ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

Do czasu opracowania projektu i uzgodnień z konserwatorem zabytków „na szybko” tymczasowo zabezpieczono chodnik przed pojawiającymi się zapadliskami i podmywającym go deszczem. Rozwiązanie polega na zastosowaniu systemu odbioru wody z rur spustowych i odprowadzenia jej poza obszar chodników. Jest to zabezpieczenie, które pozwala już teraz wyeliminować powstały problem, docelowe rozwiązanie zostanie wykonane po uzyskaniu stosownej dokumentacji i pozwoleń wymaganych dla obszaru starego miasta.

Całość prac jest pokłosiem zgłoszenia z 19.01.2023r. o zapadającym się chodniku, które przekazałem do UM z prośbą o szybką interwencję.

.