ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

Drugie Spotkanie Mieszkańców bloku przy ulicy Schinzla 1 odbędzie się w dniu 15 września 2011r. (czwartek) w świetlicy Hotelu przyszpitalnego (parter) - godz. 18:00

Na spotkaniu będziemy mieli możliwość porozmawiania z prawnikiem oraz ustalenia wspólnej drogi działania :)

Sprawy do omówienia:

- UMOWA NOTARIALNA !!
- ŻĄDANIA ODNOŚNIE ROZLICZEŃ Z STBS !!
- ZARZĄDCA WSPÓLNOTY !!!

Dlaczego posiadanie aktu notarialnego jest ważne?
Przede wszystkim dlatego, że to akt notarialny decyduje o tym, czy jesteśmy właścicielami mieszkań za które zapłaciliśmy czy też nie. Forma aktu notarialnego jest wymagana przez art 158 kodeksu cywilnego.
W związku z tym właścicielem mieszkania, dla którego notarialne przekazanie własności nie zostało dokonane jest developer. Nawet jeśli wpłaciłeś 100% jego wartości.
Jeśli sprawy przybiorą zły obrót i developer n.p. ogłosi upadłość, wtedy zaczynają się problemy i 'sprawy dla reportera'... Możliwe są wtedy dwa scenariusze:
a) umowa przewstępna była podpisana w formie aktu notarialnego - lokator ma roszczenie do developera wykazane w księdze wieczystej i może sądownie domagać się przekazania własności lokalu
b) umowa przedwstępna nie była podpisana w formie aktu notarialnego - lokator ma co najwyżej roszczenie o zwrot wpłaconych kwot i może się ustawić na końcu (pewnie długiej w przypadku upadłości) kolejki wierzycieli...

Posiadanie notarialnego aktu własności nadal jest ważne. Bo akt własności jest właśnie tym dokumentem, który decyduje czy jesteśmy członkami wspólnoty czy nie.

Podczas zebrań wspólnoty głos mają tylko natomiast tylko członkowie. I tylko oni mogą decydować o sprawach dotyczących wspólnoty.
Co więcej, głos za lokatorów którzy nie są członkami wspólnoty należy do faktycznego właściciela lokali czyli developera. I jak długo to developer będzie miał większość udziałów, tak długo podjęcie jakiejkolwiek uchwały na którą developer nie wyrazi zgody nie ma żadnych szans powodzenia, a developer będzie rządził na naszym osiedlu...

Dlatego zachęcam do podpisywania aktów. Leży to również w TWOIM interesie... :)

 

Umowa - podpisana podczas zakupu mieszkania...