ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

Odebrałem dzisiaj z poczty decyzję o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: 

Budowa osiedlowego placu zabaw, ciągi piesze, drogi dojazdowe, parkingi, plac gospodarczy, odwodnienie ciągów jezdnych i parkingów, boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie boiska i placu zabaw, drenaż boiska, oświetlenie placu zabaw, boiska i ciągów komunikacyjnych, zgodnie z wnioskiem inwestora.

Niektórzy radni oskarżają nas, że takiej decyzji nie posiadamy, oraz plac zabaw nie może być realizowany na terenach przy szpitalu. Czy wszystko jest w porządku ?... pokaże sesja...