ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

Informuję że na dzień 17.04.2015r. Urząd Miasta Sandomierz posiada już wszystkie niezbędne warunki dla przyłączy energetycznych jak i przebudowy sieci wodociągowej, która koliduje z planowanym placem zabaw.

Projektant odpowiedzialny za realizację dokumentacji posiada wszelkie wytyczne i po 21 kwietnia powinien dostarczyć dokumenty na realizację I etapu budowy.

Zgodnie z wszelkimi sugestiami plac winien być wyposażony w  nawierzchnię bezpieczną poliuretanową wylewaną (prawdopodobnie 2 kolory).

Trwają obecnie prace związane z uporządkowaniem terenu po zakończeniu realizacji inwestycji budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Schinzla 3.