ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Robert Kurosz
Do końca roku 2022 Gmina Sandomierz zakupiła łącznie 405 ton węgla (w tym 54 tony ekogroszku i 351 ton orzecha). Węgiel pochodził wyłącznie z trzech polskich kopalń tj. KWK Sośnica, KWK Staszic i KWK ROW Chwałowice.
Zgłoszone przez Gminę Sandomierz zapotrzebowanie do końca roku 2022 wynosiło łącznie 650 ton, a zatem otrzymaliśmy o 245 ton paliwa mniej niż zgłosiliśmy.
Na dzień 11.01.2023 r. Gmina Sandomierz nie posiada na sprzedaż węgla tzw. "grubego", do sprzedaży pozostał wyłącznie ekogroszek w ilości około 20 ton.
Jednocześnie Gmina Sandomierz zgłosiła do Polskiej Grupy Górniczej chęć dalszej dystrybucji węgla mieszkańcom w okresie 01.01-30.04.2023 r.
Zgłoszone zostało zapotrzebowanie na łącznie 650 ton paliwa stałego. Od Polskiej Grupy Górniczej otrzymaliśmy ofertę na łącznie 675 ton (wyłącznie polski węgiel) i obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu odbioru paliwa bezpośrednio z kopalń.
Po jego odbiorze i dostawie do Sandomierza rozpoczniemy dalszą dystrybucję.
Tym samym, począwszy od dnia 11.01.2023 r. wznawiamy przyjmowanie wniosków od mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla na zasadach preferencyjnych.
Uwaga: Węgiel jest sprzedawany WYŁĄCZNIE wg. kolejności złożonych do Urzędu Miejskiego wniosków.
Z kolejnymi wnioskodawcami kontaktuje się pracownik Urzędu Miejskiego weryfikujący wnioski, następnie zaprasza wnioskodawcę po odbiór informacji o zakupie węgla, zawierającej numer konta, na które należy dokonać wpłaty.
Po dokonaniu wpłaty wnioskodawca otrzymuje fakturę z adnotacją o jej opłaceniu. Z tą fakturą należy zgłosić się do PEC Sandomierz w celu umówienia terminu odbioru węgla (w godz. 08.00 - 14.00).
Uwaga: cena za 1 tonę węgla zostaje ostatecznie ustalona na kwotę 1 940,00 zł brutto.
Cena ta nie zawiera kosztów transportu węgla z placu PEC do mieszkańca. Transport ten zgodnie z wymogami ustawowymi nie może być finansowany z budżetu gminy i leży po stronie mieszkańca.
Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zdecydowałem o obniżeniu ceny węgla z 2 000,00 zł brutto/1 tona do 1 940,00 zł brutto/1 tona, tak by pozostałe środki tj. 60,00 zł brutto/1 tona mogły zostać przeznaczone przez mieszkańców na jego transport, oczywiście jest to dobrowolna decyzja każdego z Państwa.
Uwaga: Proszę o niedokonywanie wpłat bez uprzedniego kontaktu ze strony pracownika Urzędu Miejskiego.
Numery kontaktowe:
15 815 42 07 - informacja o kolejności złożonego wniosku
15 815 42 21 - pozostałe informacje w zakresie sprzedaży preferencyjnej