ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego na obszarze RZGW w Krakowie ZZ w Sandomierzu Wody Polskie  prowadzą kompleksowe prace na różnych odcinkach wałów tak, aby możliwie najskuteczniej ochronić mieszkańców gmin Sandomierz, Samborzec i Koprzywnica przed ewentualnymi skutkami powodzi. Wartość tych inwestycji wynosi ponad 200 mln zł. 

Od Koćmierzowa, czyli miejsca w którym w maju 2010 r. doszło do przerwania wału i tragicznego w skutkach dla mieszkańców zalania prawobrzeżnej części miasta, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje jedno z sześciu zadań w ramach projektu Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza. Zadanie to polega m.in. na budowie muru, jako elementu  modernizowanego wału opaskowego, który ma spełniać funkcję przeciwpowodziową i chronić prawobrzeżną część miasta Sandomierz, w tym Hutę Szkła. To właśnie prawobrzeżna część miasta poniosła największe straty w czasie powodzi w 2010 r. 

Budowany mur, w zależności od miejsca, tak by możliwie najskuteczniej chronił przed powodzią, będzie miał wysokość od 2 do 5 m. W miejscach zabudowy mieszkaniowej będzie obniżony do poziomu nasypu, tzn. równy z gruntem i nadbudowany elementami szklanymi oraz pomalowany.

Wizualizacja zadania:

Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza