ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz


Podczas dzisiejszej komisji budżetowej GRUPA radnych na siłę chciała zablokować budowę Placu Zabaw na ulicy Schinzla (pieniądze na jego realizację miają pochodzić z oszczędności po przetargu na ulice 11 Listopada).

Po jak się początkowo wydawało prostej dyskusji o przesunięciach poszczególnych pozycji w budżecie miasta, PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWEJ MIASTA (Jacek Dybus) zaproponował głosowanie każdego z punktu projektu uchwały z osobna - w taki sposób aby głosowanie nad Placem Zabaw dla Dzieci stało się osobną pozycją.

Jedynym punktem, który wiekszość radnych komisji chciała na siłę wyrzucić z projektu uchwały był Plac Zabaw.

Przeciwko lokalizacji Placu Zabaw na ulicy Schinzla było 6 radnych komisji Budżetu i Finansów. NA dowód - protokół komisji.

Po bardzo burzliwej dyskusji - ponownie przegłosowano przekazanie środków finansowanych na Plac Zabaw,  zaproponowano, aby w uzasadnieniu przekazania środków finansowych zapisać, że plac ten musi być zlokalizowany w innym miejscu.

TAKIE POSTĘPOWANIE może doprowadzić do braku realizacji Placu Zabaw przy ulicy Schinzla.

Od dłuższego czasu, grupa radnych Rady Miasta Sandomierz wszelkimi siłami stara się NIE doprowadzić do budowy Placu Zabaw w miejscu gdzie w 2015r. zostały uchwalone warunki zabudowy i wykonano stosowne projekty.

Jutro tj. 24.06.2015r. od godz. 10:00 sesja Rady Miasta, na której podejmowana będzie uchwala w sprawie PLACU ZABAW przy ulicy SCHINZLA. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału.