ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz
Do końca roku 2022 Gmina Sandomierz zakupiła łącznie 405 ton węgla (w tym 54 tony ekogroszku i 351 ton orzecha). Węgiel pochodził wyłącznie z trzech polskich kopalń tj. KWK Sośnica, KWK Staszic i KWK ROW Chwałowice.
Zgłoszone przez Gminę Sandomierz zapotrzebowanie do końca roku 2022 wynosiło łącznie 650 ton, a zatem otrzymaliśmy o 245 ton paliwa mniej niż zgłosiliśmy.
Na dzień 11.01.2023 r. Gmina Sandomierz nie posiada na sprzedaż węgla tzw. "grubego", do sprzedaży pozostał wyłącznie ekogroszek w ilości około 20 ton.
Jednocześnie Gmina Sandomierz zgłosiła do Polskiej Grupy Górniczej chęć dalszej dystrybucji węgla mieszkańcom w okresie 01.01-30.04.2023 r.
Zgłoszone zostało zapotrzebowanie na łącznie 650 ton paliwa stałego. Od Polskiej Grupy Górniczej otrzymaliśmy ofertę na łącznie 675 ton (wyłącznie polski węgiel) i obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu odbioru paliwa bezpośrednio z kopalń.
Po jego odbiorze i dostawie do Sandomierza rozpoczniemy dalszą dystrybucję.
Tym samym, począwszy od dnia 11.01.2023 r. wznawiamy przyjmowanie wniosków od mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla na zasadach preferencyjnych.
Uwaga: Węgiel jest sprzedawany WYŁĄCZNIE wg. kolejności złożonych do Urzędu Miejskiego wniosków.
Z kolejnymi wnioskodawcami kontaktuje się pracownik Urzędu Miejskiego weryfikujący wnioski, następnie zaprasza wnioskodawcę po odbiór informacji o zakupie węgla, zawierającej numer konta, na które należy dokonać wpłaty.
Po dokonaniu wpłaty wnioskodawca otrzymuje fakturę z adnotacją o jej opłaceniu. Z tą fakturą należy zgłosić się do PEC Sandomierz w celu umówienia terminu odbioru węgla (w godz. 08.00 - 14.00).
Uwaga: cena za 1 tonę węgla zostaje ostatecznie ustalona na kwotę 1 940,00 zł brutto.
Cena ta nie zawiera kosztów transportu węgla z placu PEC do mieszkańca. Transport ten zgodnie z wymogami ustawowymi nie może być finansowany z budżetu gminy i leży po stronie mieszkańca.
Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zdecydowałem o obniżeniu ceny węgla z 2 000,00 zł brutto/1 tona do 1 940,00 zł brutto/1 tona, tak by pozostałe środki tj. 60,00 zł brutto/1 tona mogły zostać przeznaczone przez mieszkańców na jego transport, oczywiście jest to dobrowolna decyzja każdego z Państwa.
Uwaga: Proszę o niedokonywanie wpłat bez uprzedniego kontaktu ze strony pracownika Urzędu Miejskiego.
Numery kontaktowe:
15 815 42 07 - informacja o kolejności złożonego wniosku
15 815 42 21 - pozostałe informacje w zakresie sprzedaży preferencyjnej
Robert Kurosz

Jak informuje burmistrz Sandomierza ulica Mokoszyńska na terenie osiedla Kruków zostanie rozbudowana.

W ramach rozbudowy ulicy Mokoszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką (ul. Lubelską) do końca drogi tj. bramy wjazdowej na teren Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego planuje się rozbudować drogę poprzez poszerzenie pasa drogowego, w tym m.in. jezdni.
Korekcie oraz przebudowie ulegną m.in. istniejące chodniki, zjazdy oraz infrastruktura usytuowana w pasie drogowym. Planowana jest budowa ciągu rowerowego łączącego istniejący ciąg rowerowy na ulicy Lubelskiej z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu. Planuje się zachować istniejącą aleję drzew. W ramach zadania planuje się także, celem zwiększenia bezpieczeństwa, wybudować nowe przejście dla pieszych na wysokości szkoły oraz przebudować oświetlenie uliczne.
Ostateczny kształt przyjętych rozwiązań zostanie przedstawiony w dokumentacji projektowej, która zostanie ukończona do końca lipca 2022 r.
W bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy oraz rozpoczęcie realizacji prac budowlanych.
 
Robert Kurosz

Pogoda dość łaskawa, a na ul. Różanej pojawiły się większe i stosunkowo głębokie dziury w drodze. 

Temat zgłoszony do zarządcy drogi w dniu wczorajszym - zobaczymy jak szybko działają służby odpowiedzialne za stan dróg powiatowych.

Robert Kurosz

Na rok 2018 zgłosiłem następujące wnioski do budżetu:

- Przebudowa wielobranżowa ulicy Długiej (droga gminna nr 372020T) na odcinku 1440m na terenie miasta Sandomierz,
- Zakup i przebudowa systemu rozliczania targowiska miejskiego w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej w celu zwiększenie efektywności pobierania opłat
- Piknik Animacyjno-Rekreacyjny dla dzieci na osiedlu SZPITAL
- Wykonanie oświetlenia ulicy Tkacza - 2 słupy oświetleniowe
- modernizacja siłowni rekreacyjnej przy ulicy portowej 24
- wykonanie boiska z nawierzchnią trawiastą na osiedlu Szpital
- budowa ulicy Czereśniowej
- siłownia na wolnym powietrzu na osiedlu przy Szpitalu

Koszt zadań we wnioskach do budżetu na 2018r. - ponad 5mln. zł.

Robert Kurosz

Na pierwszy plan idą koszty utrzymania mieszkania 68m2 - rodzina 4 osobowa w wspólnocie mieszkaniowej przy Schinzla.
Koszty są przybliżone (rzeczywistego właściciela mieszkania), różnica może wynosić +/- 5%

Są to koszty jakie właściciel ponosi za utrzymanie mieszkania (najważniejsze opłaty) w podziale na średnie koszty miesięczne.


Dodając w to wszystko koszty abonamentu RTV i podatku od nieruchomości wychodzi średnio: 543,93zł/mies.

DATA SPRZEDAŻY

C.O + woda - gaz

Czynsz Internet Prąd Woda zimna
Miesięcznie Koszty średnio mies. RTV + Podatek nieruch.
2017-01-01 156,97zł  170,00zł 38,00 zł   58,64zł 423,61zł 516,25zł 543,93zł
2017-02-01 117,97zł  170,00zł 38,00 zł 292,93zł 86,18zł 705,08zł 516,25zł 543,93zł
2017-03-01 142,86zł  170,00zł 38,00 zł   77,00zł 427,86zł 516,25zł 543,93zł
2017-04-01 157,29  170,00zł 38,00 zł 284,92zł 95,36zł 745,57zł 516,25zł 543,93zł
2017-05-01 36,28  170,00zł 38,00 zł   77,00zł 321,28zł 516,25zł 543,93zł
2017-06-01 32,68  170,00zł 38,00 zł 246,62zł 95,36zł 582,66zł 516,25zł 543,93zł
2017-07-01 34,31  170,00zł 38,00 zł   113,72zł 356,03zł 516,25zł 543,93zł
2017-08-01 36,11  170,00zł 38,00 zł 275,78zł 86,18zł 606,07zł 516,25zł 543,93zł
2017-09-01 46,90  170,00zł 38,00 zł   122,90zł 377,80zł 516,25zł 543,93zł
2017-10-01 195,81  170,00zł 38,00 zł   58,64zł 462,45zł 516,25zł 543,93zł
2017-11-01 130,25  170,00zł 38,00 zł 276,34zł 104,54zł 719,13zł 516,25zł 543,93zł
2017-12-01 154,92  170,00zł 38,00 zł 290.65zł 104,54zł 467,46 516,25zł 543,93zł
  1242,35zł  2040,00zł 456,00zł  1376,59zł 1080,06zł      
        RAZEM~/rok 6195,00zł    
Koszty mieszkania roczne: 6195,00 zł
Abonament roczny RTV: 232,20 zł
Podatek od nieruchomości: 100,00 zł
RAZEM: 6527,20 zł

Brakuje tutaj kosztów np. telewizji satelitarnej, telefonów innych stałych opłat (zakładam, że każdy korzysta z DVB-T).
W następnej odsłonie - koszty utrzymania w mieszkaniu komunalnym.
Zapraszam do dyskusji ;) 

Robert Kurosz

Na pierwszy plan idą koszty utrzymania mieszkania 72m2 - rodzina 3 osobowa w spółdzielni mieszkaniowej po prawej stronie Wisły.
Koszty są przybliżone (rzeczywistego właściciela mieszkania), różnica może wynosić +/- 5%

Są to koszty jakie właściciel ponosi za utrzymanie mieszkania (najważniejsze opłaty) w podziale na średnie koszty miesięczne.
UWAGA: W obliczeniach końcowych miesięcznych założono, że właścieiel otrzymał zwrot ok 190zł za C.O. (z podzielników). 

Dodając w to wszystko koszty abonamentu RTV i podatku od nieruchomości wychodzi średnio: 803,65zł/mies.

DATA SPRZEDAŻY C.O Czynsz Internet Prąd Woda Ciepła + Zimna Miesięcznie Koszty średnio mies. RTV + Podatek nieruch.
2015-04-01 258,48 zł 418,07 zł 38,00 zł 180,00 zł 118,44 zł 998,78 zł 778,06 zł 803,65 zł
2015-03-01 258,48 zł 418,07 zł 38,00 zł   87,95 zł 788,29 zł 778,06 zł 803,65 zł
2015-02-01 258,48 zł 418,08 zł 38,00 zł 184,00 zł 127,43 zł 1 011,78 zł 778,06 zł 803,65 zł
2015-01-01 258,48 zł 418,08 zł 38,00 zł   96,94 zł 797,29 zł 778,06 zł 803,65 zł
2014-12-01 258,48 zł 418,08 zł 38,00 zł 190,13 zł 148,93 zł 1 039,41 zł 778,06 zł 803,65 zł
2014-11-01 258,48 zł 418,08 zł 38,00 zł   87,95 zł 788,30 zł 778,06 zł 803,65 zł
2014-10-01 258,48 zł 418,08 zł 38,00 zł 127,75 zł 87,95 zł 916,05 zł 778,06 zł 803,65 zł
2014-09-01   418,08 zł 38,00 zł   118,44 zł 560,31 zł 778,06 zł 803,65 zł
2014-08-01   418,08 zł 38,00 zł 153,09 zł 66,45 zł 661,41 zł 778,06 zł 803,65 zł
2014-07-01   418,08 zł 38,00 zł   96,64 zł 538,51 zł 778,06 zł 803,65 zł
2014-06-01   401,61 zł 38,00 zł 179,67 zł 118,44 zł 723,51 zł 778,06 zł 803,65 zł
2014-05-01   401,61 zł 38,00 zł   87,75 zł 513,15 zł 778,06 zł 803,65 zł
  1 809,36 zł 4 984,00 zł 456,00 zł 1 014,64 zł 1 243,31 zł      
        RAZEM~/rok 9 336,73 zł    
Koszty mieszkania roczne: 9336,73 zł
Abonament roczny RTV: 232,20 zł
Podatek od nieruchomości: 100,00 zł
RAZEM: 9668,93 zł

Brakuje tutaj kosztów np. telewizji satelitarnej, telefonów innych stałych opłat (zakładam, że każdy korzysta z DVB-T).
W następnej odsłonie - koszty utrzymania w mieszkaniu wspólnoty.
Zapraszam do dyskusji ;) 

Robert Kurosz

Przedstawiam listę projektów, które zostały zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018r.

1. Razem dla Sandomierza – monitoring miasta, koszt: 135 000zł
2. Budowa bieżni 60 m 4-torowej ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu, koszt: 149 500zł
3. Sandomierz Kocha Sport. Zajęcia sportowe dla mieszkańców Sandomierza – darmowe treningi, koszt: 70 000zł
4. Maluszek – plac zabaw dla dzieci w wieku 1-3 latka, koszt: 132 930zł
5. Pierwszy Sandomierski Festiwal „Żywych Szachów Rycerskich” – widowisko historyczne nawiązujące do znalezienia w Sandomierzu najstarszych szachów w Europie, koszt: 95 000zł
6. Zachować Tradycję – dożynkowy festyn rodzinny w Nadbrzeziu II, koszt: 23 081zł
7. Budowa chodnika na os. Kamień Plebański wzdłuż ulicy Błonie, Podmiejska, koszt: 150 000zł
9. Remont Sali gimnastycznej przy ul. Słowackiego 17 w Sandomierzu, zakup nowoczesnego sprzętu sportowego, koszt: 25 000zł
10. Doprowadzenie wody do każdej działki w ROD im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu, koszt: 150 000zł
11. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3, koszt: 133 500zł
12. Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadbrzezie” w Sandomierzu przy ul. Powiśle obejmujący pow. 9,68 ha, koszt: 114 740zł
13. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania – Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr Ew. 1151, koszt: 40 000zł
14. Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego, koszt : 125 000zł
15. Wymiana nawierzchni oraz wykonanie dodatkowego oświetlenia kortów tenisowych, koszt: 150 000zł
16. „Stop dewastacji Sandomierza” - mural, koszt: 40 000zł
17. Od Sandomierza do NBA 2, koszt: 15 495zł
18. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4, koszt: 142 400zł

Robert Kurosz

ul. dr Zygmunta Schinzla nie załapała się na Mieszkanie Plus - podobno plac zabaw "zabrał i zmniejszył" miejsce pod inwestycję... :)

Lokalizacje to:

Nr działki Ark Położenie działki Użytki Pow działki[ha]
1611/7
Id działki :
260901_1.0005.1611/7
24
ZARZEKOWICE 1
SANDOMIERZ
Klasoużytek Pow.
Bi 0.2789
Lzr-RI 0.2052

0.4841

 

 

 

Nr działki Ark Położenie działki Użytki Pow działki[ha]
154/6
Id działki :
260901_1.0002.154/6
1 LUBELSKA 34
Klasoużytek Pow.
RI 1.5362
RII 0.5504
B 0.22
2.3066
Robert Kurosz

Pierwsze w regionie mieszkania w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus” powstaną w Sandomierzu. Już w najbliższy wtorek, 4 kwietnia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim podpisany zostanie z miastem Sandomierz list intencyjny w ramach pilotażu rządowego programu (informacje z echodnia.eu).

Starania Sandomierza, o uruchomienie programu w pierwszej kolejności akurat tutaj przynoszą efekty.

Przypomnę, że jedną z lokalizacji wskazanych pod budynek "+" jest ulica dr Zygmunta Schinzla.

Osobiście lokalizacja przy Schinzla mi średnio pasuje... boisko tu miało być a nie kolejne bloki.

Robert Kurosz

Trwa nabór do grupy BEGINNERS

Zajęcia przeznaczone dla osób POCZĄTKUJĄCYCH , które mają na celu nauczanie podstawowych elementów Cross Treningu. Na zajęciach nauczymy was podstawowych ćwiczeń oraz stopniowo zwiększymy intensywność ale wciąż nie będzie ona priorytetem. Wprowadzamy Cię w świat treningu z obciążeniem własnego ciała jak i z obciążeniem zewnętrznym takim jak sztanga, kettlebells nie zabraknie również biegania, skakanki, pompek i przysiadów we wszystkich wariacjach ale najważniejsze że przygotujemy Twoje ciało do pracy na wyższych obrotach. Po okresie 2-3 miesięcy osoby które zaliczą zajęcia BEGINNERS będą mogły przejść do grup bardziej zaawansowanych.

Na zajęcia Beginners możesz dołączyć w dowolnym momencie
Start- 3 kwietnia o 18 -pierwsze zajęcia gratis !!!

ul. Okrzei 5 - tel. 608 514 905

Robert Kurosz

Programowanie, języki obce, szachy, sport, basen, zajęcia artystyczne, świetlica rozwijająca pasje z językiem angielskim, największe zaplecze dydaktyczne i sportowe, najlepsi nauczyciele w swoim zawodzie. Klasy językowe, oddziały sportowe, artystyczne i ogólne. Szkoła Podstawowa nr 4 to miejsce, które zapewni najlepszy możliwy start Twojemu Dziecku. Postaw na Swoje dziecko i inwestuj w przyszłość.

Zapisy do 12.04.2017r.

http://www.sp4sandomierz.pl/index.php/rekrutacja

Robert Kurosz

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Wspólnotę mieszkaniową budynku przy ulicy Schinzla 1 w dniu 29.03.2017r. uruchomiono oświetlenie uliczne (płaci wspólnota).

Prace trwały całe 2 dni, a to jeszcze nie koniec... W przeciągu kilku następnych dni zostanie ułożone orurowanie dla przyszłych instalacji teletechnicznych.

W przeciągu najbliższych 30 dni powinna zostać również oddana do użytku instalacja kamer VIDEO naszej posesji ;)

Zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu prace będą zakończone do końca maja 2017r.

 

Robert Kurosz

Idąc z duchem czasu strona Schinzla.pl została przebudowana od podstaw.

Dla Państwa wygody strona jest w pełni dostosowania do urządzeń typu smartfon.

Pozdrawiam :)

Robert Kurosz

Po 15 kwietnia zostaną połatane dziury w drogach. Niestety dziury zostaną tylko połatane, całkowita naprawa drogi z wymianą nawierzchni to koszt ok 350tys zł (brak środków na ten rok).

Robert Kurosz


Od 3 marca co piątek w szpitalnej świetlicy będą odbywały się zajęcia fitness (pawilon specjalistyczny IV piętro nad oddziałem ortopedii). Zainteresowanych prosimy o kontakt: 535-102-344

Robert Kurosz

W związku z planowaną inwestycją Budżetu Obywatelskiego - "wykonanie chodnika i parkingu" w dniach 23-24lutego 2017r. zostały wycięte zrakowaciałe jarzębiny.
Po wykonaniu inwestycji zostaną wykonane nowe nasadzenia drzew niskopiennych w porozumieniu z właścicielami posesji przy których będzie chodnik.