ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Msze Święte - Sandomierz

Informacje o mszach Świętych w sandomierskich kościołach.

Czytaj więcej

Wisła Sandomierz

Informacje o naszej czołowej sandomierskiej drużynie piłkarskiej - Wisła Sandomierz

Czytaj więcej

Sandomierz

Kalendarz wydarzeń

Czytaj więcej

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

W ramach realizacji zadania pn. "Realizacja robót budowlanych pn. „Przebudowa infrastruktury przystankowej w Sandomierzu” przystanek przy ulicy Schinzla zostanie gruntownie przebudowany.

W dniu 08.06.2022r ogłoszono postepowanie przetargowe na wykonanie przebudowy dużej części infrastruktury przystankowej w Sandomierzu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury przystankowej w Sandomierzu. Zakres prac obejmuje roboty nawierzchniowe w zakresie jezdni, chodników, zatok autobusowych, oznakowania dróg, zasilania wiat przystankowych oraz nasadzeń zieleni.

 

Prócz przystanku przy ulicy Schinzla, zrealizowane zostaną również przystanki:

Projekt termomodernizacji budynków Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu zostanie wsparty przez NFOŚiGW kwotą 2,7 mln zł. Obejmie blisko 5 tys. m2 powierzchni i zostanie ukończony w czerwcu 2025 r. Prace termomodernizacyjne pozwolą zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w kilku budynkach szpitalnych, poprawią bezpieczeństwo energetyczne placówki oraz przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

„Bezpośredni, najważniejszy efekt ekologiczny realizacji zadania to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - o ponad 4 004 GJ/rok.  Redukcji ulegnie także emisja CO2 do atmosfery o ponad 203 tony/rok, co będzie również oczekiwanym rezultatem środowiskowym” – wylicza korzyści z termomodernizacji Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. „Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie 3,5 mln zł. Beneficjent zaangażuje także środki własne w wys. ok. 782 tys. zł.” – uzupełnia.  

Już w tą niedzielę 12.06.2022r odbędzie się Festyn Parafialny z okazji Jubileuszu 25-lecia parafii pw. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata w Sandomierzu. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszej parafii ? 12:30 - Msza Św. pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza 15:00-19:00 pokazy służb, wata cukrowa, stoiska, dmuchańce dla dzieci, malowanie twarzy, Koncert WASINA!! 20:30-22:00 Potańcówka z zespołem GRANAT

31.05.2022r ogłoszono przetarg na budowę dwóch ważnych ulic w Sandomierzu. Ulica Okrzei wraz z kilkoma łącznikami, a także ulica Zawichojska w kierunku giełdy rolnej. Pieniądze na ten cel w wysokości 12 mln zł pochodzą z pierwszej edycji Polskiego Ładu.

Realizacja zadania będzie przebiegać w formule "zaprojektuj i wybuduj" dzięki czemu wiele uwag zgłaszanych przez mieszkańców miasta ma szansę na ponowną dogłębną analizę i akceptację.

Najważniejsze z pkt widzenia miasta było uruchomienie procedury, by nie stracić uzyskanego dofinansowania. Realizacja zadania wymagać będzie kompromisów z każdej strony, co nie zmienia faktu że należało podjąć tą bardzo ważną dla rozwoju Sandomierza decyzje.

Część Rysunkowa 01

Część Rysunkowa 02

Część Rysunkowa 03

Część Rysunkowa 04

https://platformazakupowa.pl/transakcja/620629 

 

Ilustracje są bajeczne wykonane i naprawdę warto je zobaczyć ? Przez kilka kolejnych dni warto zajrzeć do Zamku, zaszło tam wiele ciekawych zmian.
Wystawa prezentuje cykl ilustracji „O Walgierzu Udałym, Heligundzie królewnie, Wisławie zdradźcy” z 1974 roku autorstwa Stanisława Hiszpańskiego jest to barwna historia o legendarnym pogańskim władcy. Cykl formalnie nawiązuje do konwencji średniowiecznych miniatur.
***
Walgierz Udały – bardzo silny, bogaty i piękny – poślubił królewnę Heligundę i był to dopiero początek historii o miłości, zdradzie i karze, wspomnianej m.in. w „Krzyżakach” H. Sienkiewicza.
MAMY TO ??!! 22 mln zł dla Sandomierza!! Kultura i Sport święci kolejne sukcesy ?
W ramach Polskiego Ładu (Program Inwestycji Strategicznych) Gmina Sandomierz otrzyma środki finansowe na:
- Przebudowa budynku Kamienicy Oleśnickich i Oficyny - kwota dofinansowania: 7 000 000,00 zł Sandomierskie Centrum Kultury
- Przebudowa krytej pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń - kwota dofinansowania: 15 000 000,00 zł MOSiR Sandomierz
POWIAT SANDOMIERSKI:
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sandomierskiego w miejscowościach Sandomierz, Koprzywnica i Dębiany - kwota dofinansowania: 8 930 000,00 zł
Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu sandomierskiego - kwota dofinansowania: 9 975 000,00 zł
 
Jako przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu jestem MEGA ZADOWOLONY
Pozdrawiam
Robert Kurosz

Jedna z najstarszych i piękniejszych szkół średnich w Polce przez kolejne tygodnie czerwca będzie bezpłatnie otwarta dla mieszkańców i turystów

Na zwiedzanie Collegium Gostomianum nie będą obowiązywać zapisy. Kolejne Niedzielne Poranki w Collegium odbędą się 5, 12 i 19 czerwca o godzinie 10.

Dominantą panoramy Starego Miasta w Sandomierzu jest pozostałość fundowanego w 1602 r. przez Hieronima Gostomskiego, wojewodę poznańskiego i kasztelana sandomierskiego dużego zespołu klasztornego jezuitów, zwanego od jego nazwiska Collegium Gostomianum.

Zespół ten wznoszony był w latach 1602-1615 pod kierownictwem Michała Hintza archiekta jezuickiego i składał się z dwu skrzydeł: wschodniego - przeznaczonego na szkołę i południowego - mieszczącego klauzurę klasztorną. Budynki kolegium wzniesiono na krawędzi skarpy wiślanej otaczającej kościół parafialny św. Piotra (wzmiankowany już od 1166 r.), który od 1714 r. stał się świątynią klasztorną. Zachowane wschodnie skrzydło zespołu klasztornego od początku przeznaczone było dla szkoły średniej nowego typu.

Z czasem sandomierski klasztor stał się prężnym ośrodkiem szkolnym i gospodarczym. W 1636 r. wzniesiono seminarium duchowe dla archidiakonatu sandomierskiego i powierzono jego prowadzenie jezuitom, działał teatr szkolny, wspaniałe winnice klasztorne zaopatrywały w wino inne domy zakonne na obszarze Polski i Litwy. Z klasztorem sandomierskim związani byli w XVIII w. m.in. Gabriel Rzączyński, wybitny fizjograf, ornitolog i Józef Karsznicki - architekt.

Po kasacie zakonu w 1773 r. klasztor przechodzi w zarząd Komisji Edukacji Narodowej. Zachowane skrzydło wschodnie nieprzerwanie zajmowane było przez szkołę, natomiast południowe zniszczone pożarem w 1813 r. mimo kilku prób adaptacji popadło w ruinę i dziś już nie istnieje.

W okresie II wojny światowej gmach Collegium Gostomianum zajęty był na cele wojskowe, a po wojnie do 1986 r. mieściło się tu I Liceum Ogólnokształcące (jedno z najstarszych gimnazjów w Polsce).

Gmach Collegium Gostomianum jest jednym z najcenniejszych zabytków Sandomierza, stanowi wspaniałą dominantę w panoramie od strony Wisły, a sam zachował układ przestrzenny, wystrój architektoniczny i ocalałą w dwu kondygnacjach eliptyczną klatkę schodową, która jest pierwszą tego typu konstrukcją w Polsce.

Koncepcja remontu tego obiektu i przywrócenia mu pierwotnej funkcji szkolnej uzyskała wysoką ocenę Rady Konserwatorskiej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków w Polsce.

We wrześniu 2001 r. Liceum powróciło do macierzystej siedziby

To nie przypadek, że właśnie w Królewskim Mieście Sandomierz, Pan Robert Kurosz przedstawił efekty realizacji Projektu InPlaMed, mającego za zadanie przygotowanie szpitala do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. "Technologicznie jesteśmy przygotowani do prowadzenia EDM - teraz trwają prace organizacyjne". W ostatnich dwóch latach dzięki dużemu zaangażowaniu załogi szpitala nastąpiły kolosalne zmiany w systemach informatycznych czyniąc szpital jednym z bezpieczniejszych i nowocześniejszych w zastosowaniach ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne).

Docenił to Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego organizując w dniach 25 i 26 maja specjalnie w Sandomierzu, Panel Ekspercki Regionów ds. ICT zorganizowany przez Departament IT Urzędu Marszałkowskiego w ramach obecnej prezydencji Województwa Świętokrzyskiego w Konwencie Marszałków Województw RP.

Uczestnikami panelu byli przedstawiciele pozostałych województw z departamentów lub innych jednostek organizacyjnych urzędów marszałkowskich, które odpowiadają za obszar ICT w swoim regionie.

Spotkanie otworzył i prowadził członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca. Przybyłych gości powitali także gospodarze Ziemi Sandomierskiej: Marcin Piwnik, starosta Powiatu Sandomierskiego oraz Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza.

Oprócz wymiany dobrych praktyk w obszarze ICT pomiędzy przedstawicieli województw, w zakresie e-zdrowia Robert Janus, dyrektor Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przedstawił doświadczenia i widoczne już efekty z realizowanego projektu „InPlaMed WŚ”. Uzupełnieniem informacji była prezentacja uzyskanych efektów w projekcie przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, przedstawiona przez Marka Kosa, dyrektora szpitala oraz Roberta Kurosz, kierownika sekcji informatyki. Pan Robert Kurosz wygłosił prelekcję na temat Rozwoju Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Sandomierskim Szpitalu poprzez Projekt InPlaMed WŚ, wskazując sukcesy oraz niebezpieczeństwa z którymi przyszło i przyjdzie się nam mierzyć w najbliższej przyszłości. Szpital pochwalił się dedykowanym oprogramowaniem, którego twórcą jest Pan Robert. Zaprezentowane sandomierskie rozwiązania są unikatowe, celowane do wspomagania pracy lekarza i stawiają naszą placówkę na czele innowatorów w Polsce.

Natomiast Województwo Lubelskie, przejmujące w kolejnym okresie prezydencję Konwentu Województw RP, przedstawiło swoje doświadczenia z utworzonego Centrum Usług Wspólnych. Informacjami w tym zakresie z uczestnikami panelu podzielił się Arkadiusz Gałązka, dyrektor Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii.

Kolejne prezentacje przedstawili prelegenci zaproszeni z instytucji centralnych:

Paweł Masiarz, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji Ministerstwo Zdrowia, który przedstawił sytuację w e-zdrowiu oraz rolę regionów z perspektywy Ministerstwa Zdrowia
Juliusz Brzostek, dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) – Państwowego Instytutu badawczego, który przedstawił obszar działań realizowanych przez NASK CSIRT oraz podzielił się ze słuchaczami z wnioskami jakie wynikają z opracowanych Raportów dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Efektem prac panelu, zorganizowanego po raz drugi przez Województwo Świętokrzyskie jest między innymi wypracowane Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie ujęcia awansu cyfrowego sektora administracji samorządowej w okresie programowania 2021-2027, które będzie przedmiotem obrad Konwentu zaplanowanych w dniu 9 czerwca br.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na piknik wojskowy organizowany w ramach wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny.

Podczas pikniku będzie wydawana grochówka wojskowa. Na mieszkańców będzie czekać moc atrakcji. Na godzinę 11 zaplanowano koncert orkiestry wojskowej. W Sandomierzu wystąpi młodzieżowa orkiestra dęta z Koprzywnicy, zespół Gorzyczanki oraz dzieci z Obrazowa. Organizatorzy zapraszają rodziców z dziećmi, dla których przewidziano wiele atrakcji. Będą animacje oraz malowanie twarzy. 

Pikniki mają za zadanie zachęcić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ;)

Na pikniku będzie można złożyć swój akces włączenia w szeregi Wojska Polskiego.

Na piknik Zapraszają:
3 Batalion Radiotechniczny
Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej - 102 Batalion Lekkiej Piechoty w Sandomierzu

 

 

Już dziś zapraszam do wspólnych porządków przy naszych blokach :)

W dniu 14.05.2022 planujemy akcję sprzątania i robienia porządków wokół całego bloku Schinzla 1 + porządki związane z placem zabaw przy ulicy Schinzla 7.

Pomysł jest prosty - miedzy 7:00 a 12:00 każdy ogarnia teren wokół swojego bloku - po godzinie 13:00 wspólnie ogarniamy teren Placu Zabaw i okolic.

Wszystkich serdecznie zapraszam ;)

Szanowni Państwo

Zapraszam na obrady Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 10.05.2022 r. o godz. 12:00 w budynku Biblioteki Miejskiej w Sandomierzu.

Tematem obrad będzie:

  1. Zapoznanie się z zmodernizowanym obiektem Miejskiej Biblioteki Publicznej.
  2. Rozmowa na temat sytuacji dzieci z Ukrainy na terenie miasta Sandomierza w placówkach oświatowych.
  3. Zapoznanie się z stanem budynku oddziału przedszkola samorządowego nr 1 przy ulicy Parkowej oraz planami remontów przedszkola przy ulicy Okrzei.
  4. Propozycja wniosku Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierz dla śp. Marka Sochackiego w dziesiątą rocznicę śmierci.

Jest to postać bardzo dobrze znana większości mieszkańców Sandomierza, która stworzyła i na zawsze pozostawiła dla Sandomierzan jedną z najpiękniejszych piosenek o Sandomierzu: Walczyk sandomierski (śpiewany co roku na przeróżnych wydarzeniach kulturalnych i uważany przez wielu za najważniejszą piosenkę naszego miasta).

https://www.youtube.com/watch?v=SxsV0ohFDEQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6OTPYuWZtEs 

https://www.youtube.com/watch?v=n_XuFZgQeWQ 

Uzasadnienie:

Bogactwo kulturowe miasta tworzą ludzie. Wytwarzają niewidzialną tkankę, która wypełnia treścią przestrzeń miejsca… Czerpią z niej kolejne pokolenia. Niebywały wkład w budowę intelektualnej i artystycznej struktury Sandomierza miał Marek Sochacki, wielki artysta, wspaniały człowiek, pedagog, który odszedł 29 sierpnia  2012 r.

Wraz ze swoją osobą przywiózł do naszego miasta wizję, którą skutecznie i ku radości wielu ludzi nieustannie rozwijał. Wypełniał życie kulturalne Sandomierza pieśnią, słowem i muzyką. Sztuka - muzyka i poezja były Jego środowiskiem naturalnym, związanym z Jego pasją i wykształceniem. Był polonistą, muzykiem, bardem, poetą. Ale też wychowawcą i nauczycielem dzieci i młodzieży. Dziś powiedziałoby się, że mentorem dla wielu zdolnych i mniej zdolnych uczniów i uczennic. I to dzięki niemu, dzięki zajęciom, które prowadził, niejednokrotnie odnajdywali oni w życiu sens.

Marek Sochacki, odkąd pojawił się w Sandomierzu, tworzył artystyczny klimat miasta. Był to naturalny odruch, nieusankcjonowany, niejednokrotnie niesformalizowany a wynikający z potrzeby jego duszy i serca. Każda rzecz, którą czynił powodowała, że świat wokół niego zmieniał się na lepszy. Ludzie częściej się śmiali, dzieci czytały książki o których pięknie opowiadał, nastolatkowie pisali wiersze i współtworzyli teatr… Udowodnił, że można uczyć się bez dzwonka i cieszyć się tym, że zdobywa się nowe umiejętności. Dzięki Markowi Sochackiemu dzieciństwo i młodość w Sandomierzu były bogatsze. Nie szczędził własnego czasu, przebywał z dziećmi, rozmawiał i pokazywał jak niezbędną wartością jest otaczanie się sztuką.

Sandomierski Ośrodek Kultury, Klub Środowisk Twórczych, Osiedlowy Klub Kultury a potem Sandomierskie Studio Piosenki to miejsca w których tworzył przestrzeń sprzyjającą twórczości. Zaprzyjaźniał ze sobą ludzi, powstawały zespoły muzyczne, kabarety i formacje artystyczne. Marek pisał teksty piosenek inni pisali muzykę. Wyłaniała się przestrzeń, w której miasto tętniło twórczym życiem. Działo się to w niewymuszonym trybie. Zupełnie naturalnie, gdziekolwiek Marek Sochacki poszedł tam natychmiast pojawiała się potrzeba tworzenia.

Jego wielkim artystycznym i dydaktycznym dziełem było Sandomierskie Studio Piosenki działające przy Klubie Osiedlowym Oaza. Młodzi wykonawcy, pod opieką Marka Sochackiego brali udział w wielu konkursach i festiwalach na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej, uczestniczyli w nagraniach programów radiowych oraz telewizyjnych. 

Założył też grupę teatralną Gaduła, dla której Marek pisał scenariusze spektakli. Sam reżyserował przedstawienia. Był nauczycielem i twórcą jednocześnie. Robił to co mówił. Nie musiał nikogo do niczego namawiać ani zmuszać, dzieci garnęły się do niego a ona dawał im dobry przykład.

Był współautorem programu „szkoła bez dzwonka”, który realizowany w klubie Oaza stał się artystycznym inkubatorem skupiającym wokół siebie ponad 1100 uczniów ze szkół sandomierskich. Przygotowywano programy artystyczne, autorskie widowiska oraz musicale, w których autorem tekstów był Marek Sochacki.

Sukcesy uczniów, którzy rozwijali się pod jego nadzorem sprawiły, że dzieci stały się małymi ambasadorami Sandomierza poza granicami miasta. Wyjeżdżano na konkursy, przeglądy, festiwale, gdzie mali Sandomierzanie reprezentowali swoje miasto.

Marek Sochacki wniósł również duży wkład w rozwój Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, pisząc ponad 100 tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży, które znalazły się na dwunastu edycjach płyt „Wygraj Sukces”. Dodatkowo jest on autorem piosenek do podręczników szkolnych.

Sam w swojej artystycznej drodze uczestniczył w wielu festiwalach poezji śpiewanej. Z czasem stal się ich honorowym uczestnikiem.

Sandomierz kochał, w Sandomierzu tworzył i pracował. Potrafił rozpoznać niepowtarzalny czar miasta, które wybrał dla siebie. O swoim uczuciu do Sandomierza  mówił głośno w swoich piosenkach.

Kto to miasto wyczarował – pytał w jednej z nich i - Z jakiej baśni je zabrano?

I dalej w tym samym utworze snuł opowieść:

Mrok się snuje od katedry

Lampy już pozapalano

W ciszy rynku nasze kroki

Wywołują dawne echa

Cień Skopenki pod Ratuszem

Duch Krępianki błądzi w lochach

To Sandomierz w sen zapada

Kamienice mrużą oczy

Tylko gwiazdy i latarnie

I na dachach czarne koty

Patrzą na nas, gdy idziemy

Od Ciżemki ciut zawiani

W tempie walca na 3/4

W stronę Opatowskiej Bramy

Przez Sandomierz

Marek Sochacki, wśród przyjaciół „Gruby” (to określenie znajduje się również na Jego nagrobku na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu; zarówno wykup miejsca jak i pomnik powstały dzięki zbiórce pieniężnej wśród przyjaciół, uczniów i bliskich) był wielkim indywidualistą, zawsze chadzał swoimi drogami, a temu kto chciał, te drogi pokazywał; był smakoszem życia, nigdy go nie unikał, kochał je w każdym przejawie; zamykał w słowa, słowa w wersach a wersy w piosenkach. Kiedy pisał dla dzieci to powstawały piosenki w różowych okularach, gdy pisał dla dziewczyn, kobiet powstawały czułe, nostalgiczne ballady, gdy zaś pisał dla mężczyzn to powoływał do życia twarde protest-songi. Swoimi piosenkami uczył nas tego świata, uczył wrażliwości, uczył zrozumienia dla innych ludzi, zaś powiedzeniem „medycyna notuje takie przypadki” był w stanie wybaczać i dawać przykład zrozumienia dla najdziwniejszych zdarzeń. Niektórzy mówili, że jest „szorstki” w kontaktach z ludźmi – my tej szorstkości nigdy nie czuliśmy! Dla nas był Markiem, Grubym, Panem Markiem z sercem na dłoni. Bardzo nam Go brakuje, zwłaszcza tym, których „osierocił”, a jest nas kilka pokoleń. Zostały jednak Jego piosenki, a w nich zamknięty świat, do którego zawsze możemy wracać, szczególnie wtedy, gdy życie zaboli… zbyt mocno.

Wnioskujemy o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza Markowi Sochackiemu ze względu na niepowtarzalną magię jego twórczości, ale też ze względu na to, że wyposażył młodych, teraz już dorosłych mieszkańców Sandomierza we wrażliwość na sztukę, muzykę i literaturę. Nadal nam Go brakuje. Niech więc wszyscy się dowiedzą, że był
i szczycił się tym, że stał się Sandomierzaninem z wyboru.

 

Opis twórczości Pana Marka:

https://mareksochacki.pl/ 

Życiorys Pana Marka Sochackiego:

Marek Sochacki urodził się 29 lutego 1956 roku w Krakowie, w rodzinie, w której muzyka odgrywała istotną rolę – rodzice Marka Sochackiego brali czynny udział w życiu zespołu pieśni i tańca. W 1964 roku rozpoczął naukę w szkole muzycznej I stopnia w Krakowie, którą ukończył w roku 1971 w klasie akordeonu. Był bardzo kreatywnym dzieckiem – już w tym okresie rozpoczął pisanie tekstów, w tym okresie nauczył się też grać na gitarze. W 1975 roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Podczas studiów humanistycznych Marek Sochacki miał okazję zdobywać doświadczenie w różnych miejscach pracy – pracował m.in. w szpitalu psychiatrycznym czy w hotelu robotniczym na kółkach (Polskie Koleje Państwowe PKP). W wymienionym wyżej szpitalu, pracował jako terapeuta zajęciowy, uczył śpiewania piosenek. Jak wspomina żona, Marek Sochacki od zawsze doceniał w ludziach różnorodność i odmienność. Uważał, że muzyka może być kluczem do nawiązania kontaktu z osobami cierpiącymi na schorzenia psychiczne. Pracę w szpitalu psychiatrycznym podjął z zamiłowania.

Marek Sochacki przybył do Sandomierza w latach 80. Ogarnięty pasją zbudowania w Sandomierzu miejscowej „Piwnicy pod Baranami”, Sochacki rozpoczyna działalność jako animator życia muzycznego, podejmuje rolę kierownika Klubu Środowisk Twórczych. Praca Sandomierskiego Ośrodka Kultury sprzyjała formowaniu się coraz to nowych grup muzycznych, dla których zaczął pisać teksty. W tym okresie zawiązała się jego znajomość z grającym na gitarze w jednym z zespołów Jerzym Dziedziczakiem, który kilka lat później napisał muzykę do ich pierwszego wspólnego utworu pt. „Prośba o nieobojętność”. Z czasem zaczęły powstawać coraz to nowe piosenki, z którymi zarówno ich wykonawczynie, późniejsze wokalistki Studia Piosenki oraz ich twórcy, zaczęli odnosić duże sukcesy na arenie ogólnopolskiej.

Lata 1990-2006 to okres działalności Marka Sochackiego w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży w Sandomierzu oraz praca w klubie OAZA – pierwszym w Polsce prywatnym Domu Kultury. W 1990 roku z inicjatywy Marka Sochackiego powołano Studio Piosenki, które działało właśnie w OAZIE. Został powołany zespół :Fałszerze: oraz kabaret „Słoiki”. W późniejszym czasie powstała również grupa teatralna „Gaduła”, w której autorem piosenek, dialogów do spektakli był również Marek Sochacki. Wokaliści Studia Piosenki brali udział w wielu konkursach i festiwalach na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej, uczestniczyli w nagraniach programów radiowych oraz telewizyjnych. W swojej karierze studio nagrało w roku 1995 kasetę „Erotyk z miastem w tle” oraz w 2005 roku wydano śpiewnik wraz z płytą z okazji 15-lecia działalności.

Podczas pracy animatorskiej w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży w Sandomierzu, Marek Sochacki był współautorem programu „Szkoła bez dzwonka”, której celem było stworzenie dzieciom możliwości profesjonalnej edukacji w dziedzinach paraartystycznych. Prowadził zajęcia z zakresu kultury żywego słowa, teatru, recytacji, muzyki i rytmiki.

Śpiewanie Sochackiego na festiwalach rozpoczęło się już podczas studiów polonistycznych na uniwersytecie w Krakowie w połowie lat 70. Na wszystkie muzyczne spotkania w których uczestniczył, zabierał swoich podopiecznych, wprowadzając ich w świat piosenki artystycznej i poezji śpiewanej. Najczęściej podopieczni wykonywali właśnie jego utwory, z którymi jako wykonawcy zdobywali czołowe miejsca. Festiwali i konkursów, na których Marek Sochacki wygrywał główne nagrody, było naprawdę wiele.

Życie festiwalowe to niewątpliwie jeden z ważniejszych aspektów życia, którym Marek Sochacki poświęcał dużo czasu. Z każdymi wyjazdami związani byli nowo poznani ludzie a także przyjaciele, ci sami od wielu lat, z którymi Marek Sochacki nigdy się nie rozstawał. Nie minęło dużo czasu, by Sochacki stał się osobistością rozpoznawalną w świecie piosenki artystycznej, w której zdobył uznanie głównie jako znakomity autor tekstów piosenek. Coraz to nowe konkursy działały niczym machina, która stanowiła motywację i potrzebę do tworzenia nowych piosenek.

Marek Sochacki jako autor widowisk teatralnych, musicali oraz spektakli, wniósł również duży wkład w rozwój Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” pisząc około 100 tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo jest współautorem piosenki w podręczniku do nauczania zintegrowanego I-III pod tytułem „Słoneczna Szkoła”. Jego teksty znajdują się również w podręczniku „Gra muzyka”, wydawnictwa Nowa Era, przeznaczonego do nauki muzyki dla gimnazjum. Był członkiem Związku Polskich Autorów i Kompozytorów. Zajmował się również tworzeniem reklam radia Leliwa oraz pełnił rolę redaktora portalu internetowego isak.pl (ISAK Internetowy Serwis Autorów i Kompozytorów).

Zmarł nagle 29 sierpnia 2012 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Więcej życiorysu Marka Sochackiego:

  1. Dzieciństwo i czas studiów
  2. Działalność animatorska w Sandomierzu
  3. Inspiracje, zainteresowania Marka Sochackiego
  4. Życie festiwalowe

W dniu wczorajszym mieszkańcy Schinzla 1 zorganizowali pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Pamiętajmy, że wojna za naszą wschodnią granicą dopiero się rozpoczęła a za chwilę pojawią się tysiące kolejnych potrzebujących, którym będzie trzeba pomóc. Jedną z najlepszych form pomocy będzie zapewnienie jakiejkolwiek pracy - choćby tej dorywczej. Warto przemyśleć pomoc dla najmłodszych, by na czas pracy rodziców byli pod odpowiednią opieką. W moim głębokim przekonaniu MOSiR jak i SCK Sandomierz na pewno staną na wysokości zadania.

Sandomierskie szkoły są w pełnej gotowości do pomocy dla dzieci, które zostały pozbawione możliwości nauki. 
Rada miasta podejmie wszelkie kroki by czuły się u nas bezpiecznie i mogły kontynuować swą drogę.

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

Środki czystości, sprzęt medyczny, koce, sucha żywność, to wszystko można przynosić do magazynu, jaki miasto uruchomiło przy stadionie sportowym na ulicy Koseły w Sandomierzu. Zbiórka przebiega pod hasłem "Solidarni z Ukrainą".

Władze Sandomierza wspierają mieszkańców partnerskiego miasta na Ukrainie Ostroga. Na apel o wsparcie zbiórki odpowiedzieli już pierwsi mieszkańcy, dzięki czemu magazyn przy stadionie zapełnia się przedmiotami codziennego użytku i innymi darami.

Pomoc rzeczową do magazynu można przekazywać na stadionie przy ulicy Koseły 3a codziennie od godziny 7 do godziny 21.

 

Rejon nr 3 stanowi obszar pomiędzy ulicami: MICKIEWICZA od skrzyżowania z ul. Grodzisko – MICKIEWICZA do skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego –– KWIATKOWSKIEGO – STARA PROCHOWNIA – ROLNICZA – OŻAROWSKA - CHWAŁECKA – LIPOWA – POGODNA – MŚCIOWSKA – ŁUKAWSKA – PODMIEJSKA – ŻWIRKI I WIGURY.

Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu

ul. Mickiewicza 30

27-600 Sandomierz

fax: 47 804 12 03

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzielnicowy tel. 47 804 12 85 lub 734 499 415

 

 

 

UWAGA!
Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.  Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112

Chodnik przy Schinzla1, który zniszczył kierowca ciężarówki kilka tygodni temu zostanie wyremontowana jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Zgodnie z informacją burmistrza - "wandal" zostanie przykładnie ukarany.

 

Zgodnie z ustalonym harmonogramem prac wdrożeniowych szpitalnego systemu informatycznego w Sandomierzu z początkiem marca planowane jest udostępnienie pacjentom nowej odsłony systemu eRejestracji.

W chwili obecnej trwa wdrożenie, szkolenia i prace dostosowawcze. System został pozytywnie zweryfikowany przez ministra cyfryzacji (premiera) i po uzyskaniu niezbędnych certyfikatów zostanie zintegrowany z Węzłem Krajowym umożliwiając logowanie się z pomocą najpopularniejszych form potwierdzania tożsamości (ePuap, eDowód, banki https://login.gov.pl ). eRejestracja z perspektywy pacjenta nie jest skomplikowana, lecz od strony konfiguracyjnej to prawdziwy Mercedes na kółkach. Przykładamy wszelkich starań by wszystkie funkcjonalności w chwili uruchomienia systemu działały prawidłowo a system dostarczał samych korzyści.

Wcześniejsza wersja systemu oparta o technologię flash player została definitywnie wyłączona ze względów bezpieczeństwa. Nowa wersja oparta o HTML5 na długie lata powinna spełniać oczekiwania naszych pacjentów.

 

 

GALERIA

Zdjęcia naszych mieszkańców przedstawiające początki budowy Bloków Schinzla 1 i 3. Jeśli macie więcej zdjęć to prosimy ! :)

Oglądaj

Przebudowa Schinzla - Dobkiewicza

Oglądaj

Piknik na Schinzla 2022

Oglądaj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More