ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

Inicjatywa uchwałodawcza nr 03_2015 - uchwała do dyskusji... Zgodnie z art. 5b oraz art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym, wspieranie upowszechnianie idei samorządowej, w tym zwłaszcza wśród młodzieży, należy do zadań samorządu gminnego.
Celem funkcjonowania młodzieżowej rady byłoby upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży Miasta Sandomierz oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w środowisku.
Młodzieżowa rada miasta zawsze musi działać zgodnie ze swoim statutem i nie może samodzielnie go modyfikować. Statut, jako część uchwały o powołaniu młodzieżowej rady, może być zmieniony tylko przez organ, który go uchwalił – a więc radę miejską. Młodzieżowi radni mogą natomiast przygotowywać projekt zmian w statusie, przyjąć te zmiany, jednak warunkiem wejścia ich w życie będzie zatwierdzenie przez Radę Miasta Sandomierz.

Z mojej strony spotykam bardzo wiele młodych ludzi, którzy bardzo chętnie angażują się w różne sprawy z życia miasta. Zapewnijmy im większy profesjonalizm :)

Nie przedstawiam projektu uchwały do podgladu, gdyż dokumenty muszą przejść przez sito radcy prawnego i poszczególnych komisji stałych Rady Miasta.

Zgodnie z art. 5b oraz art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym, wspieranie upowszechnianie idei samorządowej,
w tym zwłaszcza wśród młodzieży, należy do zadań samorządu gminnego.

Celem funkcjonowania młodzieżowej rady byłoby upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży Miasta Sandomierz oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w środowisku.

Młodzieżowa rada miasta zawsze musi działać zgodnie ze swoim statutem i nie może samodzielnie go modyfikować. Statut, jako część uchwały o powołaniu młodzieżowej rady, może być zmieniony tylko przez organ, który go uchwalił – a więc radę miejską. Młodzieżowi radni mogą natomiast przygotowywać projekt zmian w statusie, przyjąć te zmiany, jednak warunkiem wejścia ich w życie będzie zatwierdzenie przez Radę Miasta Sandomierz.