ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Super User

Pan Marek Bronkowski
Burmistrz Miasta Sandomierz
Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza –(przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej treści:
Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza proszę o informację, kto jest administratorem strony https://www.facebook.com/Sandomierz-Kr%C3%B3lewskie-Miasto-128555693855159/ która obsługują Pracownicy Urzędu Miejskiego w czasie swojej pracy.
Proszę równocześnie o odpowiedź ile środków finansowych urząd miejski w Sandomierzu przeznaczył na reklamę z wykorzystaniem strony Sandomierz - Królewskie Miasto.