ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Super User

Na rok 2018 zgłosiłem następujące wnioski do budżetu:

- Przebudowa wielobranżowa ulicy Długiej (droga gminna nr 372020T) na odcinku 1440m na terenie miasta Sandomierz,
- Zakup i przebudowa systemu rozliczania targowiska miejskiego w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej w celu zwiększenie efektywności pobierania opłat
- Piknik Animacyjno-Rekreacyjny dla dzieci na osiedlu SZPITAL
- Wykonanie oświetlenia ulicy Tkacza - 2 słupy oświetleniowe
- modernizacja siłowni rekreacyjnej przy ulicy portowej 24
- wykonanie boiska z nawierzchnią trawiastą na osiedlu Szpital
- budowa ulicy Czereśniowej
- siłownia na wolnym powietrzu na osiedlu przy Szpitalu

Koszt zadań we wnioskach do budżetu na 2018r. - ponad 5mln. zł.