ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

Pan Marek Bronkowski
Burmistrz Miasta Sandomierz
Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza –(przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej treści:
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Sandomierza i osób wyjeżdżających z szpitala od strony ulicy dr Feliksa Milberta, proszę o zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic dr. Feliksa Milberta z ul. dr Zygmunta Schinzla. W chwili obecnej z racji przewężenia drogi od strony hurtowni Quo Vadis Sandomierz, mocno ograniczona jest widoczność osób włączających się do ruchu z drogi podporządkowanej.