ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Msze Święte - Sandomierz

Informacje o mszach Świętych w sandomierskich kościołach.

Czytaj więcej

Wisła Sandomierz

Informacje o naszej czołowej sandomierskiej drużynie piłkarskiej - Wisła Sandomierz

Czytaj więcej

Sandomierz

Kalendarz wydarzeń

Czytaj więcej

Panele słoneczne o łącznej mocy 100kW zostały zainstalowane na sandomierskim szpitalu. Obsługują je 2 falowniki Sofar zintegrowane z Szpitalnym systemem informatycznym. Ilość produkowanego prądu będzie na bieżąco konsumowana przez elektronikę wykorzystywaną w codziennej pracy szpitala.

Obecne zapotrzebowanie na prąd przewyższa moce zainstalowanych paneli, jednak każdy zaoszczędzony kilowat jest dla jednostki na wagę złota i na pewno się nie zmarnuje.

 

18 milionów złotych, tyle będzie kosztował kompleksowy remont krytej pływalni w Sandomierzu.
15 milionów złotych na to zadanie samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych.
Wykonawstwem zadania zajmie się firma "Inkomet" z Radomska, posiadająca bogate doświadczenie, nie tylko w tego typu inwestycjach.
Obiekt przejdzie remont generalny. Wykonanie całości inwestycji potrwa do 24 miesięcy.
Pierwszym etapem będzie zaprojektowanie dokumentacji i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Zgodnie z deklaracją wykonawcy, okres ten potrwa około 2-3 najbliższych miesięcy - na ten czas obiekt nie będzie zamknięty pełniąc dalej swoje funkcje.
 

Dobre wiadomości przed majówką. Dzięki petycji, którą do GDDKiA wysłał Radny Robert Kurosz możemy się dowiedzieć, że w ramach Programu Ochrony Zdrowia i Życia Pieszych i Rowerzystów odcinek od km 19+600 do km 20+400 oczekuje na realizację ciągu rowerowego. Dodatkowo na podstawie wniosku radnego dokona się korekty w zakresie zadania, tym samym trasa rowerowa dotyczyć będzie również odcinka drogi od km 18+800 do km 19+500.

Więcej na załączonych zdjęciach.

 

Od dnia 07.04.2023r. rozpoczyna się potężny remont budynku głównego szpitala. Inwestycja warta ponad 14 mln zł. obejmuje Termomodernizację Budynku A1 i C Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w systemie "zaprojektuj i wybuduj" wraz z wymianą instalacji elektrycznych, wodnych i wielu innych ważnych z punktu widzenia funkcjonowania szpitala.

W ramach inwestycji zostanie docieplony budynek główny, wymienione okna, zainstalowana instalacja fotowoltaiczna, oświetlenie, sufity podwieszane, instalacje elektryczne. Z uwagi na konieczność wykorzystania przyznanych środków finansowych remont będzie trwał nieprzerwanie przez okres min. 6 miesięcy. 

Trzymajcie kciuki za bezproblemową realizację inwestycji! :)

Termomodernizacja

W dniu 01.04.20223r. zostały złożone interpelacje w sprawie budynku przy ulicy Schinlza 7 i ogrodzenia okolicznego placu zabaw.

Z uwagi na widoczny brak zainteresowania tematem ze strony urzędu miasta, została skierowana przez radnego Roberta Kurosz interpelacja dzięki której sprawa uszkodzonego płotu przy placu zabaw i zapadniętej kostki przy ulicy Schinzla 7 powinna zostać rozwiązana. 

Trwa termomodernizacja budynków szpitala przy ulicy Schinzla 13. W ramach zadania wymieniane są również instalacje centralnego ogrzewania.

Kolejną dużą inwestycją jest wymiana okablowania między stacją transformatorową a budynkiem głównym.

Już niedługo ruszą prace termomodernizacyjne budynku głównego oraz budynku C. 

 

W dniu 17 lutego 2023r Burmistrz Miasta Sandomierz wydał OBWIESZCZENIE UA.6733.1.2023.MPA w którym możemy przeczytać:

zawiadamia się, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 25-224 Kielce

pod nazwą: „Budowa budynku Filii UJK w Sandomierzu” przy ulicy Milberta w Sandomierzu,  na działkach o nr ewid.  934/133, 934/135 – Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0004  Sandomierz Poscaleniowy.

– zgodnie z  wnioskiem  Inwestora.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza, w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Tym samym zamiast budowy sądu, będzie budowa Filii UJK :)

Do czasu opracowania projektu i uzgodnień z konserwatorem zabytków „na szybko” tymczasowo zabezpieczono chodnik przed pojawiającymi się zapadliskami i podmywającym go deszczem. Rozwiązanie polega na zastosowaniu systemu odbioru wody z rur spustowych i odprowadzenia jej poza obszar chodników. Jest to zabezpieczenie, które pozwala już teraz wyeliminować powstały problem, docelowe rozwiązanie zostanie wykonane po uzyskaniu stosownej dokumentacji i pozwoleń wymaganych dla obszaru starego miasta.

Całość prac jest pokłosiem zgłoszenia z 19.01.2023r. o zapadającym się chodniku, które przekazałem do UM z prośbą o szybką interwencję.

.

Do końca roku 2022 Gmina Sandomierz zakupiła łącznie 405 ton węgla (w tym 54 tony ekogroszku i 351 ton orzecha). Węgiel pochodził wyłącznie z trzech polskich kopalń tj. KWK Sośnica, KWK Staszic i KWK ROW Chwałowice.
Zgłoszone przez Gminę Sandomierz zapotrzebowanie do końca roku 2022 wynosiło łącznie 650 ton, a zatem otrzymaliśmy o 245 ton paliwa mniej niż zgłosiliśmy.
Na dzień 11.01.2023 r. Gmina Sandomierz nie posiada na sprzedaż węgla tzw. "grubego", do sprzedaży pozostał wyłącznie ekogroszek w ilości około 20 ton.
Jednocześnie Gmina Sandomierz zgłosiła do Polskiej Grupy Górniczej chęć dalszej dystrybucji węgla mieszkańcom w okresie 01.01-30.04.2023 r.
Zgłoszone zostało zapotrzebowanie na łącznie 650 ton paliwa stałego. Od Polskiej Grupy Górniczej otrzymaliśmy ofertę na łącznie 675 ton (wyłącznie polski węgiel) i obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu odbioru paliwa bezpośrednio z kopalń.
Po jego odbiorze i dostawie do Sandomierza rozpoczniemy dalszą dystrybucję.
Tym samym, począwszy od dnia 11.01.2023 r. wznawiamy przyjmowanie wniosków od mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla na zasadach preferencyjnych.
Uwaga: Węgiel jest sprzedawany WYŁĄCZNIE wg. kolejności złożonych do Urzędu Miejskiego wniosków.
Z kolejnymi wnioskodawcami kontaktuje się pracownik Urzędu Miejskiego weryfikujący wnioski, następnie zaprasza wnioskodawcę po odbiór informacji o zakupie węgla, zawierającej numer konta, na które należy dokonać wpłaty.
Po dokonaniu wpłaty wnioskodawca otrzymuje fakturę z adnotacją o jej opłaceniu. Z tą fakturą należy zgłosić się do PEC Sandomierz w celu umówienia terminu odbioru węgla (w godz. 08.00 - 14.00).
Uwaga: cena za 1 tonę węgla zostaje ostatecznie ustalona na kwotę 1 940,00 zł brutto.
Cena ta nie zawiera kosztów transportu węgla z placu PEC do mieszkańca. Transport ten zgodnie z wymogami ustawowymi nie może być finansowany z budżetu gminy i leży po stronie mieszkańca.
Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zdecydowałem o obniżeniu ceny węgla z 2 000,00 zł brutto/1 tona do 1 940,00 zł brutto/1 tona, tak by pozostałe środki tj. 60,00 zł brutto/1 tona mogły zostać przeznaczone przez mieszkańców na jego transport, oczywiście jest to dobrowolna decyzja każdego z Państwa.
Uwaga: Proszę o niedokonywanie wpłat bez uprzedniego kontaktu ze strony pracownika Urzędu Miejskiego.
Numery kontaktowe:
15 815 42 07 - informacja o kolejności złożonego wniosku
15 815 42 21 - pozostałe informacje w zakresie sprzedaży preferencyjnej

Nerwowemu mieszkańcowi osiedla szpital Serdecznie przypominamy, że Parkingi przy ul. Milberta 4 w większości są MIEJSKIE i darmowe dla mieszkańców Naszego Królewskiego Grodu.

Do bloku przy ulicy Milberta 4 przynależy tylko część parkingu oznaczona na mapce poniżej... Dzięki takiemu rozwiązaniu to gmina odpowiada za utrzymanie i oświetlenie tego terenu.

Bardzo prosimy o niezakłócanie przyjętych zasad współżycia społecznego na terenie naszego osiedla.

P.S. W 2023r. parking przy ulicy Schinzla 7 zostanie utwardzony dodatkową warstwą grysu. Z uwagi na galopującą inflację i brak możliwości sfinansowania tego zadania na chwilę obecną musimy uzbroić się w cierpliwość i wyrozumiałość.

Wraz z końcem 2022roku oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przekazał środki finansowe w wysokości ponad 599 tysięcy złotych na konto sandomierskiej lecznicy. Były to środki przeznaczone na poprawę cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych szpitala. Realizacja projektu odbyła się w trybie przyśpieszonym jak na standardy projektów IT, a za realizację zadania odpowiadał zespół doświadczonych specjalistów z zakresu informatyki i cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu przeszkolono pracowników i dyrekcję szpitala, wdrożono dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ciągłością działania lecznicy. Zakupiono dodatkowe urządzenia służące do wykonywania kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych, zapewniono możliwość dużej rozbudowy systemów IT, przeniesiono na nową infrastrukturę system radiologiczny, który po dziesięciu latach ciągłej eksploatacji i posiadaniu ponad 24 TB danych wymagał już gruntownej przebudowy. Dzięki kierownikowi sekcji informatyki Panu Robertowi Kurosz zakupiono i wdrożono najnowszy polski system SecureVisio NexGen SIEM firmy esecure, który jest zaprojektowany pod kątem spełnienia współczesnych wymagań bezpieczeństwa umożliwiając szybkie wykrywanie incydentów i innych cyber zagrożeń. Pod względem technologicznym i zastosowanym rozwiązaniom sandomierska placówka jest jedną z wiodących wyposażonych w tak doskonałe i najnowsze narzędzia informatyczne. Kwestia wykorzystania i eksploatacji poszczególnych funkcjonalności systemów, które posiada nasza placówka jest teraz w rękach kierowników poszczególnych działów szpitala.   

Projekt pod względem technicznym wymagał koordynacji i znakomitych umiejętności zarządzania zespołem. Wszystkie wdrożone rozwiązania jak i cała dokumentacja przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i sprawnej obsługi tysięcy osób, które w ciągu roku korzystają ze świadczeń sandomierskiego szpitala specjalistycznego.  

Trwają prace dostosowawcze pomieszczeń pod nowy mammograf, który już niedługo pojawi się w sandomierskiej lecznicy. Będzie no nowoczesne urządzenie firmy Fujifilm wraz z którym zamontowane zostaną najnowsze dostępne monitory diagnostyczne wraz z oprogramowaniem do wykonywania opisów badań radiologicznych. Pracownia zlokalizowana została naprzeciw rejestracji do zakładu radiologii, co zapewni szybki i płynny dostęp do badań. Czas zakończenia wdrożenia urządzeń przewidywany jest na koniec grudnia 2022r.

W ramach projektu mającego na celu budowę monitoringu miejskiego jedna z kamer zostanie zainstalowana w okolicy ulicy Dobkiewicza, w taki sposób aby monitorować przystanek ZKM jak i okolice. Dzięki doprowadzeniu sieci światłowodowej w te okolice miasto bez większych przeszkód będzie mogło dalej rozbudowywać tą ważną dla mieszkańców infrastrukturę.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia Zapraszamy do skorzystania z darmowych przejazdów komunikacją miejską. Darmowe przejazdy przeznaczone są zarówno dla mieszkańców jak i osób odwiedzających Sandomierz.

PRZYPOMINAMY:

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. - Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów o kursowaniu autobusów w okresie od 24.12.2022 r. do 08.01.2023 r.

1. W dniu 24.12.2022 r. - autobusy kursują jak w soboty
2. W dniach 25.12.2022 r. i 26.12.2022 r. - autobusy kursują jak w niedzielę i dni świąteczne.
3. W dniach 27.12.2022 r. - 30.12.2022 r. - autobusy kursują jak w dni robocze (dni nauki szkolnej).
4. W dniu 31.12.2022 r. - autobusy kursują jak w soboty
5. W dniu 01.01.2023 r. - autobusy kursują jak w niedzielę i dni świąteczne.
6. W dniach 02.01.2023 r. - 05.01.2023 r. - autobusy kursują jak w dni robocze (dni nauki szkolnej).
7. W dniu 06.01.2023 r. - autobusy kursują jak w niedzielę i dni świąteczne.
8. W dniu 07.01.2023 r. - autobusy kursują jak w soboty.
9. W dniu 08.01.2023 r. - autobusy kursują jak w niedzielę i dni świąteczne.

 

Dzienny Domu Pobytu Seniora w Sandomierzu zostanie uruchomiony już w 2023r. Wysokość odpłatności uczestnika wyniesie maksymalnie 6,50zł dziennie.

Wszelkich informacji udziela Sandomierski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Słowackiego 17A oraz burmistrz Sandomierza.

Dane teleadresowe dostępne na stronie internetowej ośrodka http://www.ops.sandomierz.pl/ 

 

W dniu 21 grudnia 2020 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 191 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Założeniem programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych polegający na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do podstawowych zadań pomocy społecznej należy rozwijanie nowych form pomocy społecznej, w tym prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Ośrodki wsparcia są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej dziennego pobytu.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami samorządy, po uzyskaniu dotacji w ramach programu powinny opracować uchwałę o utworzeniu Dziennego Domu „Senior+”. Gmina Sandomierz w 2022 roku pozyskała dotację na utworzenie Dziennego Domu „Senior+”. Dzienny Dom Pobytu „Senior+” będzie działał w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Jego powołanie ma na celu zapewnienie wsparcia osobom w wieku 60+ zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz, nieaktywnym zawodowo, niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Sandomierscy Seniorzy będą mogli skorzystać z oferty społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

 

 

GALERIA

Zdjęcia naszych mieszkańców przedstawiające początki budowy Bloków Schinzla 1 i 3. Jeśli macie więcej zdjęć to prosimy ! :)

Oglądaj

Przebudowa Schinzla - Dobkiewicza

Oglądaj

Piknik na Schinzla 2022

Oglądaj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More