ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

"Myk" miał polegać na wybudowaniu 33,74-metrowego domu jednorodzinnego z 56 przypisanymi mu miejscami parkingowymi oraz drogami manewrowymi o powierzchni 1890 metrów kwadratowych, a tuż obok pawilon handlowy zajmujący 2113 metrów kwadratowych z  29 miejscami postojowymi i mniejszą powierzchnią manewrową...

Przypisanie tak dużej liczby miejsc parkingowych (56) oraz powierzchni dróg manewrowych (1890,02m2) budynkowi mieszkalnemu o powierzchni 33,74m2 - zamiast racjonalnej ilości np. 2, w stosunku do ilości miejsc parkingowych (29) i dróg manewrowych przypisanych pawilonowi handlowemu o powierzchni 2113,33m2, stanowi próbę obejścia wymogów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczących procentowego limitu dla powierzchni przeznaczonej dla funkcji dopuszczalnej dla terenów 11MN i 12MN tj. 30%. Nie do zaakceptowanie jest również fakt przyjęcia przez autora projektu ( i zaakceptowany przez organ pierwszej instancji), że do obsługi budynku jednorodzinnego przypisano większą powierzchnię dróg niż do pawilonu handlowego.

Tym samym decyzja została uchylona w całości i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdyż decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postepowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie.