ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

W dniu 23 listopada 2016r. ma zostać podjęta uchwała umożliwiająca sprzedaż działek znajdujących się na terenie osiedla "Kruków".
Są to bardzo atrakcyjne działki w bardzo perspektywicznej dzielnicy miasta.

UZASADNIENIE do uchwały:
Działki oznaczone nr ewidencyjnymi 1027/5 o pow. 0,0551 ha, 1027/6 o pow. 0,0537 ha, 1027/7 o pow. 0,0534 ha, 1027/8 o pow. 0,0540 ha, 1027/10 o pow. 0,0650 ha, 1027/11 o pow. 0,0572 ha, 1027/12 o pow. 0,0693 ha, 1027/13 o pow. 0,0555 ha, 1027/14 o pow. 0,0560 ha, 1027/15 o pow. 0,0424 ha, 1027/16 o pow. 0,0585 ha, 1027/18 o pow. 0,0614 ha, 1027/19 o pow. 0,0547 ha, 1027/20 o pow. 0,0602 ha, 1027/21 o pow. 0,0852 ha, 1027/22 o pow. 0,0840 ha, położone w Sandomierzu obręb Poscaleniowy, przy ul. Krukowskiej stanowią własność Gminy Sandomierz. Zgodnie z MPZP osiedla „Kruków” działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 6 MN przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe, urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, zieleń i obiekty małej architektury (...). Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży umożliwi właściwe zagospodarowanie tego terenu oraz uzyskanie dochodów do budżetu Miasta.