ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

W sprawie wykonania chodnika z parkingu przy ulicy Browarnej.

Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza wnioskuję do Pana Burmistrza o podjęcie działań zmierzających do wykonania chodnika z nowo wybudowanego parkingu przy ulicy Browarnej umożliwiającego szybkie dotarcie do Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej.
W chwili obecnej po wykonaniu parkingu nie powstało żadne przejście umożliwiające korzystającym z parkingu na szybkie dotarcie do placu targowego. W związku z powyższym osoby korzystające z parkingu wydeptali ścieżkę, która umożliwia im szybkie dotarcie do placu, lecz ścieżka ta zagraża bezpieczeństwu w/w osób.
W załączeniu fotografie z miejsca wymagającego wykonanie przejścia (chodnika).

Odpowiedź: