ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Msze Święte - Sandomierz

Informacje o mszach Świętych w sandomierskich kościołach.

Czytaj więcej

Wisła Sandomierz

Informacje o naszej czołowej sandomierskiej drużynie piłkarskiej - Wisła Sandomierz

Czytaj więcej

Sandomierz

Oficjalna strona Sandomierz - Królewskie Miasto

Czytaj więcej

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

Wspólnych chwil spędzonych przy świątecznym stole. Bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Wspaniałej atmosfery podsycanej miłością i zgodą, niech te święta będą dla Was chwilą zadumy nad całym dotychczasowym życiem.
Z kolędą na ustach przejdźmy wszyscy do kolejnego 2018 roku, który przyniesie wiele wyzwań i niespodzianek.
Spełnienia najskrytszych marzeń, realizacji planów w życiu prywatnym i zawodowym
Życzy Robert Kurosz z Rodziną ?
? Zdrowych, Spokojnych i Wesołych Świąt ?

Pojawiło się kolejne dofinansowanie dla Sandomierza:
Siedem miast powiatowych w województwie otrzyma pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W sumie trafi do nich 130 mln złotych na projekty związane z rewitalizacją. Taką decyzję podjął 20 grudnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Konkurs z działania „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” RPOWŚ 2014-2020 dedykowany był miastom powiatowym – każdy samorząd mógł zgłosić jeden wniosek o dofinansowanie.

Projekty mogły być przygotowane w partnerstwie, m.in. ze spółdzielniami czy wspólnotami mieszkaniowymi, instytucjami kultury czy też z przedsiębiorcami. Na konkurs wpłynęło 13 wniosków, co oznacza, że każdy z samorządów - potencjalnych wnioskodawców przygotował projekt. Samorządy ubiegały się w sumie o ponad 220 mln złotych dofinansowania, czyli o kwotę prawie dwukrotnie większą niż zaplanowana na konkurs alokacja, wynosząca 121 mln zł. Wszystkie projekty zostały poddane i przeszły pozytywnie zarówno ocenę formalną, jak i merytoryczną oraz uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów uprawniającą do uzyskania dofinansowania. Niestety, nie dla wszystkich starczyło pieniędzy. Mimo iż Zarząd Województwa zdecydował się na zwiększenie alokacji konkursowej o kolejne 9 mln złotych, do kwoty 130 mln złotych, pieniędzy tych wystarczyło jedynie na sfinansowania pierwszych 7 najwyżej ocenionych projektów. Reszta wniosków trafiła na listę rezerwową i będzie mogła liczyć na dofinansowanie, jeśli pojawią się oszczędności przetargowe.

Decyzją Zarządu Województwa dotacje z RPO WŚ 2014-2020 na projekty rewitalizacyjne trafią do:

- gminy Sandomierz na zadanie pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” (projekt o wartości całkowitej 39 mln złotych otrzyma 23 mln złotych dofinansowania), 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy”

Data ogłoszenia: 2017-12-07
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 2273

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 2273  (3,0 MB)

Hala przy SP 1 będzie budowana, jeśli uda się pozyskać środki z UE. Przewidywany koszt wraz z łącznikiem to max. 3mln zł. Wydaje się dużo, ale należy znacznie przebudować teren i dostosować szkołę do ewentualnych akcji ratunkowych z udziałem straży pożarnej i innych służb ratunkowych. Wykonać odpowiednie fundamentowanie, doprowadzić wszystkie media wybudować łącznik. Przewiduję że końcowy koszt zamknie się w okolicach 2mln, nie do końca wierzę w obecne wyliczenia. W ramach budowy powstanie dodatkowy budynek z łazienką. Projekty są gotowe, teraz tylko wyglądać możliwości pozyskania środków na ten cel.

Patrząc w przyszłość --> kiedyś nadejdzie czas by jedna ze szkół z terenu miasta znalazła się w okolicach ul. Długiej lub Mokoszyna.

Wracając do sprawy boiska przy ul. Schinzla:
Niestety urząd miejski nie planuje na dzień dzisiejszy budowy boiska dla mieszkańców na osiedlu przy ul. Schinlza, mimo że mieszkańcy wygrali budżet obywatelski za czasów Pana burmistrza Borowskiego.

Kilka miesięcy temu prowadzone były rozmowy z dyrekcją Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokoszynie na temat dostosowania ich boiska do potrzeb mieszkańców miasta. Niestety ten temat również upadł.

Uwaga: w dniu 7 grudnia 2017r. od godz 8:00 do 16:00 Planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej.

ul. Kwiatkowskiego, ul. Jasminowa, ul. Milberta, ul. Dobkiewicza, ul. Schinzla.

Przyczyną przerwy są roboty konserwacyjno remontowe prowadzone na urządzeniach elektroenergetycznych.

 

Wnioski i zalecenia po ocenie kolejnych fachowców z dnia 16.09.2017r.:

Na niekorzyść tego egzemplarza wpływa również działalność grzybów pasożytniczych i saprofitycznych z rodzaju Ganoderma sp., które szybko rozkładają drewno drzew obumarłych lub mocno osłabionych albo uszkodzonych czego efektem jest biała zgnilizna drewna. Wymienione powyżej czynniki kwalifikują drzewo do zdjęcia z rejestru pomników przyrody i usunięcia ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa dla potencjalnych użytkowników terenu.

Ocena wartości kompozycyjnej, historycznej i kulturowej drzewa w otoczeniu:

Drzewo jest cennym obiektem o dosyć dużej wartości kompozycyjnej ze względu na swoje rozmiary oraz wartość historyczną. Lipa mogłaby być wartościowym obiektem na działce, przed nowo wybudowanym budynkiem handlowym. Jednak pomnikowe drzewo jest w tak złym stanie zdrowotnym, że nieunikniona wydaje się jego wycinka. Zdaniem autorów opracowania upamiętnienie drzewa może polegać np.:
• na usunięciu starego egzemplarza, wymianie i odkażeniu gleby a następnie posadzeniu na jego miejscu nowego drzewa z tego samego gatunku o obwodzie pnia min. 20 cm dla uzyskania właściwego efektu wizualnego ze stosowną informacją dotyczącą poprzednika;
• obok nowego drzewa ustawienie odlewu plastra z przekroju pnia dawnej lipy – tak aby unaocznić jego średnicę. Na słojach mogłyby zostać zaznaczone ważne wydarzenia z historii Polski/miasta Sandomierz;
• zaznaczenie w nawierzchni parkingu lub trawnika za pomocą np. stalowej/miedzianej/aluminiowej taśmy zarysu korony dawnego drzewa, tak aby unaocznić dawną wielkość lipy.

Opis dla prasy <<--- pobierz

Po długich dyskusjach i miesiącach przygotowań Zakład komunikacji miejskiej przedstawił Nowy rozkład jazdy autobusów.

Jest on wynikiem analiz i zapotrzebowania mieszkańców na połączenia autobusowe do Centrum i Szpitala.

Udało się również zwiększyć ilość przyjazdów i odjazdów komunikacji miejskiej z przystanku Szpital :)

Dzięki decyzji Rady Miasta Sandomierz w przeciągu 2ch kolejnych miesięcy zostanie wykorytowana i wytłoczona ulica Długa-boczna.
Pozowoli to na przeprowadzanie kolejnych inwestycji w rejonie ulicy Długiej.

Już dziś wiadomo na pewno, że szpital w Sandomierzu będzie jednym z ważniejszych szpitali w województwie świętokrzyskim.

Dziś ogłoszono wykazy szpitali, które znajda się w sieci.

Sieć to szansa na rozwój i bezpieczeństwo placówki w Sandomierzu, jest to również wyzwanie stawiane przed pracownikami i dyrekcją.
Szpital w Sandomierzu już od kilku lat, spełnia większość wymagań, które wprowadza tzw. sieć szpitali. Proces dostosowawczy odbywa się cały czas i ciągle poprawiamy naszą jakość.
Jesteśmy dla pacjentów, jesteśmy po to aby pomagać - szanowni Państwo nie zawiedziemy Was.

Szpitale, które wejdą do sieci będą funkcjonować w tej strukturze od 1 października br. do 30 czerwca 2021 r. - Celem tzw. sieci jest zapewnienie kompleksowej opieki na oddziałach szpitalnych, w szpitalnych poradniach specjalistycznych i rehabilitacji. Do tego dochodzą świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - opisuje szef LOW NFZ.

Lecznice, które znajdą się w sieci, mają zyskać stabilność i bezpieczeństwo finansowe,  a z punktu widzenia pacjenta, ważna będzie dostępność do poradni specjalistycznych przy szpitalach. Ta ma przynieść poprawę.

Pozostałe placówki, które do sieci nie trafią, będą brały udział w rozpisanych przez NFZ konkursach lub rokowaniach na pozostałe świadczenia opieki zdrowotnej.

Wykaz placówek w województwie świętokrzyskim:

http://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-swietokrzyskiego-ow-nfz/wykaz-szpitali-zakwalifikowanych-do-psz/

Trwało to dość długo, ale miło mi poinformować, że koncepcja przebudowy ulicy Długiej jest praktycznie ukończona.

Przebudowa ma na celu zmiany pozwalające na dostosowanie ulicy Długiej do zwiększonego ruchu pojazdów jak i wykonanie niezbędnych chodników.

Realizacja inwestycji ma szansę się odbyć jeśli wniosek o przebudowę ulicy zostanie złożony i pozytywnie rozpatrzony w ramach rządowego programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Warto zagłosować na Sandomierz - to nic nie kosztuje - głosowanie codziennie od 10 maja do 30 czerwca.
 
 
W ramach konkursu "Nestlé Porusza Polskę" Gmina Miejska Sandomierz złożyła propozycję lokalizacji siłowni zewnętrznej w Sandomierzu.

Siłownia znalazłaby się wewnątrz osiedla Szpital, w bezpośredniej bliskości Placu Zabaw. W niedalekiej odległości znajduje się zespół budynków szpitala specjalistycznego w Sandomierzu.

Dot. wyboru oferty w postępowaniu przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu etap 1”

Zamawiający - Gmina Miejska Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego INTERBET ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-400 Tarnobrzeg. Oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, jest zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała – poniższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu (cena brutto – 60%, skrócenie terminu realizacji – 20%, wydłużenia okresu gwarancji – 20%).

Miło Mi Państwa Poinformować, że do przetargu pt. „Przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu etap 1” 

PRZYSTĄPIŁO 3 Oferentów. Wszyscy cenowo mieszczą się w kwocie przeznaczonej na realizację zadania.

Informacja z otwarcia ofert

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 360 100,00 zł

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

(brutto)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

 

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INTERBET ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-400 Tarnobrzeg

 

325 679,05 zł

 

 

do 12.08.2017 r

(ilość dni skrócenia 20)

60  m-cy

Jak we wzorze umowy

 

2

GOBIO – ENERGETYKA  - Jan Sochacki

Kobierniki 19a 27-600 Sandomierz

 

349 025,08 zł

 

25.08.2017 r (ilość dni skrócenia 6)

 

36 m-cy

Jak we wzorze umowy

 

3

Zakład Usług Remontowo – Budowlanych Andrzej Michalski

ul. Górna 20, 25-415 Kielce

 

341 764,77 zł

 

 

28.07.2017 r (ilość dni skrócenia 34)

 

72 m-cy

Jak we wzorze umowy

Trwają prace koncepcyjne kursów linii nr 19. Wstępna propozycja wygląda następująco:

Przedział godzinowy

Częstotliwość modułowa [min]

dzień powszedni

sobota

niedziela

 05:00-06:30

30

60

60

06:30-08:30

15

08:30-15:30

30

40

15:30-16:30

40

16:30-18:00

20

18:00-20:00

30

20:00-23:00

60

60

60

Celem zmian ma być pobudzenie popytu na usługi komunikacji organizowanej przez miasto.

Proponuje się również zmienić numerację linii, gdzie nr 19 zastąpiony zostanie prawdopodobnie numerem 2..., a linia 8 - numer 4.

Równoważna względem linii 19, będzie linia 1, ale o znacznie zmodyfikowanej w stosunku do aktualnej trasie, będącej syntezą dotychczasowych linii 0 i 1 oraz linii prywatnej P0.

Tak jak obecnie, linia 1 połączy szpital z centrum Miasta i os. Rokitek (w tym z ulicami Maciejowskiego i Cieśli), jednak jej trasa zakończy się na nowym dworcu autobusowym przy ulicy 11 listopada.

W kierunku szpitala autobusy linii 1 kursowałyby ulicami: 11 listopada, Mickiewicza, Maciejowskiego, Cieśli, Armii Krajowej, Mickiewicza, Zawichojską, Żwirki i Wigury - do pętli przy szpitalu.

Taki przebieg trasy wymusza jednak usytuowanie przystanków przy ul. Cieśli i Maciejowskiego także po przeciwnych - niż obecnie stronach drogi.

 

Miło mi Państwa poinformować, że na stronach Urzędu Miasta w Sandomierzu pojawił się długo wyczekiwany przetarg pt.: Przebudowa ulic Schinzla i Dobkiewicza (Etap I)

Realizacja zadania odbędzie się dzięki wygranemu przez Mieszkańców Miasta projektowi w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016r.

Pozdrawiam serdecznie

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 1:

W  ogłoszeniu nr 509166-N-2017 z dnia 2017-05-17: Przebudowa ulic Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu (Etap I) zamawiający nie uwzględnił jednego z wjazdów na prywatną posesję (działka o nr ewidencyjnym 961/3).
Podczas przetargu w 2016 wjazd ten był uwzględniony, o czym świadczy dokumentacja przetargowa z 2016r.
Czy należy uwzględnić przedmiotowy wjazd w ofercie przetargowej ?

Odpowiedź Tak. Należy uwzględnić zjazd na posesję nr 961/3 w ofercie przetargowej. W przedmiarach ujęto ilości robót z ww. zjazdem.

Mamy już praktycznie połowę Maja, nadal czekam aż zostaną ogłoszone przez urząd miejski w Sandomierzu postępowania przetargowe na Dwa projekty budżetu obywatelskiego, które zostały przekazane do realizacji na 2017r., są to:

"Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Schinzla obok szpitala."

"Remont - przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu"

 

Czy mieszkańcy doczekają się realizacji tych projektów? Wszystko zależy od burmistrza.

My swoje głosy oddaliśmy.

Na pierwszy plan idą koszty utrzymania mieszkania 68m2 - rodzina 4 osobowa w wspólnocie mieszkaniowej przy Schinzla.
Koszty są przybliżone (rzeczywistego właściciela mieszkania), różnica może wynosić +/- 5%

Są to koszty jakie właściciel ponosi za utrzymanie mieszkania (najważniejsze opłaty) w podziale na średnie koszty miesięczne.


Dodając w to wszystko koszty abonamentu RTV i podatku od nieruchomości wychodzi średnio: 543,93zł/mies.

DATA SPRZEDAŻY

C.O + woda - gaz

Czynsz Internet Prąd Woda zimna
Miesięcznie Koszty średnio mies. RTV + Podatek nieruch.
2017-01-01 156,97zł  170,00zł 38,00 zł   58,64zł 423,61zł 516,25zł 543,93zł
2017-02-01 117,97zł  170,00zł 38,00 zł 292,93zł 86,18zł 705,08zł 516,25zł 543,93zł
2017-03-01 142,86zł  170,00zł 38,00 zł   77,00zł 427,86zł 516,25zł 543,93zł
2017-04-01 157,29  170,00zł 38,00 zł 284,92zł 95,36zł 745,57zł 516,25zł 543,93zł
2017-05-01 36,28  170,00zł 38,00 zł   77,00zł 321,28zł 516,25zł 543,93zł
2017-06-01 32,68  170,00zł 38,00 zł 246,62zł 95,36zł 582,66zł 516,25zł 543,93zł
2017-07-01 34,31  170,00zł 38,00 zł   113,72zł 356,03zł 516,25zł 543,93zł
2017-08-01 36,11  170,00zł 38,00 zł 275,78zł 86,18zł 606,07zł 516,25zł 543,93zł
2017-09-01 46,90  170,00zł 38,00 zł   122,90zł 377,80zł 516,25zł 543,93zł
2017-10-01 195,81  170,00zł 38,00 zł   58,64zł 462,45zł 516,25zł 543,93zł
2017-11-01 130,25  170,00zł 38,00 zł 276,34zł 104,54zł 719,13zł 516,25zł 543,93zł
2017-12-01 154,92  170,00zł 38,00 zł 290.65zł 104,54zł 467,46 516,25zł 543,93zł
  1242,35zł  2040,00zł 456,00zł  1376,59zł 1080,06zł      
        RAZEM~/rok 6195,00zł    
Koszty mieszkania roczne: 6195,00 zł
Abonament roczny RTV: 232,20 zł
Podatek od nieruchomości: 100,00 zł
RAZEM: 6527,20 zł

Brakuje tutaj kosztów np. telewizji satelitarnej, telefonów innych stałych opłat (zakładam, że każdy korzysta z DVB-T).
W następnej odsłonie - koszty utrzymania w mieszkaniu komunalnym.
Zapraszam do dyskusji ;) 

GALERIA

Zdjęcia naszych mieszkańców przedstawiające początki budowy Bloków Schinzla 1 i 3. Jeśli macie więcej zdjęć to prosimy ! :)

Oglądaj

Przebudowa Schinzla - Dobkiewicza

Oglądaj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More