ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

Dalsze kroki w celu stworzenia kładki nad DK77 w okolicach szpitala :)

Dokumenty podpisane i wysłane za pomocą ePUAP do:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU (/MIR/SkrytkaESP);
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KIELCACH (/GDDKIA_ODDZIAL_KIELCE/SkrytkaESP);

Radny Miasta Sandomierz
Robert Kurosz
We wrześniu 2015r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął projekt uchwały ws. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025r.), w którym wprowadzono program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (LMN).

W ramach programu LMN jako jedno z zadań o NAJWIĘKSZEJ klasie ryzyka na terenie województwa świętokrzyskiego jest zadanie pt. „Rozbudowa odcinka drogi polegająca na poprawie stanu drogi i geometrii drogi, doposażenie drogi w niezbędne urządzenia poprawiające brd w tym budowa chodników oraz rozbudowa skrzyżowania z ul. Dobkiewicza”

Proszę o uwzględnienie podczas prac projektowych dla w/w zadania (etap wykonywania dokumentacji technicznej) wykonanie kładki pieszo-rowerowej szerokości 3,5m na km 18,420 nad DK77 jako najbezpieczniejszego dodatkowego rozwiązania dla pieszych.

Z uwagi na dogodne uwarunkowania przestrzenne (wzniesienie) oraz posiadanie odpowiednich działek przez Gminę Miejską Sandomierz realizacja obiektu typu kładka o szerokości 3,5m jest w tym miejscu możliwa jak i wskazana. Od wielu lat mieszkańcy Sandomierza borykają się z problemem swobodnego i bezpiecznego połączenia pieszego nad DK77 w okolicach Szpitala Powiatowego. Na chwile obecną przejście mieszkańców ulicy Pallotyńskiej, Nowej, Krukowskiej i wielu innych ulic do Szpitala, Kościoła bądź przystanku autobusowego związane jest z możliwością a czasami koniecznością złamania przepisów prawa i przechodzenia przez DK77 w miejscach niedozwolonych.

Ze szczegółowej analizy wypadków od 2009r wynika, że praktycznie co roku na tym odcinku drogi odnotowuje się przypadki nieudzielenia pierwszeństwa pieszemu. W roku 2015 mieliśmy kilka zdarzeń, w jednym z nich pracownica szpitala w Sandomierzu doznała bardzo dużego uszczerbku na zdrowiu (połamane wszystkie nogi).
Statystyki to nie wszystko. Nie dostają Państwo informacji, ile rocznie wystawianych jest mandatów za przekraczanie drogi na km 18,420 poza przejściem dla pieszych oraz poruszanie się mieszkańców wzdłuż DK77 po nieprawidłowej stronie jezdni w Sandomierzu – a takich przypadków jako radny tego terenu odnotowuję bardzo dużo. Mimo zainstalowania słupków Leitpfosten FLEXPIN na przejściu dla pieszych na łuku drogi DK77 km18,380, miejsce to jest nadal niebezpieczne, należy więc na poważnie podejść do kwestii wybudowania kładki.

Przykładowy Rysunek kładki można zobaczyć w tym artykule <<-- KLIKNIJ.

Z poważaniem
Robert Kurosz