ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Super User

Proszę o informację:
- jakie wpływy przyniosła opłata adiacencka Gminie Miejskiej Sandomierz w 2015 i 2016r.
- czy w 2016r. została nałożona opłata adiacencka w związku z wzrostem wartości danej nieruchomości na skutek oddania do użytku drogi lub przyłączenia do nieruchomości zbudowanego urządzenia infrastruktury technicznej,
- jakie inwestycje od 2015r. do połowy 2017r. realizowane przez Gminę Miejską Sandomierz lub Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z.o.o. nie zostały objęte opłatą adiacencką (proszę o wykaz).