ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

W dniu 11.04.2015r. Radni Miasta Sandomierz: Zbigniew Rusak  oraz Robert Kurosz  podpisali (w dniu 13.04.2015r. zostanie złożone w Urzędzie Miasta): Uwagi do projektu zmian nr III Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „KRUKÓW” w Sandomierzu wraz z prognozą na środowisko.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) kwestionujemy przedstawione ustalenia przyjęte w projekcie składając następujące uwagi:

Prosimy o uwzględnienie i wprowadzenie zapisów dla drogi krajowej oznaczonej symbolem 1KDGP (ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, droga krajowa nr 77/79) możliwość wybudowania ronda na skrzyżowaniu ulic: Eugeniusza Kwiatkowskiego – Krukowska – doktora Aleksandra Dobkiewicza jako układu komunikacyjnego bezpiecznego.

Czytaj Więcej -->

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież