ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Super User

Pan Marek Bronkowski
Burmistrz Miasta Sandomierz
Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza proszę o przesłanie instrukcji postępowania mieszkańców miasta w przypadku:
- zgłaszania zaśnieżonych ulic,
- zgłaszania uszkodzeń lamp oświetleniowych i infrastruktury technicznej będącej własnością Gminy Miejskiej Sandomierz,
- pojawienia się bezdomnych psów w okolicy zabudowań lub osiedli,
W KAŻDEJ Z INSTRUKCJI PROSZĘ WSKAZAĆ NUMERY TELEFONÓW POD KTÓRE ZGŁASZA SIĘ KONKRETNE PRZYPADKI WRAZ Z GODZINAMI PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ. Instrukcję proszę dostarczyć w dokumencie WORD (forma edytowalna) najlepiej na adres mailowy bądź moją skrzynkę ePUAP. Proszę równocześnie o przekazanie informacji gdzie mieszkańcy Sandomierza mogą pozyskać informację na temat terminów realizacji zgłoszonych przez siebie uszkodzeń oraz czy prowadzony jest rejestr zgłoszeń mieszkańców dotyczący konkretnych przypadków.