schinzla.

Osobiście lokalizacja przy Schinzla mi średnio pasuje... boisko tu miało być a nie kolejne bloki.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Wspólnotę mieszkaniową budynku przy ulicy Schinzla 1 w dniu 29.03.2017r. uruchomiono oświetlenie uliczne (płaci wspólnota).

Prace trwały całe 2 dni, a to jeszcze nie koniec... W przeciągu kilku następnych dni zostanie ułożone orurowanie dla przyszłych instalacji teletechnicznych.

W przeciągu najbliższych 30 dni powinna zostać również oddana do użytku instalacja kamer VIDEO naszej posesji ;)

Zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu prace będą zakończone do końca maja 2017r.

View the embedded image gallery online at:
http://schinzla.pl/#sigFreeId3011d77f97

 

GALERIA

Zdjęcia naszych mieszkańców przedstawiające początki budowy Bloków Schinzla 1 i 3. Jeśli macie więcej zdjęć to prosimy ! :)

Oglądaj

Przebudowa Schinzla - Dobkiewicza

Oglądaj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More