ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

Na rok 2017 zgłosiłem następujące wnioski do budżetu:

- Zakup i przebudowa systemu rozliczania targowiska miejskiego w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej w celu zwiększenie efektywności pobierania opłat
- Zadanie wieloletnie - budowa toalet na cmentarzu komunalnym przy ul. Lubelskiej
- Impreza plenerowa dla dzieci na osiedlu Szpital
- Wykup gruntów pod drogi przylegające do ulicy Długiej
- Wykonanie oświetlenia ulicy Tkacza

Koszt zadań we wnioskach do budżetu na 2017r. - ponad 1mln. zł.