ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

Jak już informowałem w sierpniu 2015r. w ramach programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych przyjęto kilka zadań dla Sandomierza, min.
- Rozbudowa odcinka drogi polegająca na poprawie stanu drogi i geometrii drogi, doposażenie drogi w niezbędne urządzenia poprawiające brd (bezpieczeństwo w ruchu drogowym) w tym budowa chodników oraz rozbudowa skrzyżowania z ul. Dobkiewicza
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 77 w miejscowości Sandomierz w ramach PBDK  (chodniki)

Zadania te będą realizowane w 2024r. - w 2016r.~2018r. zostaną rozwiązane problemy Lipnika, Kurowa i Kleczanowa.

 

Obecnie trwają postępowania przetargowe na następujące zadania (rondo Lipnik, chodniki: Lipnik, Kleczanów, Kurów):
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 i 77 w miejscowości LIPNIK w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Lipnik w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK nr 9 w miejscowości Kurów w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 77 w miejscowości KLECZANÓW w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

O moich staraniach jak i pismach do GDDKiA można poczytać tutaj (choć jest to tylko wycinek korespondencji i rozmów telefonicznych)...

 

Robert Kurosz

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kładki nad DK7 przy szpitalu w Sandomierzu.

Odpowiedź nie wyklucza budowy kładki (to dobry znak). Teraz wszystko w rękach projektantów i pracy z naszej strony.

Robert Kurosz

Dalsze kroki w celu stworzenia kładki nad DK77 w okolicach szpitala :)

Dokumenty podpisane i wysłane za pomocą ePUAP do:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU (/MIR/SkrytkaESP);
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KIELCACH (/GDDKIA_ODDZIAL_KIELCE/SkrytkaESP);

Radny Miasta Sandomierz
Robert Kurosz
We wrześniu 2015r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął projekt uchwały ws. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025r.), w którym wprowadzono program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (LMN).

W ramach programu LMN jako jedno z zadań o NAJWIĘKSZEJ klasie ryzyka na terenie województwa świętokrzyskiego jest zadanie pt. „Rozbudowa odcinka drogi polegająca na poprawie stanu drogi i geometrii drogi, doposażenie drogi w niezbędne urządzenia poprawiające brd w tym budowa chodników oraz rozbudowa skrzyżowania z ul. Dobkiewicza”

Proszę o uwzględnienie podczas prac projektowych dla w/w zadania (etap wykonywania dokumentacji technicznej) wykonanie kładki pieszo-rowerowej szerokości 3,5m na km 18,420 nad DK77 jako najbezpieczniejszego dodatkowego rozwiązania dla pieszych.

Z uwagi na dogodne uwarunkowania przestrzenne (wzniesienie) oraz posiadanie odpowiednich działek przez Gminę Miejską Sandomierz realizacja obiektu typu kładka o szerokości 3,5m jest w tym miejscu możliwa jak i wskazana. Od wielu lat mieszkańcy Sandomierza borykają się z problemem swobodnego i bezpiecznego połączenia pieszego nad DK77 w okolicach Szpitala Powiatowego. Na chwile obecną przejście mieszkańców ulicy Pallotyńskiej, Nowej, Krukowskiej i wielu innych ulic do Szpitala, Kościoła bądź przystanku autobusowego związane jest z możliwością a czasami koniecznością złamania przepisów prawa i przechodzenia przez DK77 w miejscach niedozwolonych.

Ze szczegółowej analizy wypadków od 2009r wynika, że praktycznie co roku na tym odcinku drogi odnotowuje się przypadki nieudzielenia pierwszeństwa pieszemu. W roku 2015 mieliśmy kilka zdarzeń, w jednym z nich pracownica szpitala w Sandomierzu doznała bardzo dużego uszczerbku na zdrowiu (połamane wszystkie nogi).
Statystyki to nie wszystko. Nie dostają Państwo informacji, ile rocznie wystawianych jest mandatów za przekraczanie drogi na km 18,420 poza przejściem dla pieszych oraz poruszanie się mieszkańców wzdłuż DK77 po nieprawidłowej stronie jezdni w Sandomierzu – a takich przypadków jako radny tego terenu odnotowuję bardzo dużo. Mimo zainstalowania słupków Leitpfosten FLEXPIN na przejściu dla pieszych na łuku drogi DK77 km18,380, miejsce to jest nadal niebezpieczne, należy więc na poważnie podejść do kwestii wybudowania kładki.

Przykładowy Rysunek kładki można zobaczyć w tym artykule <<-- KLIKNIJ.

Z poważaniem
Robert Kurosz

Robert Kurosz

Miło mi Państwa poinformować, że Minister Maria Wasiak z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ogłosiła stan: Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2024 (z perspektywą do 2025 r.) który zakłada remont OBWODNICY SANDOMIERZA i wyposażenia jej w CHODNIKI :) w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Program LMN).

WAŻNY PROJEKT: Rozbudowa odcinka drogi polegająca na poprawie stanu drogi i geometrii drogi, doposażenie drogi w niezbędne urządzenia poprawiające brd (bezpieczeństwo w ruchu drogowym) w tym budowa chodników oraz rozbudowa skrzyżowania z ul. Dobkiewicza  (ronda raczej nie będzie...)

Od kilkunastu miesięcy staram się dotrzeć do osób decyzyjnych, którym należy przekazać informację o potrzebie poprawy bezpieczeństwa wzdłuż obwodnicy Sandomierza. Dość sporo wpisów zrobiłem również pod profilem Facebook Ministerstwa Infrastruktury, dając im do zrozumienia, aby szczególną uwagę zwrócili na Program Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych, w który to wpisana jest inwestycja budowy chodnika w Sandomierzu. Podczas sesji rady miasta interpelacjami zmotywowaliśmy Burmistrza Miasta Sandomierz Marka Bronkowskiego (choć on sam nie potrzebuje dużej motywacji – lubi działać w dobrej sprawie), aby kwestię obwodnicy i chodników męczyć w GDDKiA oddział Kielce.

Różnego rodzaju pisma moje, osób którym zależy na tym temacie, Burmistrza i NIEDOCENIONYCH Młodych, którzy w 2015r. byli na XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży :) zaowocowały tym, że osoby odpowiedzialne ze strony GDDKiA zwołały kilka spotkań i dają dla tej inwestycji MOCNE REKOMEDACJE w postaci zapisów w projekcie :)

Współpraca rozmowa i dziesiątki pism przynoszą efekty – w perspektywie 2014-2023 Eugeniusza Kwiatkowskiego będzie posiadać chodniki :)

OBECNIE TRZYMAM KCIUKI - aby projekt we wrześniu został przyjęty przez rząd.

Pozdrawiam Robert

Do pobrania:

Projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 1,9 MB (PDF)

 

Załączniki do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)1,4 MB (PDF)

Robert Kurosz

Dokumenty wysłany mailowo z podpisem kwalifikowanym w dniu: 02.12.2014r.

ODPOWIEDŹ
- Program Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych
- Plan Działań Na Sieci Drogowej

GDDKiA Autostrad Oddział w Kielcach
25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45
oraz
Departament Zarządzania Drogami i Mostami
Norbert Wyrwich – Dyrektor Departamentu, GDDKiA
Katarzyna Kwiecień – Naczelnik Wydziału Analiz i Kontroli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
GDDKiA Sekretariat departamentu.

Wniosek

W odniesieniu do Programu Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych proszę o udostępnienie (przesłanie mailem na adres xxxxxx) następujących dokumentów:
- Program Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych (zaktualizowany na 2014r) z szczególnym uwzględnieniem drogi krajowej nr 77
- Plan działania na Sieci Drogowej z szczególnym uwzględnieniem drogi krajowej nr 77

Jako radny Rady Miasta Sandomierza, zamierzam włączyć się w działania mające na celu realizację inwestycji budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż niebezpiecznej ulicy (obwodnicy miasta) Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77. Jeżeli budowa może zostać przyśpieszona choćby przez wykonanie dokumentacji projektowej przez miasto Sandomierz proszę pilnie o taką informację.

Robert Kurosz

Dokumenty wysłany mailowo z podpisem kwalifikowanym do GDDKiA Autostrad Oddział w Kielcach 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45 w dniu 08.05.2015r.

W sprawie bariery ochronnej drogowej naprzeciw przejścia dla pieszych na DK77 19,520km(skrzyżowanie ulic Żwirki i Wigury z Zawichojską w Sandomierzu).

Proszę o wyjaśnienie dlaczego na DK77 19,520km (skrzyżowanie ulic Żwirki i Wigury z Zawichojską w Sandomierzu) zainstalowana jest bariera ochronna drogowa naprzeciw przejścia dla pieszych i czy istnieje możliwość jej usunięcia? (wizualizacja poniżej) Na chwilę obecną dziesiątki mieszkańców miasta Sandomierz mimo postawienia przez GDDKiA bariery drogowej ochronnej i chodnika po przeciwnej stronie drogi, przechodzą przez nią korzystając z wydeptanej ścieżki za barierką. W ten sposób robią sobie skrót do Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu. Zdarzają się sytuacje, że osoby nie mogące przejść przez barierki poruszają się wzdłuż DK77 w kierunku mostu na Wiśle. GDDKiA powinna zadbać o to, aby od 19,520km do 20,000km na DK77 w miejscowości Sandomierz powstał odpowiedni chodnik dla mieszkańców miasta (za barierami jest odpowiedni teren). Jeśli bariera drogowa ma uniemożliwiać przejście pieszym na druga stronę (za barierę) to proszę zlikwidować mylące wszystkich przejście dla pieszych na w/w skrzyżowaniu bądź zlikwidować barierę aby osoby umiejące poruszać się „wydeptanymi szlakami” swobodnie poruszały się po tych terenach. Musze tutaj jednoznacznie zaznaczyć, że nawet likwidacja przejścia nie spowoduje braku zainteresowania mieszkańców przechodzeniem za barierą w celu dotarcia do ulicy Przemysłowej. Wzdłuż całej DK77 w miejscowości Sandomierz chodniki praktycznie nie istnieją, mieszkańcy często zmuszeni są do poruszania się wzdłuż drogi. GDDKiA nie powinna zabraniać mieszkańcom poruszania się „wydeptanymi szlakami” gdyż taka jest natura ludzka, że poszukujemy najkrótszej możliwej drogi wyjścia z trudnej sytuacji a zagradzanie barierami przejścia dla pieszych nam tego nie ułatwia a jedynie utrudnia przeskakiwanie nad barierą.

Docelowym rozwiązaniem będzie wykonanie odpowiedniego ciągu pieszego zapewniającego mieszkańcom miasta jak i osobą przyjezdnym swobodne przejście od 19,520km do 20,000km DK77. Proszę równocześnie mieć na względzie, że GDDKIA nie powinna się zasłaniać względami finansowymi (ok 220tys. zł) jeśli chodzi o życie i bezpieczeństwo pieszych poruszających się wzdłuż tej drogi.

 

ODPOWIEDŹ dość typowa. Nie chcą likwidować bariery, ponieważ nikt nie chce brać odpowiedzialności jeśli osoba spadnie ze skarpy za barierą i coś sobie zrobi. Bezsensowne przejście z barierą drogową prawdopodobnie pozostanie bo nikt z GDDKiA nie chce "ryzykować". Jak zwykle beton i przepychanka na argumenty. Z-ca naczelnika wydziału dróg obiecał, że przyjrzy się sprawie i być może coś z tym zrobią.

Pan Robert Kurosz

Radny Miasta Sandomierz

 

W nawiązaniu do Pana emaila z dnia 8 maja 2015r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce uprzejmie informuje, że przedstawiona przez Pana sytuacja na skrzyżowaniu ulicy Żwirki i Wigury z ul. Zawichojską   spowodowana jest głównie brakiem kontynuacji rozbudowy układu komunikacyjnego skrzyżowania w kierunku dzielnicy przemysłowej i placu targowego. Takie były plany rozwoju miasta w momencie realizacji  budowy skrzyżowania przez GDDKiA.

W wyniku Pana uwag przeanalizowano wstępnie  możliwość usunięcia istniejących anomalii i stwierdzono wielowątkowe uwarunkowania i zagrożenia mogące wystąpić, w przypadku prostej ingerencji w istniejący układ likwidując przejście dla pieszych.

Najprostszym rozwiązaniem byłoby ukończenie inwestycji, czy też budowa chodnika w miejsce „dzikiego” przejścia. Niemniej ukończenie inwestycji jest zależne obecnie od władz samorządowych i zakończenia budowy skrzyżowania, a decyzja o  budowie chodnika mało zasadna, w sytuacji gdy ruch ten jest znikomy, a konkurencyjnych  potrzeb w zakresie bezpieczeństwa pieszych  jest nadal bardzo dużo.

Z kolei likwidacja istniejącego przejścia nie spowoduje automatycznie  likwidacji ruchu pieszych za barierą – nawet jeśli jest on nieusankcjonowany, a jedynie go utrudni. Może to w efekcie spowodować zwiększenie zagrożenia dla pieszych. Likwidacja przejścia nie jest również, jak rozumiemy, intencją Pana wystąpienia.

Stąd odpowiedzi wymaga pytanie, co jest mniejszym zagrożeniem, czy zmiana stanu obecnego (fizyczna likwidacja przejścia) czy pozostawienie istniejącego oznakowania i sygnalizacji.

W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie udzielić Panu jednoznacznej odpowiedzi w tej chwili. W przypadku podjęcia decyzji o zmianach na skrzyżowaniu poinformujemy Pana w oddzielnym emailu.

 


Robert Kurosz

Dokumenty wysłany mailowo z podpisem kwalifikowanym w dniu: 10.12.2014r.

ODPOWIEDŹ:
WYSŁANE PISMO:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Maria Wasiak - Minister Infrastruktury i Rozwoju
oraz
Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad w Warszawie
Departament Zarządzania Drogami i Mostami
Norbert Wyrwich – Dyrektor Departamentu, GDDKiA
d/w Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek o udzielenie odpowiedzi: program Budowy ciągów pieszo – rowerowych w Polsce
Proszę o odpowiedź i informację na następujące pytania:
- na jakim etapie jest realizacja programu Budowy ciągów pieszo– rowerowych w Polsce (jest to jeden z priorytetów MIiR oraz GDDKiA na lata 2014-2020)
- jakie środki finansowe są przeznaczone (jakie planuje przeznaczyć) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na program Budowy ciągów pieszo – rowerowych w Polsce w latach: 2014-2020
- ile projektów programu Budowy ciągów pieszo – rowerowych w Polsce będzie corocznie realizowane, skoro zgłoszono do tego programu ponad 800 projektów a według informacji otrzymanych od GDDKiA oddział Kielce, oraz GDDKiA w Warszawie nie planuje się żadnych inwestycji związanych w z tym programem, gdyż Minister Infrastruktury nie zapewnił środków finansowych dla tego typu projektów,
- czy Minister Infrastruktury i Rozwoju może w ramach nowej perspektywy Unijnej zapewnić środki na realizację rocznie przynajmniej trzydziestu projektów Budowy ciągów pieszo – rowerowych w Polsce ? - przewidywany koszt realizacji ok 30 projektów budowy ciągów pieszo rowerowych to ok. 140mln zł, kilkukilometrowy odcinek autostrady kosztuje więcej…

Czy dla poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów nie należy spojrzeć na w/w projekt bardziej łaskawym okiem ?
Jestem bardzo zadowolony z poziomu realizacji projektów drogowych (autostrady, drogi ekspresowe, drogi lokalne). Jednak podczas budowy takich obiektów nie możemy zapominać, że najczęściej na polskich drogach giną piesi. W ramach rozwoju polski wschodniej powstają ścieżki rowerowe, jednak większość z nich zlokalizowana jest poza obszarami o dużym natężeniu ruchu, więc ich wpływ na ogólną poprawę bezpieczeństwa pieszych jest nikły. Jako rowerzysta i osoba korzystająca z niebezpiecznych poboczy dróg krajowych w miastach proszę o realizację choćby 30 pierwszych w kolejności projektów dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020. W ramach nowej perspektywy unijnej oraz Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 proszę zabezpieczyć środki na programu Budowy ciągów pieszo – rowerowych w Polsce.

Robert Kurosz

Dokumenty wysłany mailowo z podpisem kwalifikowanym w dniu: 21.11.2014r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45

Wniosek o budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 77

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców miasta Sandomierz poruszających się wzdłuż drogi krajowej nr 77 proszę GDDKIA oddział w Kielcach o wybudowanie chodnika po lewej stronie drogi krajowej DK77 od km 17+600 do km 18+150 str. lewa. oraz od 18+570 do 18+670 str. lewa
Przy tak ruchliwej drodze, jaką jest DK 77 chodnik jest wręcz niezbędny. Na dzień dzisiejszy brak jest jakiejkolwiek wizji ciągów komunikacyjnych pieszych i rowerowych w tych miejscach. W mieście Sandomierz na przestrzeni ostatnich lat nie zrobiono nic aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się wzdłuż drogi nr 77. Brak chodnika uniemożliwia bezpieczne poruszanie się mieszkańców osiedla bloków mieszkalnych przy ulicy Schinzla i Milberta w Sandomierzu (ponad 400 rodzin). Dzieci idąc do szkoły muszą przechodzić co rusz na tą, bądź na drugą stronę drogi narażając się tym samym na ryzyko potrącenia przez poruszające się pojazdy samochodowe.
Należy tutaj zwrócić uwagę iż w mieście Sandomierz nie ma na dzień dzisiejszy możliwości wyznaczenia drogi Szybkiego ruchu wzdłuż „starej” obwodnicy miasta (DK 77). Przejecie działek od właścicieli pod planowana drogę dwupasmową będzie się ciągnęło latami (min. 10 lat) a ciągi pieszo-rowerowe umożliwiające sprawne poruszanie się ludności potrzebne są już teraz.
Projekt ten można zrealizować choćby w ramach działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

ODPOWIEDŹ:
Robert Kurosz

Przy wyjeździe na obwodnicę od strony Schinzla i Milberta zostały zgłoszone 2 rozwiązania:

1. Postawienie fotoradaru (zgłoszenie poszło na stronie odpowiedzialnej o zgłoszenia zapotrzebowania http://www.canard.gitd.gov.pl/cms/web/portal/wniosek-o-instalacje)

2. Zgłoszenie do GDDKiA o montaż sygnalizacji świetlnej,

Dodatkowo zwróciłem się do GDDKiA o możliwość zainstalowania słupków Leitpfosten FLEXPIN (słupki te nie uszkadzają samochodów w stopniu znaczącym jak ma to miejsce w przypadku słupków metalowych) w celu ochrony przejścia dla pieszych na wyjeździe na Obwodnicę.

 

Miasto ze swoje strony obiecało dołożyć wszelkich starań (poszły odpowiednie pisma do GDDKiA) w celu wybudowania chodników od szpitala w kierunku biedronki.

Wysłaliście inne propozycje rozwiązania problemu ?? Proszę o komentarze.