ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

W ramach projektu mającego na celu budowę monitoringu miejskiego jedna z kamer zostanie zainstalowana w okolicy ulicy Dobkiewicza, w taki sposób aby monitorować przystanek ZKM jak i okolice. Dzięki doprowadzeniu sieci światłowodowej w te okolice miasto bez większych przeszkód będzie mogło dalej rozbudowywać tą ważną dla mieszkańców infrastrukturę.