ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

Jak już informowałem w sierpniu 2015r. w ramach programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych przyjęto kilka zadań dla Sandomierza, min.
- Rozbudowa odcinka drogi polegająca na poprawie stanu drogi i geometrii drogi, doposażenie drogi w niezbędne urządzenia poprawiające brd (bezpieczeństwo w ruchu drogowym) w tym budowa chodników oraz rozbudowa skrzyżowania z ul. Dobkiewicza
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 77 w miejscowości Sandomierz w ramach PBDK  (chodniki)

Zadania te będą realizowane w 2019r. - w 2016r.~2018r. zostaną rozwiązane problemy Lipnika, Kurowa i Kleczanowa.

Radny miasta Pan Robert Kurosz zabiega o rozwinięcie projektu rozbudowy skrzyżowania przy Kwiatkowskiego i Dobkiewicza o kładkę pieszo rowerową nad DK77. Projekt ten całkowicie wyeliminowałby problem przejścia dla pieszych przy szpitalu. Szanse na pozytywne zaopiniowanie przez GDDKiA oddział Kielce tego pomysłu oceniam na 60%, intensywne rozmowy są prowadzone.

 

Obecnie trwają postępowania przetargowe na następujące zadania (rondo Lipnik, chodniki: Lipnik, Kleczanów, Kurów):
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 i 77 w miejscowości LIPNIK w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Lipnik w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK nr 9 w miejscowości Kurów w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 77 w miejscowości KLECZANÓW w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

O moich staraniach jak i pismach do GDDKiA można poczytać tutaj (choć jest to tylko wycinek korespondencji i rozmów telefonicznych)...