ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

W sprawie uprzątnięcia Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej.

Jako reprezentant mieszkańców miasta Sandomierz wnioskuję do Pana Burmistrza o podjęcie działań zmierzających do uporządkowania placu targowego przy ulicy Przemysłowej od strony Węzła Drogowego (Mostu na Wiśle) W załączeniu fotografie z miejsca wymagającego uporządkowania.

 

Odpowiedź: