ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Msze Święte - Sandomierz

Informacje o mszach Świętych w sandomierskich kościołach.

Czytaj więcej

Wisła Sandomierz

Informacje o naszej czołowej sandomierskiej drużynie piłkarskiej - Wisła Sandomierz

Czytaj więcej

Sandomierz

Oficjalna strona Sandomierz - Królewskie Miasto

Czytaj więcej

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

W ostatnim czasie skonfigurowałem i wdrożyłem Office 365 dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu. Dzięki temu wszystkie dzieci mają dostęp do darmowego pakietu Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Teams i wielu innych rozwiązaniań firmy Microsoft dla Edukacji.

Aby zacząć przygodę należy zalogować się na office.com wykorzystując login i hasło startowe dostępne na stronie eDzienniczka szkoły.

Podpisano umowę na wyremontowanie nawierzchni na 2-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 77 Milczany - Sandomierz.

Po remoncie ponad 2-kilometrowego odcinka cały ciąg drogowy o długości blisko 16 km między Lipnikiem a Sandomierzem będzie miał nową nawierzchnię. Przypominam - w 2017 roku wyremontowany został odcinek Lipnik - Milczany o długości 13,7 km, przebudowane na rondo zostało także skrzyżowanie drogi nr 9 z drogą nr 77 w Lipniku. Tegoroczne potrwają do końca października. W czasie robót wprowadzany będzie ruch wahadłowy. Koszt remontu to około 3,1 mln złotych.

W tym roku, wystosowałem już kilka pism do GDDKiA oraz naszych parlamentarzystów o budowę chodników wzdłuż obwodnicy Sandomierza.

Naprawdę długo wyczekiwana inwestycja - remont (budowa) ulicy Chwałeckiej w końcu zakończona.

O ta inwestycję zabiegałem dość długo (2 lata) i w końcu w 2020r. udało się ją zrealizować dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych.

Niby tylko 210tysięcy złotych, a jakość dojazdu do posesji wzrosła o 300%. Bardzo się cieszę, że po otrzymaniu od mieszkańców potrzeby wykonania tej drogi udało się ją zrealizować właśnie w tym trudnym roku (COVID19). Mam nadzieję że dzięki niej kilku mieszkańców naszego Sandomierza już niedługo zrealizuje swoje inwestycje w tej ciekawej okolicy.

Zakupiony niedawno aparat do wykonywania badań w kierunku COVID19 rozpoczyna pracę w sandomierskim szpitalu.

Urządzenie (GeneXpert) wielkości dwóch pudełek po butach ma niezwykłą moc, dzięki czemu możemy przeprowadzać równocześnie 2 badania, którego wynik uzyskujemy po ok 1h od momentu rozpoczęcia analizy. Już za miesiąc aparat zostanie rozbudowany o kolejne dwa moduły, dzięki czemu jednocześnie będziemy mogli wykonywać 4 diagnozy.

Prostota i stosunkowo niskie koszty eksploatacji pozwolą nam zabezpieczyć potrzeby powiatu w zakresie analiz w kierunku COVID19.

Na chwilę obecną koszty badań kształtują się następująco:

400zł - COVID19 – wymaz, antygen (GeneXpert)

65 zł - AntyCOV-2 surowica, przeciwciała 

Od kilku lat mieszkańcy bloku przy Schinzla 1 narzekali na zalewane piwnice po duzych ulewach.

Problem leży po stronie odwodnień kominów... Podczas dużej ulewy poziom wody w kanalizacji burzowej podnosi się do tego stopnia, że woda cofa się z burzówki znajdując ujście w piwnicach. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem tego problemu jest założenie zaworu zwrotnego, który uniemożliwi cofanie się wody.

Jesli macie problem z zalewaniem piwnicy - to rozwiązanie jest dla was - przynajmniej w przypadku Schinzla 1 ;)

Po kilku latach Wspólnota przy Milberta dorobiła się pięknej wiaty - Gratulacje :)

Jest zdecydowanie ładniej

W ostatnim czasie dzięki profesionalnemu wsparciu Patryka wykonaliśmy dołki pod nasadzenia drzew :)

Sandomierska siłownia plenerowa przy ul. Dr. Zygmunta Schinzla - Uzyskała podczas głosowania 260 głosów - Tym samym Po raz kolejny Pokazaliśmy SIŁĘ i mamy kolejną inwestycje, która zostanie wpisana do Budżetu Miasta na 2019r.

Dziękuję Wszystkim i każdemu z osobna za oddany głos - Jesteście Wspaniali !!!

W tym roku burmistrz zmienił zasady gry i można było zgłaszać tylko projekty duże do 50tys zł. Rok wcześniej było to 150tys zł. Tutaj cała lista projektów --> Kliknij

Zadanie polega na budowie i wyposażeniu w elementy małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej tzw. „siłowni na wolnym powietrzu”. Projekt propaguje zdrowe oraz aktywne spędzanie wolnego czasu zarówno dla młodzieży jak i osób starszych.

Rozpoczyna się długo wyczekiwana inwestycja z Budżetu Obywatelskiego 2017. Z opóźnieniem i wieloma schodami po drodze udało się rozpocząć inwestycję, którą zaplanowałem do realizacji już w 2016r.

Projekt: „Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala w Sandomierzu”

Etap I właśnie się rozpoczął. W tym roku powstanie kilka nowych miejsc parkingowych pod blokiem Milberta 4. Dodatkowo zostaną wykonane chodniki do placu zabaw z dwóch stron, nasadzenia, oświetlenie + przebudowa wodociągu. Planowana jest również mała niespodzianka, która będzie pewną namiastką boiska dla dzieci.

Całość inwestycji z projektem to ponad 250tysięcy złotych. W latach kolejnych planuje się wykonanie parkingów przy Schinzla 7 (bloku powodziowym) oraz Siłowni Plenerowej.

Przypominam wszystkim że na rok 2019 planujemy wspólnie z mieszkańcami Walczyć o realizację Siłowni Plenerowej z Budżetu Obywatelskiego (koszt ok 50tys zł).

Docelowy wygląd realizowanego projektu:

 

Budowa 2018:

P.S. Za brak realizacji boiska przepraszam, jednak na dzień dzisiejszy nie mam AŻ Takiej siły przebicia.

W dniu 20.06.2018r. odbyło się spotkanie z Młodzieżą w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza.

Prezydium Rady Miasta Sandomierza zaprosiło wszystkich dyrektorów szkół wraz z zainteresowanymi uczniami do uczestnictwa w prawdziwych konsultacjach dotyczących Statutu.

 

 

Jest to kolejna próba powołania młodzieżowej rady miasta. W 2015r. złożyłem inicjatywę uchwałodawczą mającą na celu powołanie takiej Rady, o której to inicjatywie można poczytać tutaj:

http://schinzla.pl/index.php/15-projekty-uchwal/185-projekt-uchway-2015iii03mlodziezowa

Gdy tematem konsultacji zajmował sie Burmistrz miasta Sandomierza, sprawa nie znalazła szczęśliwego finału.

Tym Razem powołaniem Młodzieżowej Rady Miasta zajmują się radni:

- Piotr Chojnacki (Przewodniczący Rady Miasta)
- Marcin Marzec (Wiceprzewodniczący Rady Miasta)
- Jeży Żyła (Wiceprzewodniczący Rady Miasta)
- Robert Kurosz (Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu).

Dot. wyboru oferty w postępowaniu pn „Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala w Sandomierzu”

Zamawiający - Gmina Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę złożoną przez Firmę Drogową TWZ Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski S.C. ul. H. Sienkiewicza 231 B, 39-400 Tarnobrzeg, oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, jest zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała poniższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu (cena brutto – 60%, skrócenie terminu realizacji - 20%, wydłużenie okresu gwarancji - 20 %).

Umowa dot. niniejszego postępowania zostanie zawarta po przesłaniu Wykonawcy drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rada Miasta w dniu 25.04.2018r. wyraziła zgodę na nabycie w drodze darowizy nieruchomości gruntowych: działki 172/2 i 172/3

Tym samym otwiera się szansa na realizację nowej inwestycji drogowej w naszej okolicy

GALERIA

Zdjęcia naszych mieszkańców przedstawiające początki budowy Bloków Schinzla 1 i 3. Jeśli macie więcej zdjęć to prosimy ! :)

Oglądaj

Przebudowa Schinzla - Dobkiewicza

Oglądaj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More