ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

Wnioski i zalecenia po ocenie kolejnych fachowców z dnia 16.09.2017r.:

Na niekorzyść tego egzemplarza wpływa również działalność grzybów pasożytniczych i saprofitycznych z rodzaju Ganoderma sp., które szybko rozkładają drewno drzew obumarłych lub mocno osłabionych albo uszkodzonych czego efektem jest biała zgnilizna drewna. Wymienione powyżej czynniki kwalifikują drzewo do zdjęcia z rejestru pomników przyrody i usunięcia ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa dla potencjalnych użytkowników terenu.

Ocena wartości kompozycyjnej, historycznej i kulturowej drzewa w otoczeniu:

Drzewo jest cennym obiektem o dosyć dużej wartości kompozycyjnej ze względu na swoje rozmiary oraz wartość historyczną. Lipa mogłaby być wartościowym obiektem na działce, przed nowo wybudowanym budynkiem handlowym. Jednak pomnikowe drzewo jest w tak złym stanie zdrowotnym, że nieunikniona wydaje się jego wycinka. Zdaniem autorów opracowania upamiętnienie drzewa może polegać np.:
• na usunięciu starego egzemplarza, wymianie i odkażeniu gleby a następnie posadzeniu na jego miejscu nowego drzewa z tego samego gatunku o obwodzie pnia min. 20 cm dla uzyskania właściwego efektu wizualnego ze stosowną informacją dotyczącą poprzednika;
• obok nowego drzewa ustawienie odlewu plastra z przekroju pnia dawnej lipy – tak aby unaocznić jego średnicę. Na słojach mogłyby zostać zaznaczone ważne wydarzenia z historii Polski/miasta Sandomierz;
• zaznaczenie w nawierzchni parkingu lub trawnika za pomocą np. stalowej/miedzianej/aluminiowej taśmy zarysu korony dawnego drzewa, tak aby unaocznić dawną wielkość lipy.

Opis dla prasy <<--- pobierz