ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz
Burmistrz Miasta Sandomierz Pan Marek Bronkowski
Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza – (przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej treści:
Szanowny Panie Burmistrzu, mieszkańcy ulicy Milberta proszą o zamontowanie przydrożnego kosza na śmieci w okolicy słupa oświetleniowego przy działce o numerze ewidencyjnym: 973/1 (Obręb : 0004 SANDOMIERZ POSCALENIOWY).
Z uwagi na dużą ilość śmieci rzucanych na posesję jednej z mieszkanek Sandomierza, Proszę o umieszczenie przydrożnego kosza na śmieci w wskazanej lokalizacji (Patrz załacznik nr 1 *.jgp)
do wiadomości: Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz Pan Piotr Chojnacki