ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Super User

Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza –(przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej treści:
Jako reprezentant mieszkańców Sandomierza proszę o zabezpieczenie środków finansowych i uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektów dla niżej wymienionych inwestycji:
- Termomodernizacja budynku, modernizacja c.o. i c.w.u., modernizacja oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji OZE
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 39
- Termomodernizacja budynku, modernizacja c.o. i c.w.u., modernizacja oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji OZE
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei 6
- Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły przy Cieśli 2, w tym wymiana stolarki okiennej, ogrzewania, oświetlenia oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- inne (np. budynek pod ZAZ).
Przypominam Panu Burmistrzowi, że Gmina Miejska Sandomierz ma ogromną szansę na pozyskanie środków finansowych z UE na realizację w/w inwestycji (najlepiej punktowane będzie kilka zadań) i ich dofinansowanie powyżej 85% wartości zadania. Termin naboru wniosków zbliża się nie ubłagalnie, a Gmina Miejska Sandomierz za wszelką cenę powinna przystąpić do realizacji inwestycji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.