ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

Dziękuję wszystkim, z którymi udało mi się skontaktować i zebrać podpisy pod plac zabaw dla Dzieci na ulicy Schinzla.

W ramach konsultacji społecznych dotyczących Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Osiedlowego Placu Zabaw w Sandomierzu na działce nr ewid. 934/59, 934/34, 934/33 przy ulicy Schinzla wnieśliśmy pismo do Burmistrza miasta, w którym prosimy o zmianę przedstawionej koncepcji.

Dodatkowo prócz zmian w koncepcji poprosiliśmy o zapewnienie placu pod boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców osiedla Szpital jak i okolicznych domów pomiędzy blokami na ulicy Schinzla.

Z opinii mieszkańców wynika, że nie chcą budowy kolejnego bloku, którego projekt przy wsparciu byłego zastępcy burmistrza Pana Marka Bronkowskiego widnieje nadal w planach zagospodarowania terenu jak i na projektach (przed wyborami obaj Panowie próbują się z tego wywinąć, jednak projekty nadal się nie zmieniły i blok cztero klatkowy jest w planie...). 

Mam nadzieję, że kolejny blok nie powstanie a Pan burmistrz Borowski przychyli się do prośby mieszkańców i zapewni nam odpowiednie boisko wielofunkcyjne. Być może należy się zastanowić nad budynkiem jednoklatkowym 2 kondygnacyjnym z sklepami na dole - bo tego typu obiekt jest poszukiwany zarówno przez mieszkańców jak i rezydentów Sandomierskiego Szpitala.

Pozdrawiam
Robert Kurosz