ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Super User

Pan Marek Bronkowski
Burmistrz Miasta Sandomierz
Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza proszę o informację ile kontroli na zgłoszenia mieszkańców zaniepokojonych czarnym, gryzącym dymem i drażniącym zapachem wydobywającym się z komina w 2016r. dokonała Straż Miejska.
Czy Straż Miejska w Sandomierzu prowadzi akcję informacyjną wśród mieszkańców, która mówi o zgubnym wpływie smogu na nasze zdrowie?? Jeśli akcja edukacji mieszkańców nie jest prowadzona proszę ją pilnie urealnić. Proszę o przesłanie do mnie procedury zgłaszania przez mieszkańców przypadków czarnego, gryzącego dymu i drażniących zapachów wydobywających się z komina domów jednorodzinnych, wielorodzinnych i przedsiębiorstw wraz z podaniem informacji jakie dane powinno zawierać zgłoszenie i czy może być anonimowe.
Podstawą prawną do działań Straży Miejskiej jest ustawa Prawo ochrony środowiska. Kto nie wpuści strażnika na kontrolę, ten podlega pod Kodeks karny. W takim razie ile mandatów w 2016r. nałożono w Sandomierzu w związku z poruszaną sprawą w niniejszej interpelacji?