ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

W sprawie projektu pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza" w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I. Gospodarka wodno ściekowa, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację do wglądu radnego.