ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

Pojawiło się kolejne dofinansowanie dla Sandomierza:
Siedem miast powiatowych w województwie otrzyma pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W sumie trafi do nich 130 mln złotych na projekty związane z rewitalizacją. Taką decyzję podjął 20 grudnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Konkurs z działania „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” RPOWŚ 2014-2020 dedykowany był miastom powiatowym – każdy samorząd mógł zgłosić jeden wniosek o dofinansowanie.

Projekty mogły być przygotowane w partnerstwie, m.in. ze spółdzielniami czy wspólnotami mieszkaniowymi, instytucjami kultury czy też z przedsiębiorcami. Na konkurs wpłynęło 13 wniosków, co oznacza, że każdy z samorządów - potencjalnych wnioskodawców przygotował projekt. Samorządy ubiegały się w sumie o ponad 220 mln złotych dofinansowania, czyli o kwotę prawie dwukrotnie większą niż zaplanowana na konkurs alokacja, wynosząca 121 mln zł. Wszystkie projekty zostały poddane i przeszły pozytywnie zarówno ocenę formalną, jak i merytoryczną oraz uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów uprawniającą do uzyskania dofinansowania. Niestety, nie dla wszystkich starczyło pieniędzy. Mimo iż Zarząd Województwa zdecydował się na zwiększenie alokacji konkursowej o kolejne 9 mln złotych, do kwoty 130 mln złotych, pieniędzy tych wystarczyło jedynie na sfinansowania pierwszych 7 najwyżej ocenionych projektów. Reszta wniosków trafiła na listę rezerwową i będzie mogła liczyć na dofinansowanie, jeśli pojawią się oszczędności przetargowe.

Decyzją Zarządu Województwa dotacje z RPO WŚ 2014-2020 na projekty rewitalizacyjne trafią do:

- gminy Sandomierz na zadanie pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” (projekt o wartości całkowitej 39 mln złotych otrzyma 23 mln złotych dofinansowania), 

- gminy Kazimierza Wielka na realizację projektu „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” (wartość całej inwestycji to 19 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO 13 mln 772 tys. zł), 

-gminy Włoszczowa na projekt pn. „ Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji i przedsiębiorczości mieszkańców” (wartość przedsięwzięcia to 22,6 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO – 15,2 mln zł), 

- gminy Ostrowiec Świętokrzyski – na projekt „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” ( wartość całkowita 34,8 mln zł., dofinansowanie – 23 mln zł) , 

- gminy Starachowice – na zadanie „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście , które znalazło pomysł na siebie” (wartość całkowita projektu to 37,2 mln zł, w tym dotacja z RPO – 22,9 mln zł), 

- gminy Busko – Zdrój na realizację projektu „Rozwój społeczno – gospodarczy , fizyczny i przestrzenny miasta Busko – Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” (zadanie o wartości 33 mln 340 tys. zł, w tym dofinansowanie z RPO - 19 mln 878 tys. zł), 

- gminy Skarżysko – Kamienna – na „Rewitalizację osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej” (projekt o wartości całkowitej 14 mln 874 tys. zł, w tym dotacja z RPO w wysokości 10 mln 167 tys. zł).

Przyznane 130 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego spowoduje, że w miastach powiatowych regionu w sumie zostaną wykonane inwestycje rewitalizacyjne o wartości ponad 337 mln złotych!

Źródło: http://www.sejmik.kielce.pl/item/57913-rewitalizacja-miast-powiatowych