ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

Interpelacja w sprawie przystanku autobusowego przy ulicy Dobkiewicza
Treść dokumentu

Pan Marek Bronkowski
Burmistrz Miasta Sandomierz

Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza wnoszę o podjęcie przez Pana Burmistrza skutecznych działań zmierzających do naprawy zadaszenia przystanku autobusowego przy ulicy doktora Aleksandra Dobkiewicza.

Główny reprezentatywny przystanek przy szpitalu od ponad miesiąca ma uszkodzony dach (zdjęcia w załączeniu). Proszę o usunięcie usterki z uwagi na coraz częstsze opady deszczu.