ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

Miło mi poinformować, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla terenu działek o nr ewid. 934/59, 934/34, 934/61, 934/60 położonych przy ulicy Schinzla w Sandomierzu dotyczące zagospodarowania terenu działek dla inwestycji:

Budowa osiedlowego placu zabaw, ciągi piesze, drogi dojazdowe, parkingi, plac gospodarczy, odwodnienie ciągów jezdnych i parkingów, boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie boiska i placu zaba, drenaż boiska, oświetlenie placu zabaw, boiska i ciągów komunikacyjnych, zgodnie z wnioskiem inwestora.

JEST TO DŁUGO WYCZEKIWANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW DOKUMENT, który umozliwi w pierwszym etapie budowę Placu Zabaw i zabezpieczenie terenów pod dalsze inwestycje.

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z dokumentacją. Jeśli nie wpłyną żadne zastrzeżenia, plac zabaw będzie prawdopodobnie wykonywany już w czerwcu.