ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Msze Święte - Sandomierz

Informacje o mszach Świętych w sandomierskich kościołach.

Czytaj więcej

Wisła Sandomierz

Informacje o naszej czołowej sandomierskiej drużynie piłkarskiej - Wisła Sandomierz

Czytaj więcej

Sandomierz

Kalendarz wydarzeń

Czytaj więcej

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

Na dzień dzisiejszy Królewskie Miasto Sandomierz nie posiada odpowiedniego jak na swoje aspiracje domu kultury... Domu, w którym znajdziemy odpowiedniej wielkości salę widowiskową z minimum 500 miejscami dla publiczności, dużą scenę z zapleczem technicznym, minimum cztery garderoby wraz z łazienkami, przestrzenie wystawiennicze, mniejsze sale konferencyjne, miejsca na przechowywanie sprzętu audiowizualnego i inne pomieszczenia niezbędne przy tego typu obiekcie. Domu, który będzie pełnił funkcję Sali kinowej i Sali widowiskowej na najważniejsze przedstawienia kulturalne naszego Królewskiego Miasta. Jest co prawda w prawobrzeżnej części Sandomierza port kultury, jednak mimo wielokrotnych prób pozyskiwania środków na jego modernizację, nie do końca się to udaje. Dużą przeszkodą w rozwoju portu kultury jest jego umiejscowienie na niepewnych gruntach  i nieprzychylne ekspertyzy specjalistów co do dalszej rozbudowy tego obiektu.

Patrząc z perspektywy i aspiracji miasta obecny Sandomierz potrzebuje centralnego obiektu służącemu lokalnej społeczności, który będzie umiejscowiony blisko centrum i serca miasta.

Czy znajdzie się takie miejsce w mieście? Ja zawsze wskazuję jedno, które wg mojej oceny idealnie wpasowuje się w potrzeby i możliwości Sandomierza. Miejsce, które ma ogromny potencjał do dalszego rozwoju i moc perspektyw na kolejne lata. Jego historia jest dość długa i burzliwa a obecni współwłaściciele nie potrafią dojść do porozumienia. Trochę szkoda, bo przy obecnych budynkach restauracji na tyłach dawnej mleczarni idealnie można by wkomponować Centrum Kultury Sandomierza.

W ramach budżetu miasta na 2022r. powstało zadanie pt. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Długa
Szpital".

Proszę wszystkich zainteresowanych zmianami w planach zagospodarowania naszego osiedla o zgłaszanie wszelkich uwag i sugestii pisemnie w urzędzie miasta Sandomierz. W przypadku pytań bądź wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt z Radnym Robertem Kurosz.

 

 

 Nowoczesny rezonans magnetyczny Magnetom Altea już za kilka miesięcy pojawi się w sandomierskim szpitalu.MAGNETOM Lumina

Po przeszło 10 latach użytkowania, obecny rezonans magnetyczny zostanie zastąpiony nowoczesnym urządzeniem, które dzięki rozwojowi technologii cyfrowej obróbki obrazu pozwoli na dokładniejsze i szybsze wykonywanie badań rezonansem magnetycznym.

1,5-teslowy aparat MRI zostanie wyposażony w zaawansowaną technologię MR, obejmującą unikalną technologię BioMatrix, nową platformę oprogramowania syngo MR XA oraz ekskluzywny pakiet Turbo Suite, by całkowicie odmienić świadczenie opieki nad pacjentami.

Przeszło 3mln 200tys zł z rezerwy budżetu państwa na zakup rezonansu magnetycznego przyznał Premier Mateusz Morawiecki.

 

Będą pieniądze na budowę nowej siedziby Filii UJK w Sandomierzu. W związku z rozwojem Filii UJK pojawiła się potrzeba zwiększenia bazy lokalowej dla uczelni. O szczegółach mówi Gość Radia Leliwa – dziekan sandomierskiej Filii UJK w Kielcach, a zarazem kierownik Kliniki Neurologii UJK w Sandomierzu, wykładowca Collegium Medicum UJK, doktor habilitowany nauk medycznych profesor UJK Piotr Sobolewski.

Cieszę się, że temat idzie do przodu a sam budynek stanie w okolicach naszego osiedla ;)

Więcej można przeczytać na stronie Radia Leliwa - kliknij

Nowo przejęta droga przy ulicy Długiej wyrównana i wysypana kamykiem. Poszukuję możliwości pozyskania środków w celu wykonania tu drogi z chodnikami.

Trwa wyburzanie dawnego internatu Ekonomika u zbiegu ulic Energetycznej i Okrzei. 
W niedługim czasie powstania tu Vitis Park - nowoczesny kompleks mieszkalny położony zaledwie 10 minut spacerem od Starego Miasta w Sandomierzu!

Długo wyczekiwana inwestycja uatrakcyjni ulicę Okrzei i na pewno sprzeda się na pniu. Wszelkie mieszkania w tej okolicy są chętnie kupowane przez inwestorów w celu przeznaczenia ich pod wynajem
Mam nadzieję, że i tym razem zakup lokalu w tym miejscu będzie strzałem w dziesiątkę.

W okolicy:
- Fabryka Ruchu
- Szkoła Podstawowa nr 1
- Przedszkole Samorządowe nr 1
- Hotel Mały Rzym

 

 

23 września Sąd Rejonowy w Sandomierzu wydał wyrok, w którym radna Prawa i Sprawiedliwości została skazana za przestępstwo polegające na złożeniu fałszywych oświadczeń majątkowych za lata 2015-2020.

Skazanie za przestępstwo umyślne = wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela
W przypadku osób zatrudnionych w zawodzie nauczyciela skazanie za przestępstwo umyślne pociąga za sobą skutek w postaci wygaśnięcia stosunku pracy (art. 26 ust. 1 pkt 3 KN), w przypadku osób starających się o pracę w zawodzie, jest przeszkodą do nawiązania stosunku pracy (art. 10 ust. 5 pkt 4 KN).

Tylko po zatarciu skazania możliwy powrót do zawodu nauczyciela
Przestępstwo określone w art. 212 § 2 kk, a więc przestępstwo pomówienia za pomocą środków masowego przekazu, zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Jest to przestępstwo umyślne, a więc skazanie za nie wywołuje wspomniane skutki. Aby osoba prawomocnie skazana za to przestępstwo mogła ponownie ubiegać się o pracę w zawodzie nauczyciela, musi dojść do zatarcia skazania.

           W dniu 6 maja 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zwrócił, się z propozycją rozważenia prowadzenia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu jako wspólnej instytucji kultury finansowanej z budżetu Ministra Kultury. Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Województwa Świętokrzyskiego. Muzeum Okręgowe jest nie tylko najważniejszą instytucją kultury Ziemi Sandomierskiej, ale także jedną z najbardziej rozpoznawalnych instytucji kultury w województwie świętokrzyskim, pełni bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym miasta, regionu oraz kraju. Należy tu zwrócić uwagę na ogromne znaczenie Muzeum, nie tylko dla rozwoju kultury regionu, ale także ciągle wzrastające zainteresowanie turystów z całego kraju i zagranicy. Wspólne prowadzenie tej instytucji zapewni jeszcze lepsze warunki rozwoju, przyczyni się do podniesienia merytorycznego, 'organizacyjnego i finansowego potencjału Muzeum. Minister Kultury. Dziedzictwa Narodowego i Sportu zasugerował, aby kwestie związane ze zmianą umowy o współprowadzeniu Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, obecnie uwzględniającej cztery podmioty finansujące działalność tej instytucji kultury.tj. Ministra Kultury. Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Województwo Świętokrzyskie, Powiat Sandomierski i Gminę Sandomierz, został) - rozwiązane, następnie przewidywałby przeniesienie Muzeum do rejestru instytucji kultury Województwa Świętokrzyskiego (w momencie wypowiedzenia umowy przez pozostałych współprowadzących). Kolejnym krokiem byłoby podpisanie umowy o współprowadzenie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Województwo Świętokrzyskie. Przedstawione rozwiązanie będzie skutkować stworzeniem stabilniejszych podstaw funkcjonowania Muzeum zarówno w zakresie finansowym, jak i zarządczym.

Wg mojej oceny istnieje duża szansa na ciekawą rozbudowę naszego zamku w perspektywie kilku kolejnych lat.

Trwają prace mające na celu uruchomienie dwóch agregatów na potrzeby sandomierskiego szpitala. Urządzenia będą na tyle sprawne by zapewnić nieprzerwane dostawy prądu w każdych ekstremalnych warunkach. W ramach środków z Ministerstwa Zdrowia zrealizowano projekt modernizacji rozdzielni elektrycznej ST-2 wraz z wymianą dwóch zespołów prądotwórczych o mocy 500kVA każdy.

Kwota dofinansowania to 920 tys. zł.

Termin realizacji zadania 14 listopad 2021r. Tym samym jedno z największych zagrożeń (braki w dostawie energii elektrycznej) zostanie wyeliminowane raz na zawsze. Prace prowadzone są przez producenta takiego typu urządzeń z Mielca

Mieszkańcy ulicy Długiej zdecydowali się na przekazanie części działek pod budowę drogi dojazdowej do swoich posesji.

Choć uchwała rady miasta Sandomierz o przejęciu działek przy ul. Długiej funkcjonowała od kilku lat dopiero we wrześniu 2021r. udało się podpisać akty notarialne. Tym samym gmina stała się właścicielem działek spełniających wymogi miejskich planów zagospodarowania przestrzennego. W niedalekiej przyszłości będzie można pozyskać środki finansowe na realizację inwestycji polegających na budowie dróg dojazdowych.

Mam nadzieję, że pozostali właściciele działek przy ul. Długa jak również pozostałych części Sandomierza w niedalekiej przyszłości zdecydują się na podobny krok.

 

Mimo licznych sugestii, budowa odcinka drogi dojazdowej "do pól" tzw. Długa Boczna jest niezagrożona. Odcinek zostanie zrealizowany do końca listopada 2021r.

Przypominam: kontakt do Radnego osiedla Kruków Roberta Kurosz to: 505 656 667

Jeśli czujesz potrzebę warto zadzwonić i skontaktować się w ważnych dla Państwa sprawach.

Miło mi poinformować, że prześcia dla pieszych przy szpitalu zostaną gruntownie przebudowane i dostosowane do wszelkich przepisów bezpieczeństwa jakie obowiązują w naszym kraju. Dzięki zgłoszeniu do przebudowy przejść dla pieszych zostanie również rozwiązany problem "brzydkiego asfaltowego" dojazdu do szpitala. Ułożona zostanie nowa nawierzchnia i zabezpieczone wszelkie instalacje podziemne.

Dość długo zabiegałem o realizację tej inwestycji i w końcu się udało - złożony projekt uzyskał dofinansowanie. Na chwilę obecną zabezpieczono środki na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej. O realizacji zadania będzie mogli się przekonać w jego trakcie.

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego na obszarze RZGW w Krakowie ZZ w Sandomierzu Wody Polskie  prowadzą kompleksowe prace na różnych odcinkach wałów tak, aby możliwie najskuteczniej ochronić mieszkańców gmin Sandomierz, Samborzec i Koprzywnica przed ewentualnymi skutkami powodzi. Wartość tych inwestycji wynosi ponad 200 mln zł. 

Od Koćmierzowa, czyli miejsca w którym w maju 2010 r. doszło do przerwania wału i tragicznego w skutkach dla mieszkańców zalania prawobrzeżnej części miasta, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje jedno z sześciu zadań w ramach projektu Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza. Zadanie to polega m.in. na budowie muru, jako elementu  modernizowanego wału opaskowego, który ma spełniać funkcję przeciwpowodziową i chronić prawobrzeżną część miasta Sandomierz, w tym Hutę Szkła. To właśnie prawobrzeżna część miasta poniosła największe straty w czasie powodzi w 2010 r. 

Budowany mur, w zależności od miejsca, tak by możliwie najskuteczniej chronił przed powodzią, będzie miał wysokość od 2 do 5 m. W miejscach zabudowy mieszkaniowej będzie obniżony do poziomu nasypu, tzn. równy z gruntem i nadbudowany elementami szklanymi oraz pomalowany.

Wizualizacja zadania:

Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza

Wojewoda świętokrzyski uchylił decyzję starosty Marcina Piwnika o wydaniu pozwolenia na budowę marketu sieci Lidl w Sandomierzu.

Jak już niejednokrotnie pisałem i mówiłem, to miejsce nie nadaje się pod taki sklep, a 500m dalej w kierunku Lipnika jest idealne miejsce pod tego typu inwestycję.

Protestujący mieszkańcy wraz z właścicielami okolicznych sklepów nie kryją zadowolenia takim obrotem sprawy.

Przeciwko tej inwestycji protestują mieszkańcy pobliskiego osiedla i właściciele okolicznych sklepów.

Po rozpatrzeniu skarci mieszkańcó wojewoda wydał decyzję i sprawa została przekazana staroście sandomierskiemu do ponownego rozpatrzenia.

Monika Bienias nie kryje zadowolenia z obecnego obrotu sprawy, ale zastrzega, iż ważne jest uzasadnienie postanowienia wojewody.  – Nie wiemy w tej chwili, czy o rozstrzygnięciu zdecydowały błędy proceduralne, popełnione podczas postępowania w starostwie, a wykazane przez nas w odwołaniu, czy też wojewoda wskazał na argument dla nas najistotniejszy, czyli niezgodność planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania – powiedziała Pani Monika.

 

Na ostatniej sesji rady miasta podjęto uchwałę budżetową przezaczając środki finansowe na wykonanie projektu drogi pod tzw. program: "dojazd do gruntów rolnych".

Dzięki dofinansowaniu wybudujemy odcinek o długości ok 550m na działce o numerze ewidencyjnym 1229. Tym samym mieszkańcy osiedla Kruków uzyskają nowe możliwości budowy na przyległych terenach. :) fajnie :)

Trwa konfiguracja i ustawienie nowego aparatu RTG na potrzeby Zakładu Radiologii szpitala w Sandomierzu.

Zostałem poproszony o skonfigurowanie i produkcyjne uruchomienie aparatu RTG wraz z integracją z systemami klasy HiS i RiS. Nasz zakup to nowoczesny aparat firmy Siemiens: Ysio MAX, który spełnia wszelkie wymagania stawiane przesz szpital oraz dodatkowo umożliwia wykonywanie zdjęć rentgenowskich kości długich dla Oddziału Ortopedii.

Jest to kolejne urządzenie firmy Siemens (2 tomografy Siemens + Rezonans), które pomoże nam przyśpieszyć diagnostykę pacjentów i poprawi komfort pracy personelu medycznego.

Dodatkowo na potrzeby zakładu radiologii zakupimy stację diagnostyczną opartą o stację roboczą DELL i sparowane monitory diagnostyczne EIZO GX240. Urządzenia tego typu są drogie, ale bardzo potrzebne do dobrej diagnostyki pacjenta.

Oficjalne otwarcie już niedługo ;-) Trwają również zaawansowane prace nad unowocześnianiem systemów obsługujących cały proces diagnostyki pacjenta. Dzieje się dużo, dlatego jak już kiedyś wspominałem - JEŚLI JESTEŚ ODWAŻNY(A) ZAPRASZAM na PRAKTYKI do SEKCJI INFORMATYKI szpitala :D

O uruchamianym urządzeniu można poczytać tutaj: https://www.siemens-healthineers.com/pl/radiography/digital-x-ray/ysio-max 

 

Od kilku lat rozmawiamy na temat lokalizacji boisk treningowych na terenie Sandomierza. Rozmowy w większości przypadków kończą się na braku pomysłu na pozyskanie funduszy na ten cel lub brakiem chęci politycznych do realizacji tych zadań. Zdarzały się też sytuacje wrzucania tematów i lokalizacji "zastępczych"...

Mimo wszystko nie poddaję się i przekazuję pod rozwagę dwie lokalizacje, które w mojej ocenie idealnie nadają się do wykorzystania w przyszłości pod obiekty typu boisko treningowe w Sandomierzu.

Osobiście zawsze wskazuję 2 lokalizacje:

1. Boisko treningowe przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego tuż przy "Atramentówce", gdzie Gmina Miejska Sandomierz posiada ok 2ha idealnie wpisujących się do zagospodarowania na potrzeby boiska treningowego.

2. Boisko treningowe przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, ul Mokoszyńska 1. Jest tam już boisko, które w obecnym czasie wymaga kompletnej przebudowy. Obiekt jest we władaniu szkoły, więc tak naprawdę od dyrekcji zależy czy się coś tam zadzieje, czy nie.

Jedną z ostatnich interpelacji do Burmistrza Sandomierza zwróciłem się z prośbą o zabezpieczenie środków i wykonanie koncepcji boiska treningowego na osiedlu "Huta" - ot tak by chociaż przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami tego terenu i przedyskutować ewentualne ZA i PRZECIW tej lokalizacji. Urząd powinien sprawdzić czy na tym terenie można zlokalizować tego typu inwestycję, czy nie będzie ona uciązliwa dla mieszkańców + odpowiedzieć na kilka innych pytań dotyczących przyszłości tego terenu. Osobiście rozumiem, że nie każdemu może podobać się ta lokalizacja, ale jest ona jedną z pewniejszych i przede wszystkim we władaniu Gminy Miejskiej Sandomierz. Ma dostęp do wody z "Atramentówki" więc z powodzeniem można tam zastosować nawierzchnię trawiastą.

Jeśli chodzi o lokalizację przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego wszystko zależy od dyrektor tej placówki. Myślę, że gmina w jakiś sposób jest w stanie pomóc w przygotowaniu koncepcji lub późniejszej realizacji remontu obecnego boiska. Tutaj aż się prosi o sztuczne oświetlenie nocne i sztuczną nawierzchnię wraz z torami na potrzeby lekkiej atletyki. Choć patrząc na tradycje szkoły, wyposażenie i specjalistów nawierzchnia trawiasta byłaby pod dobrą opieką.

Ma ktoś inne pomysły?? - czekam na uwagi Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

GALERIA

Zdjęcia naszych mieszkańców przedstawiające początki budowy Bloków Schinzla 1 i 3. Jeśli macie więcej zdjęć to prosimy ! :)

Oglądaj

Przebudowa Schinzla - Dobkiewicza

Oglądaj

Piknik na Schinzla 2022

Oglądaj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More