ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz
Burmistrz Miasta Sandomierz Pan Marek Bronkowski
 
Na podstawie §42 Statutu Miasta Sandomierza – (przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam zapytanie następującej treści:
Szanowny Panie Burmistrzu, kiedy właściciele działek przy ul. dr Feliksa Milberta nie posiadający możliwości przyłączenia do ich działek wody będą mieli sieć wodociągową ?
Dlaczego do rady miasta Sandomierza nie wpłynęła żadna propozycja Pana Burmistrza dotycząca przeznaczenia środków finansowych na realizację tak ważnej dla mieszkańców inwestycji?
Chciałbym przypomnieć Panu Burmistrzowi, że mieszkańcy np. domu przy ulicy Feliksa Milberta 7 mimo iż ich dom jest wybudowany ponad 20 lat temu, nadal nie mają zapewnionej możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej.
do wiadomości: Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz Pan Piotr Chojnacki
Robert Kurosz
Burmistrz Miasta Sandomierz Pan Marek Bronkowski
Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza – (przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej treści:
Szanowny Panie Burmistrzu, proszę w trybie pilnym zabezpieczyć środki finansowe na naprawę nawierzchni placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1.
Dziś 3 września 2018r rozpoczął się rok szkolny i dzieci w SP nr 1 zostały powitane zamkniętym przez Sanepid Placem Zabaw.
O złym stanie technicznym tego Placu Zabaw zgodnie z informacją Sanepidu wiedzą Państwo od prawie roku.
Dlaczego dopuszczono do wyłączenia Placu Zabaw przy SP nr 1 z użytku?

do wiadomości: Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz Pan Piotr Chojnacki
Robert Kurosz
Burmistrz Miasta Sandomierz Pan Marek Bronkowski
Na podstawie §42 Statutu Miasta Sandomierza – (przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam zapytanie następującej treści:
Szanowny Panie Burmistrzu, kiedy zostanie wykonana kanalizacja na ulicy Sadowniczej?
Kiedy mieszkańcy tej ulicy doczekają się stosownej uchwały Pana Burmistrza z propozycją wykonania tej inwestycji?
do wiadomości: Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz Pan Piotr Chojnacki
Robert Kurosz
Burmistrz Miasta Sandomierz Pan Marek Bronkowski
Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza – (przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej treści:
Szanowny Panie Burmistrzu, mieszkańcy ulicy Milberta proszą o zamontowanie przydrożnego kosza na śmieci w okolicy słupa oświetleniowego przy działce o numerze ewidencyjnym: 973/1 (Obręb : 0004 SANDOMIERZ POSCALENIOWY).
Z uwagi na dużą ilość śmieci rzucanych na posesję jednej z mieszkanek Sandomierza, Proszę o umieszczenie przydrożnego kosza na śmieci w wskazanej lokalizacji (Patrz załacznik nr 1 *.jgp)
do wiadomości: Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz Pan Piotr Chojnacki
Robert Kurosz

Pan Marek Bronkowski
Burmistrz Miasta Sandomierz
Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza –(przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej treści:
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Sandomierza i osób wyjeżdżających z szpitala od strony ulicy dr Feliksa Milberta, proszę o zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic dr. Feliksa Milberta z ul. dr Zygmunta Schinzla. W chwili obecnej z racji przewężenia drogi od strony hurtowni Quo Vadis Sandomierz, mocno ograniczona jest widoczność osób włączających się do ruchu z drogi podporządkowanej.

Robert Kurosz

Pan Marek Bronkowski
Burmistrz Miasta Sandomierz
Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza –(przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej treści:
Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza proszę o umożliwienie rezerwacji terminu ślubu w USC Sandomierz z wyprzedzeniem rocznym (na rok wcześniej).
Uważam, że USC w Sandomierzu mieście, które pretenduje do miana "Miasta Zakochanych" powinna być możliwość zarezerwowania z rocznym wyprzedzeniem terminu ślubu.
Wynikający z ustawy termin zgłoszenia się z dokumentami w czasie od 6 miesięcy do 1 miesiąca przed wyznaczoną datą ślubu nie powinien robić przeszkód w rezerwacji sali. Gdyż osobną sprawą jest sama ceremonia wraz z sprawami urzędowymi, a osobną rezerwacja Sali Ślubów dla zakochanych, którzy skrupulatnie planują swoje życie.
Wzorem innych miast w Polsce, w Sandomierzu rezerwację powinno się móc prowadzić w formie "ołówkowej" z zapisem w kalendarzu kierownika USC.

Robert Kurosz

Pan Marek Bronkowski
Burmistrz Miasta Sandomierz
Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza –(przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej treści:
Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza proszę o informację, kto jest administratorem strony https://www.facebook.com/Sandomierz-Kr%C3%B3lewskie-Miasto-128555693855159/ która obsługują Pracownicy Urzędu Miejskiego w czasie swojej pracy.
Proszę równocześnie o odpowiedź ile środków finansowych urząd miejski w Sandomierzu przeznaczył na reklamę z wykorzystaniem strony Sandomierz - Królewskie Miasto.

Robert Kurosz

Pan Marek Bronkowski
Burmistrz Miasta Sandomierz
Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza –(przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej treści:
Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza wnoszę o przystąpienie Gminy Miejskiej Sandomierz do projektu KIR (Krajowej Izby Rozliczeniowej), który we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji wdrożył moduł obsługi płatności online dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez internet wniosku o odpis aktu stanu cywilnego.
Realizacja płatności online oznacza dla urzędu:
- optymalizację pracy jednostki administracji publicznej,
- wspieranie wizerunku nowoczesnego i przyjaznego klientom miejsca, które dostosowuje się do zmian zachodzących na rynku.

Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów.

Usługa dla urzędów jest bezpłatna. Od klienta pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł. Formularz zgłoszeniowy wypełniony zgodnie z danymi jednostki wprowadzonymi na ePUAP, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania urzędu, można przesłać:
- pocztą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Uwaga: formularz należy podpisać certyfikatem kwalifikowanym),
- pocztą tradycyjną na adres:
Paybynet Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
ul. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

Robert Kurosz

Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza –(przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej treści:
Proszę o naprawę oświetlenia ulicznego znajdującej się między blokami Schinzla 3 a Schinzla 1. Lampa ta nie świeci się od ponad miesiąca, zamontowane jest na niej oświetlenie świąteczne, które również nie działa. Proszę jednocześnie o uzupełnienie wypalonych żarówek w lampach na ul. Dobkiewicza oraz ul. Pallotyńskiej.

Robert Kurosz

Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza –(przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej treści:
Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza proszę o zabezpieczenie środków finansowych i uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektów dla niżej wymienionych inwestycji:
- Termomodernizacja budynku, modernizacja c.o. i c.w.u., modernizacja oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji OZE
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 39
- Termomodernizacja budynku, modernizacja c.o. i c.w.u., modernizacja oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji OZE
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei 6
- Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły przy Cieśli 2, w tym wymiana stolarki okiennej, ogrzewania, oświetlenia oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- inne (np. budynek pod ZAZ).
Przypominam Panu Burmistrzowi, że Gmina Miejska Sandomierz ma ogromną szansę na pozyskanie środków finansowych z UE na realizację w/w inwestycji (najlepiej punktowane będzie kilka zadań) i ich dofinansowanie powyżej 85% wartości zadania. Termin naboru wniosków zbliża się nie ubłagalnie, a Gmina Miejska Sandomierz za wszelką cenę powinna przystąpić do realizacji inwestycji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Robert Kurosz

Pan Marek Bronkowski
Burmistrz Miasta Sandomierz
Proszę o przekazanie mi drogą elektroniczną (na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) wizualizacji zadaszenia boiska przy szkole podstawowej nr 1 w Sandomierzu.

Robert Kurosz

Pan Marek Bronkowski
Burmistrz Miasta Sandomierz
Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza proszę o informację ile kontroli na zgłoszenia mieszkańców zaniepokojonych czarnym, gryzącym dymem i drażniącym zapachem wydobywającym się z komina w 2016r. dokonała Straż Miejska.
Czy Straż Miejska w Sandomierzu prowadzi akcję informacyjną wśród mieszkańców, która mówi o zgubnym wpływie smogu na nasze zdrowie?? Jeśli akcja edukacji mieszkańców nie jest prowadzona proszę ją pilnie urealnić. Proszę o przesłanie do mnie procedury zgłaszania przez mieszkańców przypadków czarnego, gryzącego dymu i drażniących zapachów wydobywających się z komina domów jednorodzinnych, wielorodzinnych i przedsiębiorstw wraz z podaniem informacji jakie dane powinno zawierać zgłoszenie i czy może być anonimowe.
Podstawą prawną do działań Straży Miejskiej jest ustawa Prawo ochrony środowiska. Kto nie wpuści strażnika na kontrolę, ten podlega pod Kodeks karny. W takim razie ile mandatów w 2016r. nałożono w Sandomierzu w związku z poruszaną sprawą w niniejszej interpelacji?

Robert Kurosz

Pan Marek Bronkowski
Burmistrz Miasta Sandomierz
Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza proszę o przesłanie instrukcji postępowania mieszkańców miasta w przypadku:
- zgłaszania zaśnieżonych ulic,
- zgłaszania uszkodzeń lamp oświetleniowych i infrastruktury technicznej będącej własnością Gminy Miejskiej Sandomierz,
- pojawienia się bezdomnych psów w okolicy zabudowań lub osiedli,
W KAŻDEJ Z INSTRUKCJI PROSZĘ WSKAZAĆ NUMERY TELEFONÓW POD KTÓRE ZGŁASZA SIĘ KONKRETNE PRZYPADKI WRAZ Z GODZINAMI PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ. Instrukcję proszę dostarczyć w dokumencie WORD (forma edytowalna) najlepiej na adres mailowy bądź moją skrzynkę ePUAP. Proszę równocześnie o przekazanie informacji gdzie mieszkańcy Sandomierza mogą pozyskać informację na temat terminów realizacji zgłoszonych przez siebie uszkodzeń oraz czy prowadzony jest rejestr zgłoszeń mieszkańców dotyczący konkretnych przypadków.

Robert Kurosz

Proszę o informację:
- jakie wpływy przyniosła opłata adiacencka Gminie Miejskiej Sandomierz w 2015 i 2016r.
- czy w 2016r. została nałożona opłata adiacencka w związku z wzrostem wartości danej nieruchomości na skutek oddania do użytku drogi lub przyłączenia do nieruchomości zbudowanego urządzenia infrastruktury technicznej,
- jakie inwestycje od 2015r. do połowy 2017r. realizowane przez Gminę Miejską Sandomierz lub Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z.o.o. nie zostały objęte opłatą adiacencką (proszę o wykaz).

Robert Kurosz

Interpelacja w sprawie przystanku autobusowego przy ulicy Dobkiewicza
Treść dokumentu

Pan Marek Bronkowski
Burmistrz Miasta Sandomierz

Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza wnoszę o podjęcie przez Pana Burmistrza skutecznych działań zmierzających do naprawy zadaszenia przystanku autobusowego przy ulicy doktora Aleksandra Dobkiewicza.

Główny reprezentatywny przystanek przy szpitalu od ponad miesiąca ma uszkodzony dach (zdjęcia w załączeniu). Proszę o usunięcie usterki z uwagi na coraz częstsze opady deszczu.

Robert Kurosz

W sprawie wykonania chodnika z parkingu przy ulicy Browarnej.

Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza wnioskuję do Pana Burmistrza o podjęcie działań zmierzających do wykonania chodnika z nowo wybudowanego parkingu przy ulicy Browarnej umożliwiającego szybkie dotarcie do Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej.
W chwili obecnej po wykonaniu parkingu nie powstało żadne przejście umożliwiające korzystającym z parkingu na szybkie dotarcie do placu targowego. W związku z powyższym osoby korzystające z parkingu wydeptali ścieżkę, która umożliwia im szybkie dotarcie do placu, lecz ścieżka ta zagraża bezpieczeństwu w/w osób.
W załączeniu fotografie z miejsca wymagającego wykonanie przejścia (chodnika).

Odpowiedź:

Robert Kurosz

W sprawie uprzątnięcia Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej.

Jako reprezentant mieszkańców miasta Sandomierz wnioskuję do Pana Burmistrza o podjęcie działań zmierzających do uporządkowania placu targowego przy ulicy Przemysłowej od strony Węzła Drogowego (Mostu na Wiśle) W załączeniu fotografie z miejsca wymagającego uporządkowania.

 

Odpowiedź:

Robert Kurosz

W sprawie podjęcia skutecznych działań zmierzających do zaprojektowania i wybudowania sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza wnoszę o podjęcie przez Pana Burmistrza skutecznych działań zmierzających do zaprojektowania i wybudowania (przez podległą miastu spółkę PGKiM Sp. z o.o.) sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej do posesji (działek budowlanych) zlokalizowanych przy ulicy dr. Feliksa Milberta (Obręb 0004 SANDOMIERZ POSCALENIOWY, działki: 934/127, 934/125, 934/75, 934/76, 934/105, 934/107, 934/122). W najbliższym czasie w związku z sprzedażą części działek przez starostwo powiatowe w Sandomierzu jak również planowaną budową Sądu Rejonowego w Sandomierzu konieczne będzie właśnie w tym miejscu wykonanie niezbędnej infrastruktury.
Odłożenie inwestycji w czasie może spowodować niepotrzebny chaos, który na lata zaburzy możliwości inwestycyjne w/w okolicy miasta.
Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców i właścicieli działek wskazanej okolicy miasta, uwzględniając konieczność dostosowania się do art. 3 Dyrektywy Rady wspólnot Europejskich 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. (Dz. U. L. 135/40 z 30.05.1991) w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i założeń 4 aktualizacji KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych), proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszej interpelacji.

Odpowiedź:

Robert Kurosz

W sprawie wycinki drzew w strefie konserwatorskiej.

Zapytaliśmy, czy na terenie miasta przeprowadzono "nielegalne wycinki drzew".

Odpowiedź do wglądu u radnego.

Robert Kurosz

W sprawie przyłączenia Gminy Miejskiej Sandomierz do programu bezgotówkowego dla Urzędu.

Przedstawiłem Burmistrzowi propozycję przystąpienia do programu bezgotówkowego dla urzędów, który Prowadzi KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa).
Zainteresowanie marne - o czym świadczy odpowiedź.