ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz
Burmistrz Miasta Sandomierz Pan Marek Bronkowski
 
Na podstawie §42 Statutu Miasta Sandomierza – (przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam zapytanie następującej treści:
Szanowny Panie Burmistrzu, kiedy właściciele działek przy ul. dr Feliksa Milberta nie posiadający możliwości przyłączenia do ich działek wody będą mieli sieć wodociągową ?
Dlaczego do rady miasta Sandomierza nie wpłynęła żadna propozycja Pana Burmistrza dotycząca przeznaczenia środków finansowych na realizację tak ważnej dla mieszkańców inwestycji?
Chciałbym przypomnieć Panu Burmistrzowi, że mieszkańcy np. domu przy ulicy Feliksa Milberta 7 mimo iż ich dom jest wybudowany ponad 20 lat temu, nadal nie mają zapewnionej możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej.
do wiadomości: Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz Pan Piotr Chojnacki