ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

W sprawie podjęcia skutecznych działań zmierzających do zaprojektowania i wybudowania sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza wnoszę o podjęcie przez Pana Burmistrza skutecznych działań zmierzających do zaprojektowania i wybudowania (przez podległą miastu spółkę PGKiM Sp. z o.o.) sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej do posesji (działek budowlanych) zlokalizowanych przy ulicy dr. Feliksa Milberta (Obręb 0004 SANDOMIERZ POSCALENIOWY, działki: 934/127, 934/125, 934/75, 934/76, 934/105, 934/107, 934/122). W najbliższym czasie w związku z sprzedażą części działek przez starostwo powiatowe w Sandomierzu jak również planowaną budową Sądu Rejonowego w Sandomierzu konieczne będzie właśnie w tym miejscu wykonanie niezbędnej infrastruktury.
Odłożenie inwestycji w czasie może spowodować niepotrzebny chaos, który na lata zaburzy możliwości inwestycyjne w/w okolicy miasta.
Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców i właścicieli działek wskazanej okolicy miasta, uwzględniając konieczność dostosowania się do art. 3 Dyrektywy Rady wspólnot Europejskich 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. (Dz. U. L. 135/40 z 30.05.1991) w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i założeń 4 aktualizacji KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych), proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszej interpelacji.

Odpowiedź: