ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

W dniu 20.06.2018r. odbyło się spotkanie z Młodzieżą w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza.

Prezydium Rady Miasta Sandomierza zaprosiło wszystkich dyrektorów szkół wraz z zainteresowanymi uczniami do uczestnictwa w prawdziwych konsultacjach dotyczących Statutu.

 

 

Jest to kolejna próba powołania młodzieżowej rady miasta. W 2015r. złożyłem inicjatywę uchwałodawczą mającą na celu powołanie takiej Rady, o której to inicjatywie można poczytać tutaj:

http://schinzla.pl/index.php/15-projekty-uchwal/185-projekt-uchway-2015iii03mlodziezowa

Gdy tematem konsultacji zajmował sie Burmistrz miasta Sandomierza, sprawa nie znalazła szczęśliwego finału.

Tym Razem powołaniem Młodzieżowej Rady Miasta zajmują się radni:

- Piotr Chojnacki (Przewodniczący Rady Miasta)
- Marcin Marzec (Wiceprzewodniczący Rady Miasta)
- Jeży Żyła (Wiceprzewodniczący Rady Miasta)
- Robert Kurosz (Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu).