ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Końcem sierpnia rozpoczęto prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poruszających się w okolicach szpitala. O ile kilka lat temu udało się nam wszystkim wspólnie dzięki budżetowi obywatelskiemu wykonać chodniki. Temat drogi dojazdowej nadal pozostawał niezałatwiony. W 2021r pojawiła się szansa na pozyskanie środków finansowych w ramach poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i właśnie dzięki tym środkom przejścia wraz z dużymi odcinkami drogi dojazdowej do szpitala zostaną wykonane na nowo. Wg mojej oceny powinny spełnić wszelkie standardy bezpieczeństwa dla osób poruszających się w okolicach terenu szpitala.