ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Super User

Pan Marek Bronkowski
Burmistrz Miasta Sandomierz
Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza –(przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej treści:
Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza proszę o umożliwienie rezerwacji terminu ślubu w USC Sandomierz z wyprzedzeniem rocznym (na rok wcześniej).
Uważam, że USC w Sandomierzu mieście, które pretenduje do miana "Miasta Zakochanych" powinna być możliwość zarezerwowania z rocznym wyprzedzeniem terminu ślubu.
Wynikający z ustawy termin zgłoszenia się z dokumentami w czasie od 6 miesięcy do 1 miesiąca przed wyznaczoną datą ślubu nie powinien robić przeszkód w rezerwacji sali. Gdyż osobną sprawą jest sama ceremonia wraz z sprawami urzędowymi, a osobną rezerwacja Sali Ślubów dla zakochanych, którzy skrupulatnie planują swoje życie.
Wzorem innych miast w Polsce, w Sandomierzu rezerwację powinno się móc prowadzić w formie "ołówkowej" z zapisem w kalendarzu kierownika USC.