ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz
Burmistrz Miasta Sandomierz Pan Marek Bronkowski
Na podstawie §42 Statutu Miasta Sandomierza – (przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam zapytanie następującej treści:
Szanowny Panie Burmistrzu, kiedy zostanie wykonana kanalizacja na ulicy Sadowniczej?
Kiedy mieszkańcy tej ulicy doczekają się stosownej uchwały Pana Burmistrza z propozycją wykonania tej inwestycji?
do wiadomości: Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz Pan Piotr Chojnacki