ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

W sprawie wyremontowania chodnika oraz parkingu będącego własnością powiatu sandomierskiego przylegającego do bloku mieszkalnego przy ulicy Schinzla 11 w Sandomierzu.

Treść interpelacji

Odpowiedź: Z odpowiedzi wynika, że powiat nie może pomóc. Podejmujemy w takim razie inne kroki.

Robert Kurosz

W sprawie podjęcia kroków w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kielce mających ma celu zapewnienie oświetlenia i oznaczenia dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych w okolicach Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść interpelacji

Odpowiedź z miasta: 1
Odpowiedź z GDDKiA (dość zaskakująca):  1 2

Robert Kurosz

W dniu 11.04.2015r. Radni Miasta Sandomierz: Zbigniew Rusak  oraz Robert Kurosz  podpisali (w dniu 13.04.2015r. zostanie złożone w Urzędzie Miasta): Uwagi do projektu zmian nr III Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „KRUKÓW” w Sandomierzu wraz z prognozą na środowisko.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) kwestionujemy przedstawione ustalenia przyjęte w projekcie składając następujące uwagi:

Prosimy o uwzględnienie i wprowadzenie zapisów dla drogi krajowej oznaczonej symbolem 1KDGP (ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, droga krajowa nr 77/79) możliwość wybudowania ronda na skrzyżowaniu ulic: Eugeniusza Kwiatkowskiego – Krukowska – doktora Aleksandra Dobkiewicza jako układu komunikacyjnego bezpiecznego.

Czytaj Więcej -->

Robert Kurosz

Proszę Pana Burmistrza o zaangażowanie się w starania o powstanie na drodze wyjazdowej ze Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu ronda na drodze krajowej nr 77.

Treść interpelacji

Odpowiedź: Dostałem zapewnienie, że burmistrz będzie interweniował w tej sprawie w GDDKiA oddział Kielce.

Oczywiście postanowiłem wystosować kolejną interpelację w tej sprawie na kolejnych sesjach, gdyż ewentualna możliwość powstania ronda powinna być wpisana w MPZP osiedla "KRUKÓW".

Burmistrz interweniował w sprawie ronda w GDDKiA. Sprawa nadal w toku.

Robert Kurosz

Budżet Obywatelski 2015 - dlaczego brak wyników głosowania na stronach BIP UM Sandomierz?

Treść zapytania

Odpowiedź:  Burmistrz Miasta Marek Bronkowski na postawione pytanie odpowiedział podczas sesji Rady Miasta w dniu 25.02.2015r. Stwierdził, że zaplanowane boisko jak i plac zabaw będzie realizowany na osiedlu szpital - jednak nie będzie to realizacja w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego wprowadzonego przez poprzedniego burmistrza Jerzego Borowskiego (gdyż ten nie spełniał wymagań Budżetu Obywatelskiego??...)

Miejmy nadzieję, że Burmistrz spełni swoje obietnice.