ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

W ostatnim czasie firma, która realizowała budowę placu pojawiła się w celu naprawy zabawek i wysiania trawy na placu zabaw (w trakcie budowy na siew było już za późno).

Wstępnie uporządkowano teren i poprawiono płot. Na obradach rady miasta ciągle poruszany jest temat dokończenia budowy placu zabaw i zaopatrzenia go w powierzchnię poliuretanową.


Robert Kurosz

W załączeniu przedstawiam pismo radnych, w którym wyrażają oni sprzeciw wobec sposobu przedstawienia projektu uchwały o zmianach w budżecie miasta Sandomierza, w tym przeznaczenia środków finansowych na budowę placu zabaw dla dzieci na tzw. Osiedlu Szpitalnym.

protest do uchwały <-- kliknij

Robert Kurosz

Udało Się :) Na stronach internetowych urzędu miasta pojawiła się informacja o wyborze wykonawcy dla zadania
Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Schinzla w Sandomierzu - Etap I

Na początku tygodnia zostanie podpisana umowa z wykonawcą i rozpoczną się prace przy tak długo wyczekiwanym Placu Zabaw dla Dzieci.

Jednocześnie informuję, że wykonawcą będzie firma RINGPOL, ktora w tym roku wykonała 5 placów zabaw na terenie TARNOBRZEGA !

Robert Kurosz

Treść przetargu pod tym linkiem: kliknij...

Plac wyposażony będzie w następujące elementy zestawów ćwiczeniowych i zabawowych.
1.Piramida liniowa
2.Zestaw zabawowy - szt.2
3.Karuzela - szt.1
4.Stół rekreacyjny - szt.2
5.Piaskownica - szt.1
6.Huśtawka podwójna - szt.2
7.Huśtawka wagowa pojedyńcza - szt.1
8.Hustawka wagowa pojedyńcza - szt.1
9. Sprężynowiec z cokołem (auto) - szt.1
10. Sprężynowiec drewniany z cokołem (helikopter) - szt.1
11. Sprężynowiec dwuosobowy drewniany z cokołem (auto) - szt.1
12. Sprężynowiec z cokołem (słoń) - szt.1
13. Ławki - szt.8
14. Kosze na śmieci - szt.7

Robert Kurosz

W dniu dzisiejszym zakończono wywózkę zwałowiska ziemii, która zalegała na terenie przeznaczonym pod Plac Zabaw.
Jutro tj. 17.07.2015r. nastąpi odbiór tej części robót przez Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o.

Za wszelkie utrudnienia oraz kurz (jeszcze chwila cierpliwości i się go pozbędziemy) w imieniu władz miasta - Przepraszam.

 


 

Robert Kurosz

Odebrałem dzisiaj z poczty decyzję o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: 

Budowa osiedlowego placu zabaw, ciągi piesze, drogi dojazdowe, parkingi, plac gospodarczy, odwodnienie ciągów jezdnych i parkingów, boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie boiska i placu zabaw, drenaż boiska, oświetlenie placu zabaw, boiska i ciągów komunikacyjnych, zgodnie z wnioskiem inwestora.

Niektórzy radni oskarżają nas, że takiej decyzji nie posiadamy, oraz plac zabaw nie może być realizowany na terenach przy szpitalu. Czy wszystko jest w porządku ?... pokaże sesja...

Robert Kurosz


Podczas dzisiejszej komisji budżetowej GRUPA radnych na siłę chciała zablokować budowę Placu Zabaw na ulicy Schinzla (pieniądze na jego realizację miają pochodzić z oszczędności po przetargu na ulice 11 Listopada).

Po jak się początkowo wydawało prostej dyskusji o przesunięciach poszczególnych pozycji w budżecie miasta, PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWEJ MIASTA (Jacek Dybus) zaproponował głosowanie każdego z punktu projektu uchwały z osobna - w taki sposób aby głosowanie nad Placem Zabaw dla Dzieci stało się osobną pozycją.

Jedynym punktem, który wiekszość radnych komisji chciała na siłę wyrzucić z projektu uchwały był Plac Zabaw.

Przeciwko lokalizacji Placu Zabaw na ulicy Schinzla było 6 radnych komisji Budżetu i Finansów. NA dowód - protokół komisji.

Po bardzo burzliwej dyskusji - ponownie przegłosowano przekazanie środków finansowanych na Plac Zabaw,  zaproponowano, aby w uzasadnieniu przekazania środków finansowych zapisać, że plac ten musi być zlokalizowany w innym miejscu.

TAKIE POSTĘPOWANIE może doprowadzić do braku realizacji Placu Zabaw przy ulicy Schinzla.

Od dłuższego czasu, grupa radnych Rady Miasta Sandomierz wszelkimi siłami stara się NIE doprowadzić do budowy Placu Zabaw w miejscu gdzie w 2015r. zostały uchwalone warunki zabudowy i wykonano stosowne projekty.

Jutro tj. 24.06.2015r. od godz. 10:00 sesja Rady Miasta, na której podejmowana będzie uchwala w sprawie PLACU ZABAW przy ulicy SCHINZLA. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału.

Robert Kurosz

Znalazłem dość ciekwy artykulik z 2013r....

"Burmistrz Jerzy Borowski zapewnia, że likwidacja spółki nie będzie miała żadnego znaczenia dla mieszkańców, którzy już wcześniej zawiązali wspólnoty mieszkaniowe i wybrali zarządców. Trzema blokami zarządza PGKiM w Sandomierzu, a jednym Przedsiębiorstwo Gospodarki  Mieszkaniowej z Kielc. Nie straci też miasto, ponieważ samorząd otrzyma zwrot wkładu finansowego wniesionego do spółki, a także fundusze uzyskane ze sprzedaży gruntów. Za te pieniądze, na osiedlu po TBS zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne oraz ogródek jordanowski."

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-2755

Robert Kurosz

Miło mi poinformować, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla terenu działek o nr ewid. 934/59, 934/34, 934/61, 934/60 położonych przy ulicy Schinzla w Sandomierzu dotyczące zagospodarowania terenu działek dla inwestycji:

Budowa osiedlowego placu zabaw, ciągi piesze, drogi dojazdowe, parkingi, plac gospodarczy, odwodnienie ciągów jezdnych i parkingów, boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie boiska i placu zaba, drenaż boiska, oświetlenie placu zabaw, boiska i ciągów komunikacyjnych, zgodnie z wnioskiem inwestora.

JEST TO DŁUGO WYCZEKIWANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW DOKUMENT, który umozliwi w pierwszym etapie budowę Placu Zabaw i zabezpieczenie terenów pod dalsze inwestycje.

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z dokumentacją. Jeśli nie wpłyną żadne zastrzeżenia, plac zabaw będzie prawdopodobnie wykonywany już w czerwcu.


Robert Kurosz

WALCZYMY O PROJEKTY :) !!

Konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego na 2016r. o 17:00 w dniach:

13 maja, spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w szkole podstawowej numer 2 przy ulicy Mickiewicza,
14 maja, na terenie stadionu,
15 maja w Gimnazjum numer 1 przy ulicy Cieśli,
18 maja, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy Schinzla,
19 maja, w szkole w Mokoszynie,
21 maja, w Centrum Kultury i Rekreacji przy Portowej,
22 maja, w szkole numer 3 przy ulicy Flisaków.

HARMONOGRAM:

1. zgłaszanie projektów 31 maja -
15 czerwca
2. weryfikacja ogólna zgłaszanych projektów do 30 czerwca
3. publiczne dyskusje mieszkańców 1 lipca -
31 lipca
4. wybór projektów do etapu weryfikacji szczegółowej (etap preselekcji) 1 sierpnia
7 sierpnia
5. weryfikacja szczegółowa do 31 sierpnia
6. przygotowanie przez UM Sandomierz list zweryfikowanych projektów 1 września -
6 września
7. losowanie kolejności projektów na listach do 10 września
8. spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców 11 września -
20 września
9. głosowanie mieszkańców na projekty 21 września -
1 października
10. ogłaszanie listy projektów do realizacji do 15 października
11. ewaluacja  
     
Robert Kurosz

Informuję że na dzień 17.04.2015r. Urząd Miasta Sandomierz posiada już wszystkie niezbędne warunki dla przyłączy energetycznych jak i przebudowy sieci wodociągowej, która koliduje z planowanym placem zabaw.

Projektant odpowiedzialny za realizację dokumentacji posiada wszelkie wytyczne i po 21 kwietnia powinien dostarczyć dokumenty na realizację I etapu budowy.

Zgodnie z wszelkimi sugestiami plac winien być wyposażony w  nawierzchnię bezpieczną poliuretanową wylewaną (prawdopodobnie 2 kolory).

Trwają obecnie prace związane z uporządkowaniem terenu po zakończeniu realizacji inwestycji budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Schinzla 3.

Robert Kurosz

Główne założenia:
- wykonanie dojazdu do budynku, który był darem kieleckiego developera Ryszarda Grzyba dla sandomierskich powodzian oddanym do użytku w listopadzie 2011r a do dnia dzisiejszego nie posiada odpowiedniego dojazdu i parkingu.
- wykonanie placu zabaw wraz z infrastrukturą dla dzieci. Przypominam, że mieszkańcy nowych bloków podczas zakupu mieszkań mieli obiecywany plac zabaw (nawet widać go na pierwszych projektach osiedla). Jednak do dnia dzisiejszego nie został wykonany. Burmistrz Miasta Marek Bronkowski obiecał, że plac zabaw dla dzieci wraz z infrastrukturą zostanie wykonany jeszcze w 2015r.
- zagospodarowanie terenu

Do dnia dzisiejszego czekamy na:
- konkretny projekt (brak takiego)
- pozwolenie na budowę (jeśli brak projektu - to i pozwolenia nie będzie...)
- dokumentację przetargową

Czas nagli, mamy kwiecień...

Robert Kurosz

UWAGA!!  Od 01.12.2014r. do 15.12.2014r. GŁOSUJEMY ZA PROJEKTEM BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA SZPITALU

NASZ PROJEKT ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ DO GŁOSOWANIA. MUSIMY NA NIEGO ZAGŁOSOWAĆ

ABY W 2015r. powstało boisko wielofunkcyjne na szpitalu należy:

1. Zgłosić się z dowodem osobistym w urzędzie Miasta Sandomierz (Plac Poniatowskiego 3)
2. Wypełnić kartę do głosowania (MUSISZ BYĆ ZAMELDOWANY(A) w Sandomierzu) !!
3. POSTAWIĆ X przy projekcie:
Zaprojektowanie i budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem i oświetleniem – przy ulicy Schinzla w Sandomierzu
4. Podpisać się

Głosować na projekt mogą wszyscy Sandomierzanie, więc poproście rodziny aby wspomogli nasze starania o boisko na Szpitalu.


KOCHANI - TO OD WAS ZALEŻY czy na SZPITALU BĘDZIE BOISKO. Za boiskiem musi głosować jak największa liczba osób. Musimy pokazać siłę i chęć uzyskania wymarzonego miejsca do rekreacji dla nas wszystkich.  TU SIĘ LICZY KAŻDY GŁOS !

 

PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA KARTY DO GŁOSOWANIA :


Robert Kurosz

W dniu 07.11.2014r. w Urzędzie Miasta Sandomierz został złożony (poprawiony) formularz zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Sandomierz (zgłoszenie podpisało 30 mieszkańców naszej okolicy za co bardzo dziękuję!!!).  WAŻNE: jest to dopiero zgłoszenie, jeśli się zakwalifikuje będziemy mogli  głosować na ten projekt i załatwić Boisko na Szpitalu. Dalsze losy zgłoszenia będę przedstawiał na bieżąco.

Robert Kurosz

W dniu 03.11.2014 została zdemontowana Huśtawka, która od wielu lat służyła wszystkim dzieciakom naszego osiedla.
Dzięki dużej uprzejmości Pana Krzysztofa Pater - Huśtawka zostanie naprawiona :)
Zdjęcie i dowiezienie Huśtawki do naprawy zajęło mi ok 30min. 
Proszę o zgłaszanie tego typu usterek w naszych okolicach.
Sam fakt uszkodzenia mógł być wynikiem niewinnej zabawy, ale nie lekceważmy zagrożenia dla dzieci jakie wywołuje niesprawny sprzęt i wystające metalowe elementy.


Robert Kurosz

Dziękuję wszystkim, z którymi udało mi się skontaktować i zebrać podpisy pod plac zabaw dla Dzieci na ulicy Schinzla.

W ramach konsultacji społecznych dotyczących Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Osiedlowego Placu Zabaw w Sandomierzu na działce nr ewid. 934/59, 934/34, 934/33 przy ulicy Schinzla wnieśliśmy pismo do Burmistrza miasta, w którym prosimy o zmianę przedstawionej koncepcji.

Dodatkowo prócz zmian w koncepcji poprosiliśmy o zapewnienie placu pod boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców osiedla Szpital jak i okolicznych domów pomiędzy blokami na ulicy Schinzla.

Z opinii mieszkańców wynika, że nie chcą budowy kolejnego bloku, którego projekt przy wsparciu byłego zastępcy burmistrza Pana Marka Bronkowskiego widnieje nadal w planach zagospodarowania terenu jak i na projektach (przed wyborami obaj Panowie próbują się z tego wywinąć, jednak projekty nadal się nie zmieniły i blok cztero klatkowy jest w planie...). 

Mam nadzieję, że kolejny blok nie powstanie a Pan burmistrz Borowski przychyli się do prośby mieszkańców i zapewni nam odpowiednie boisko wielofunkcyjne. Być może należy się zastanowić nad budynkiem jednoklatkowym 2 kondygnacyjnym z sklepami na dole - bo tego typu obiekt jest poszukiwany zarówno przez mieszkańców jak i rezydentów Sandomierskiego Szpitala.

Pozdrawiam
Robert Kurosz

Robert Kurosz

Do Urzędu Miasta:

Mieszkańcy osiedla szpital w związku z odbywającymi się konsultacjami społecznymi dotyczącymi Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Osiedlowego Placu Zabaw w Sandomierzu na działce nr ewid. 934/59, 934/34, 934/33 przy ulicy Schinzla wnoszą o następujące zmiany w przedstawionej koncepcji:

Robert Kurosz

Od burmistrza otrzymałem 100% zapewnienie, że Plac Zabaw dla dzieci powstanie naprzeciw nowo budowanego budynku (poprosiłem o możliwość zapewnienia powierzchni z poliuretanu dla większości urządzeń - jest takowa rozważana).

Jest również szansa na wybudowanie boiska dla zażywających sportów z nawierzchnią poliuretanową.
Jednak ze względu na koszt przedsięwzięcia i chęć wybudowania naprawdę porządnego obiektu pieniądze na jego realizację miasto będzie się starało pozyskać z UE.

Tak czy siak miejsce dla najmłodszych będzie realizowane zaraz po przeprowadzeniu inwentaryzacji terenu przez Urząd Miasta (zakończenie realizacji bloku przy Schinzla 5).
Data co prawda się odwlecze jednak najważniejsze jest to, że nie zostanie nam postawiony kolejny blok zasłaniający przestrzeń życiową naszego osiedla, a dzieci będą miały naprawdę WYPASIONE miejsce do wyładowywania swojej energii.

Robert Kurosz

Prosto:  NIE ODPUSZCZAM.

Czepiam się wszelkich sposobów, aby plac dla naszych dzieci był w tym roku (2014).

Pan Burmistrz jest bardzo wyrozumiały, więc mam nadzieję że sprawę dogramy.

Miejsce będzie uzgodnione z Urzędem Miasta (tak aby w przyszłości zmieściło się boisko, które nie będzie nikomu przeszkadzać).

Pozdrawiam Robert Kurosz :)