ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

Jest odpowiedź na interpelację, w której prosiłem o przekazanie instrukcji postępowania mieszkańców miasta w przypadku:
- zgłaszania zaśnieżonych ulic,
- zgłaszania uszkodzeń lamp oświetleniowych i infrastruktury technicznej będącej własnością Gminy Miejskiej Sandomierz,
- pojawienia się bezdomnych psów w okolicy zabudowań lub osiedli.

Zgłoszenia należy kierować odpowiednio:

- w przypadku zaśnieżonych ulic:
Dyżurny Straży Miejskiej
986 lub 15 81 54 126  codziennie          07:00-22:00
                                 niedzielę i święta 10:00-18:00

- w przypadku stwierdzenia uszkodzonych lamp oświetlenia ulicznego:
Dyżurny Straży Miejskiej
986 lub 15 81 54 126  codziennie          07:00-22:00
                                 niedzielę i święta 10:00-18:00

Zakład oczyszczania miasta PGKiM Sp. z o.o. - dyżur całodobowy
15 83 23 312

Wydział Techniczno - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego - w godz. pracy urzędu
15 81 54 128
15 81 54 137

- w przypadku bezdomnych psów:
Dyżurny Straży Miejskiej
986 lub 15 81 54 126  codziennie          07:00-22:00
                                 niedzielę i święta 10:00-18:00