ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

Miło mi Państwa poinformować, że na stronach Urzędu Miasta w Sandomierzu pojawił się długo wyczekiwany przetarg pt.: Przebudowa ulic Schinzla i Dobkiewicza (Etap I)

Realizacja zadania odbędzie się dzięki wygranemu przez Mieszkańców Miasta projektowi w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016r.

Pozdrawiam serdecznie

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 1:

W  ogłoszeniu nr 509166-N-2017 z dnia 2017-05-17: Przebudowa ulic Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu (Etap I) zamawiający nie uwzględnił jednego z wjazdów na prywatną posesję (działka o nr ewidencyjnym 961/3).
Podczas przetargu w 2016 wjazd ten był uwzględniony, o czym świadczy dokumentacja przetargowa z 2016r.
Czy należy uwzględnić przedmiotowy wjazd w ofercie przetargowej ?

Odpowiedź Tak. Należy uwzględnić zjazd na posesję nr 961/3 w ofercie przetargowej. W przedmiarach ujęto ilości robót z ww. zjazdem.