ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Super User

Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza –(przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej treści:
Proszę o naprawę oświetlenia ulicznego znajdującej się między blokami Schinzla 3 a Schinzla 1. Lampa ta nie świeci się od ponad miesiąca, zamontowane jest na niej oświetlenie świąteczne, które również nie działa. Proszę jednocześnie o uzupełnienie wypalonych żarówek w lampach na ul. Dobkiewicza oraz ul. Pallotyńskiej.