ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz
Robert Kurosz

W sprawie terminów realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego na osiedlu Szpital.

W treści interpelacji: zapytanie dotyczące terminów rozpoczęcia realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego.