ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

WALCZYMY O PROJEKTY :) !!

Konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego na 2016r. o 17:00 w dniach:

13 maja, spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w szkole podstawowej numer 2 przy ulicy Mickiewicza,
14 maja, na terenie stadionu,
15 maja w Gimnazjum numer 1 przy ulicy Cieśli,
18 maja, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy Schinzla,
19 maja, w szkole w Mokoszynie,
21 maja, w Centrum Kultury i Rekreacji przy Portowej,
22 maja, w szkole numer 3 przy ulicy Flisaków.

HARMONOGRAM:

1. zgłaszanie projektów 31 maja -
15 czerwca
2. weryfikacja ogólna zgłaszanych projektów do 30 czerwca
3. publiczne dyskusje mieszkańców 1 lipca -
31 lipca
4. wybór projektów do etapu weryfikacji szczegółowej (etap preselekcji) 1 sierpnia
7 sierpnia
5. weryfikacja szczegółowa do 31 sierpnia
6. przygotowanie przez UM Sandomierz list zweryfikowanych projektów 1 września -
6 września
7. losowanie kolejności projektów na listach do 10 września
8. spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców 11 września -
20 września
9. głosowanie mieszkańców na projekty 21 września -
1 października
10. ogłaszanie listy projektów do realizacji do 15 października
11. ewaluacja